Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19 i Halland

I Halland startade vaccineringen mot covid-19 den 27 december 2020. Region Halland vaccinerar enligt den nationella prioriteringsordningen, med start för de som är skörast och riskerar att drabbas hårdast av covid-19. Vaccinationsinsatsen sker i tätt samarbete mellan Region Halland och kommunerna.

Webbsändning tisdag 18 maj kl. 11.00

Klicka på "CC" för undertext.

Under sändningen berättar vi om den pågående vaccinationen mot covid-19. Vi svarar också på frågor som invånare skickat in.

I sändningen deltar: Anders Åkvist, Chefsläkare, Maria Löfgren, Bitr. smittskyddsläkare, Erna Samuelsson Sjuksköterska och Jörgen Preuss, Regiondirektör.


Nationellt mål med vaccinationen

Målet är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19, och därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna, samt barn för vilka vaccination rekommenderas, ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september.

Vaccinationen mot covid-19 är ett erbjudande, var och en avgör själv om man vill vaccinera sig eller inte.

Vaccinationen är avgiftsfri.

Takten i vaccinationen är beroende av leveranser av vaccin.

Alla erbjuds vaccination, men i turordning

Alla invånare kommer att erbjudas vaccination, men de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först. Region Halland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Utifrån prioriteringsordningen har Region Halland gjort en planering, läs om den på sidan Planering för vaccination mot covid-19

Mer information

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination mot covid-19 

Senast ändrad: