Direkt till innehållet

Planering för vaccination mot covid-19

Vaccinationsinsatsen i Halland vänder sig till personer som bor eller vistas långvarigt i Halland. Med långvarigt menas till exempel att man studerar eller arbetar här. Regionerna tilldelas vaccin utifrån folkmängd, därför är det viktigt att man i möjligaste mån vaccinerar sig där man bor.

Nu vaccinerar vi i fas 4

I fas 4 ingår alla mellan 18-59 år som inte tillhör någon riskgrupp. De äldsta vaccineras först. Alla som är 18-59 år får ett brev från Region Halland om hur man ska göra för att boka vaccinationstid.

Bokningen öppnar stegvis. Du som är född 1982 eller tidigare kan boka från torsdag 10 juni, du som är född 1985 eller tidigare kan boka från tisdag 15 juni och du som är född 1987 eller tidigare kan boka från torsdag 17 juni. Fler datum presenteras efter hand.

Tid bokas på 1177.se

Flest tider för vaccination finns på vaccinationscentralerna: Arena Varberg, Halmstad Arena, Falkenberg gamla biblioteket och Kungsbacka Tingbergshallen.

De som erbjudits vaccin i tidigare faser kan fortfarande boka tid

Personer som tillhör fas 1, 2 eller 3 kan fortfarande boka tid. Tid bokas på 1177.se

I fas 3 ingår:

 • alla som är 60-64 år
 • personer i åldern 18–59 år som har någon av nedanstående sjukdomar eller tillstånd: 

  • kronisk hjärt- och kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, stroke, högt blodtryck
  • kronisk lungsjukdom till exempel KOL, astma
  • andra tillstånd och sjukdomar som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft till exempel kraftig övervikt (BMI över 40), neuromuskulära sjukdomar som MS, ALS, ärftliga muskelsjukdomar och flerfunktionshinder
  • nedsatt lever- eller njurfunktion som kontrolleras regelbundet i vården
  • diabetes typ 1 och typ 2
  • sjukdom eller behandling som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel cancersjukdom med pågående cellgiftsbehandling, andra sjukdomar som behandlas med läkemedel som sätter ned immunförsvaret
  • Downs syndrom
  • gravida som är över 35 år (född 1986 eller tidigare) eller har BMI 30 eller mer vid inskrivning på Kvinnohälsovården eller har något av tillstånden eller sjukdomarna ovan.

I fas 1 och 2 ingår:

 • de som bor på särskilda boenden för äldre
 • personer med hemsjukvård
 • personer med hemtjänst (eller trygghetslarm)
 • personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård
 • personal inom kommunal äldrevård och äldreomsorg som arbetar patientnära
 • personer som är 65 år och äldre
 • personer som får dialys eller har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation och personer som bor tillsammans med någon som har det.
 • personer över 18 år som bor i en bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • personer över 18 år som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • personer över 18 år som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
 • personal som arbetar nära patienter och brukare inom vård, tandvård, omsorg, inklusive LSS och SFB (för personer över 18 år)

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se/Halland.

Senast ändrad: