Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19 i Halland

I Halland startade vaccineringen mot covid-19 den 27 december 2020.

Nu vaccinerar vi alla som är 16 år och äldre

Bokningen är öppen för alla som är födda 2005 och tidigare.

Tid bokas på 1177.se

Drop-in vaccination mot covid-19

För att öka tillgängligheten kommer drop-in vaccination mot covid-19 erbjudas vid vissa tillfällen. Här finns ett brev från Region Halland med information om vad som är viktigt att tänka på inför och efter vaccinationen. Ta gärna del av det innan du vaccinerar dig:

Vaccination mot covid-19 – information till dig som är ovaccinerad eller endast fått en dos vaccin

Vaccination against covid-19 – information to you who have not been vaccinated or only have been given one dose

Vaccination för ungdomar 16-17 år

Alla som är 16-17 år får ett brev från Region Halland om vaccinationen. Brevet innehåller också en blankett som ska skrivas under av föräldrar eller annan vårdnadshavare för att ge samtycke till vaccinationen. Det är viktigt att blanketten tas med till vaccineringen. Du hittar också brevet och blanketten för samtycke på sidan Vaccination mot covid-19 för 16-17-åringar på 1177.se/Halland.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder (tidigare 16 år) enligt den lista som Svenska Barnläkarföreningen tagit fram.

En extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, på grund av sjukdom eller behandling, bör enligt Folkhälsomyndigheten erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19, utöver de två som hittills givits. De personer som tillhör någon av de patientgrupper som rekommenderas en extra dos kommer att bli kontaktade de närmsta veckorna av sin behandlande läkare (vanligen en specialistläkare på sjukhus).

Folkhälsomyndighetens webbplats beskrivs vilka patientgrupper som är aktuella för extra dos.

Intyg för vaccination

Om du ska resa kan du behöva intyg på din vaccination. Du ansvarar själv för att kontrollera vad som behövs för just din resa. Sedan 1 juli finns ett nationellt covidbevis. Läs mer på 1177.se/Halland

Nationellt mål med vaccinationen

Målet är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19, och därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna, samt barn för vilka vaccination rekommenderas, ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september.

Vaccinationen mot covid-19 är ett erbjudande, var och en avgör själv om man vill vaccinera sig eller inte.

Vaccinationen är avgiftsfri.

Vaccination utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning

Region Halland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Utifrån prioriteringsordningen har Region Halland gjort en regional vaccinationsplanering: Planering för vaccination Region Halland

Ställ din fråga på telefon om vaccination mot covid-19

Har du frågor om hur vaccinationen mot covid-19 går till i Halland, vad som gäller kring intyg eller hur man gör för att boka eller omboka digitalt? Då kan du ringa 010-476 19 35.

Har du frågor om covidbevis och vaccinationsintyg? Läs mer på covidbevis.se och kontakta e-hälsomyndigheten vid frågor.

Har du medicinska frågor? Ring 1177 eller kontakta din vårdcentral.

Mer information på andra webbplatser

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination mot covid-19 

Senast ändrad: