Direkt till innehållet

Besök på Smittspårningsenheten

Smittspårningsenheten är ny och startades upp efter sommaren. Den finns i både Halmstad och Varberg och totalt jobbar nu sju smittspårare på heltid med att ringa alla dem som bekräftats ha covid-19. Och smittspårarna har mycket att göra. Samtalen avlöser varandra – runt 20 samtal hinner en smittspårare med på en dag. Ett normalsamtal tar ungefär 10 minuter.

Det gäller att vara fokuserad på uppgiften, lyssna och ställa följdfrågor för att så kallad ”index” – den som fått positivt provsvar för covid-19 – minns var man varit och vem man träffat.  ”Vem träffade du där då? Och hur nära satt ni då? Aha, hon var långt borta. Vad gjorde du sen, efter det..?”

Vi smittas i sociala sammanhang

Julia Nyström som är samordnare på Smittspårningsenheten berättar att de flesta de ringer mår relativt väl. De tror att de bara har en förkylning och blir överraskade när provsvaret kommer.

– Smittspårningen visar att de flesta blir smittade i sociala sammanhang. Det kan vara en middag med vänner, man har spelat golf eller padel, setts på after work eller varit på fest.

Smittspårningsenheten har koll på alla provsvar från självprovtagningen som visar på covid-19. De ser också om någon inte bokat tid för smittspårningssamtal, vilket man får information om att göra i samband med provsvaret, och ringer då upp personen. Skulle man inte få kontakt alls skickas information med förhållningsregler med posten. Men det är ovanligt.

Mönster och smittspårningskedjor

Under smittspårarnas dagliga avstämningar går de igenom vilka fall som kommit in och var de finns. Var man tror att man blivit smittad är viktig information för att koppla samman olika smittspårningskedjor och se mönster. Uppgifterna förs in i en gemensam digital anslagstavla och blir  viktig information till Smittskydd Halland som Smittspårningsenheten jobbar tätt tillsammans med.

– Allt arbete handlar om att så tidigt som möjligt bryta smittspridningen i varje kedja. Spårningen ger också viktigt information om var smittan sprids. Den kunskapen påverkar vilka åtgärder som kan behöva göras för ytterligare bromsa spridningen av viruset, berättar Julia.

Eget ansvar

Den som får besked om covid-19 får också instruktioner att följa i samband med provsvaret. I dessa uppmanas man bland annat att omgående informera de som kan ha utsatts för smittorisk.

Smittspårare i telefon.

 

Karin Bengtson är pensionerad distriktssköterska som ryckte in när det behövdes smittspårare. Just nu förbereder hon samtalet med en ung man som nyss fått besked att han har covid-19.

– De flesta är väldigt glada och tacksamma när vi ringer, säger Karin.

Smittspårare i telefon.

Julia håller i arbetet på Smittspårningsenheten i Halland. Det blir mycket tid framför skärmen och telefon och dagarna skiljer sig helt från Julias tidigare jobb på infektionskliniken. De sju smittspårarna hinner ringa runt 140 samtal på en dag.

På 1177.se kan du läsa mer om hur smittspårning går till steg för steg.

Senast ändrad: