Vaccinationsbokningen tillfälligt stängd!

Vaccinationsbokningen mot covid-19 är tillfällig stängd. Anledningen är bland annat försenade vaccinleveranser.

Läs mer här

Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19 i Halland

I Halland startade vaccineringen mot covid-19 den 27 december 2020. Region Halland vaccinerar enligt den nationella prioriteringsordningen, med start för de som är skörast och riskerar att drabbas hårdast av covid-19. Vaccinationsinsatsen sker i tätt samarbete mellan Region Halland och kommunerna.

Webbsändning onsdag 31 mars

Under sändningen berättar vi om smittläget och vaccinationen mot covid-19. Vi svarar också på frågor som invånare skickat in.

Medverkande i sändningen är smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo, chefläkare Anders Åkvist och infektionsläkare Daniel Wide.


Nationellt mål med vaccinationen

Enligt en överenskommelse som gjorts mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är målsättningen att alla i Sverige som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp skyndsamt ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021.

Vaccinationen mot covid-19 är ett erbjudande, var och en avgör själv om man vill vaccinera sig eller inte.

Vaccinationen är avgiftsfri.

Takten i vaccinationen är beroende av leveranser av vaccin.

Alla erbjuds vaccination, men i turordning

Alla invånare kommer att erbjudas vaccination, men de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först. Region Halland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Utifrån prioriteringsordningen har Region Halland gjort en planering, läs om den på sidan Planering för vaccination mot covid-19

Mer information

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination mot covid-19 

Senast ändrad: