Direkt till innehållet

Drop in vaccination mot covid-19

För att öka tillgängligheten erbjuds drop-in vaccination mot covid-19 vid vissa tillfällen.

Tid och plats för drop in vaccination

För dig som är 16 år eller äldre.

Måndag 18 oktober kl. 13.00-17.00, Vårdcentralen Nyhem, Halmstad

Torsdag 21 oktober kl. 13.00-17.00, Vårdcentralen Vallås, Halmstad

(fler tider kommer)

Tänk på detta inför vaccinationen

  • Om du är förkyld eller har andra symtom på covid-19 ska du inte komma till vaccinationen.
  • Ta med din legitimation.
  • Du kan få dos 1 eller dos 2 vid drop in.
  • Du som är 16 eller 17 år behöver ha med en samtyckesblankett vid första vaccinationstillfället, den ska vara underskriven av båda vårdnadshavarna. Har du ingen underskriven samtyckesblankett men ändå vill vaccinera dig kan en mognadsbedömning göras av vårdpersonal på plats. Den är ett stöd i att avgöra om du är mogen nog för att själv fatta beslut om din vaccination även utan samtycke från dina föräldrar.

Här finns ett brev från Region Halland med information om vad som är viktigt att tänka på inför och efter vaccinationen. Ta gärna del av det innan du vaccinerar dig:

Vaccination mot covid-19 – information till dig som är ovaccinerad eller endast fått en dos vaccin

Vaccination against covid-19 – information to you who have not been vaccinated or only have been given one dose

Vill du hellre boka en tid?

Du kan boka tid för vaccination mot covid-19 på valfri vårdcentral.

Boka vaccination mot covid-19 i Halland

Senast ändrad: