Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19 i Halland

I Halland startade vaccineringen mot covid-19 den 27 december 2020. Region Halland vaccinerar enligt den nationella prioriteringsordningen, med start för de som är skörast och riskerar att drabbas hårdast av covid-19. Vaccinationsinsatsen sker i tätt samarbete mellan Region Halland och kommunerna.

Webbsändning om vaccination mot covid-19 i Halland

Se Om läget just nu och planeringen framåt. Vi besvarar också frågor från invånare.

Se teckentolkad version nedan:

Under sändningen deltar:

  • Maria Löfgren, bitr. smittskyddsläkare Region Halland
  • Karin Hesselgard, chef för Närsjukvården Halland, ansvarig för vaccinationsarbetet
  • Madelaine Gustafsson, verksamhetschef för Vaccinationscentralen Halmstad, ansvarig för vaccinationen på särskilda boenden för äldre
  • Annelie Andersson, enhetschef för hemsjukvården i Falkenberg, och en av flera ansvariga för vaccinationen på särskilt boende för äldre i Falkenberg


Nationellt mål med vaccinationen

Enligt en överenskommelse som gjorts mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är målsättningen att alla i Sverige som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp skyndsamt ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021.

Vaccinationen mot covid-19 är ett erbjudande, var och en avgör själv om man vill vaccinera sig eller inte.

Vaccinationen är avgiftsfri.

Takten i vaccinationen är beroende av leveranser av vaccin.

Alla erbjuds vaccination, men i turordning

Alla invånare kommer att erbjudas vaccination, men de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först. Region Halland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Utifrån den har Region Halland gjort en planering, läs om den på sidan Planering för vaccination mot covid-19

Mer information

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination mot covid-19 

Senast ändrad: