Självprovtagning covid-19: Provsvar försenade

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret. Ta inte ett nytt prov i väntan på provsvar.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Reportage

Jessicas smak- och luktsinne försvann

Sju månader efter att hon fick covid-19 känner Jessica fortfarande inte doften av parfym eller korv och kyckling och kryddor smakar kemiskt

Läs mer om hennes upplevelser här.

Eva mådde sämre av skuldkänslorna än av covid-19

Eva fick covid-19 i början av september. Hon hamnade aldrig i det läget att hon var rädd för sjukdomen för egen del, men hon tänkte mycket på alla som hon kunde ha smittat.

Läs mer om hennes upplevelser här.

Catarina har sviter av covid-19 efter åtta månader

Catarina blev sjuk i covid-19 den 9 april. Hon är idag långt ifrån återställd, trots att det gått drygt 8 månader.

Läs mer om hennes upplevelser och erfarenheter här.

Inblick på en epidemiavdelning

Pia Gjelstrup och Lena Winblad, arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C.

På Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg finns nu flera epidemiavdelningar där patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 vårdas. På avdelning 3C i Varberg, där i vanliga fall ortopedisk vård bedrivs, har omställningen gått snabbt.

Inblick på en epidemiavdelning

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Helena Wallin utanför vårdsal på IMA Halmstad.

På Hallands sjukhus Halmstad och Varberg finns intermediära vårdavdelningar (IMA) där patienter med covid-19 som har behov av extra andningshjälp vårdas. Helena Wallin arbetar som sjuksköterska på IMA vid Hallands sjukhus Halmstad och berättar om deras arbete.

Inblick på en intermediär vårdavdelning

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen i Halmstad.

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad berättar om den stora omställningen som avdelningen genomfört för att kunna vårda covid-19-patienter.

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Senast ändrad: