Direkt till innehållet

Reportage om arbetet med covid-19 i Region Halland

Inblick på en epidemiavdelning

Pia Gjelstrup och Lena Winblad, arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C.

På Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg finns nu flera epidemiavdelningar där patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 vårdas. På avdelning 3C i Varberg, där i vanliga fall ortopedisk vård bedrivs, har omställningen gått snabbt.

Inblick på en epidemiavdelning

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Helena Wallin utanför vårdsal på IMA Halmstad.

På Hallands sjukhus Halmstad och Varberg finns intermediära vårdavdelningar (IMA) där patienter med covid-19 som har behov av extra andningshjälp vårdas. Helena Wallin arbetar som sjuksköterska på IMA vid Hallands sjukhus Halmstad och berättar om deras arbete.

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen i Halmstad.

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad berättar om den stora omställningen som avdelningen genomfört för att kunna vårda covid-19-patienter.

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Senast ändrad: