Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19 i Halland

I Halland startade vaccineringen mot covid-19 den 27 december 2020. Region Halland vaccinerar enligt den nationella prioriteringsordningen, med start för de som är skörast och riskerar att drabbas hårdast av covid-19. Vaccinationsinsatsen sker i tätt samarbete mellan Region Halland och kommunerna.

Vaccinationen mot covid-19 är ett erbjudande, var och en avgör själv om man vill vaccinera sig eller inte.

Statistik om vaccineringen mot covid-19 i Halland

Statistik kring vaccineringen i Halland är under uppbyggnad och kommer att kunna presenteras inom kort.

Aktuella siffror just nu

Totalt antal vaccinerade: cirka 7300 personer (22/1)

Vecka 4

 • 3400 personer beräknas vaccineras.

Vecka 3

 • Drygt 4000 personer vaccinerades.
 • Vaccineringen av personer med hemsjukvård och personer som bor med någon som har hemsjukvård samt personal som arbetar patientnära på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten påbörjades.
 • Alla som önskar på särskilda boenden för äldre har fått sin första dos vaccin.
 • Start för vaccination av vårdpersonal i kritiska funktioner (personal på intensivvårds- och operationsklinikerna på Hallands sjukhus). De vaccineras parallellt med prioriterade grupper i fas 1.

Vecka 2

 • Över 2000 personer på särskilda boenden för äldre vaccinerades.
 • Vaccineringen av personer med hemtjänst och personer som bor med någon som har hemtjänst startade den 14 januari.

Nationellt mål med vaccinationen

Enligt en överenskommelse som gjorts mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är målsättningen att alla i Sverige som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp skyndsamt ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021.

Vaccinationen är avgiftsfri.

Inledningsvis har Region Halland fått små leveranser av det första vaccin som godkänts i Europa, vaccinet från Pfizer. I takt med att fler vaccin godkänns och leveranserna blir större kommer tillgången till vaccin att öka kraftigt. Takten i vaccinationen är beroende av leveranser av vaccin.

Alla erbjuds vaccination, men i turordning

Alla invånare kommer att erbjudas vaccination, men de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först. I fas 1 erbjuds följande personer vaccination:

 • personer som bor på särskilda boenden för äldre
 • personer med hemsjukvård och/eller hemtjänst
 • personal inom kommunal vård och omsorg som arbetar patientnära på äldreboende
 • vuxna (över 18 år) som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och/eller hemtjänst

I fas 2 erbjuds följande personer vaccination:

 • övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta erbjuds att vaccineras först.
 • vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare

I fas 3 erbjuds vaccination till övriga vuxna som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

I fas 4 erbjuds alla övriga invånare över 18 år vaccination.

Utifrån denna prioriteringsordning har Region Halland gjort en planering, läs om den på sidan Planering för vaccination mot covid-19

Mer information

För invånare på 1177.se

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination mot covid-19 

Senast ändrad: