Digitala vaccinationsbokningen stängd 15:30-16.30

Idag är den digitala vaccinationsbokningen stängd 15:30-16:30 för uppgradering. Telefonbokningen är öppen som vanligt.

Direkt till innehållet

Planering för vaccination mot covid-19

På den här sidan finns information om planeringen för vaccination mot covid-19 i Halland. Informationen uppdateras kontinuerligt och i takt med planeringsarbetet.

Schematisk bild över vem som vaccineras och när, uppdaterad 21-04-21. Klicka på bilden för att få upp den som ett pdf-dokument. Samma information som finns i bilden finns även i texten nedan.

Vaccinationsinsatsen i Halland vänder sig till personer som bor eller vistas långvarigt i Halland. Med långvarigt menas till exempel att man studerar eller arbetar här. Regionerna tilldelas vaccin utifrån folkmängd, därför är det viktigt att man i möjligaste mån vaccinerar sig där man bor.

De som är under 65 år och som har fått en dos av Astra Zenecas vaccin (Vaxzevria), erbjuds nu ett mRNA-vaccin. De som har inbokad tid för dos 2 behöver inte göra någonting utan kommer att bli kontaktade om det blir aktuellt med att flytta tiden.

Fas 1

Den första fasen inleddes 27 december 2020.

Vilka grupper omfattas och hur går vaccinationen till?

 • De som bor på särskilda boenden för äldre inklusive korttidsboenden vaccineras av sjuksköterskor från kommunen tillsammans med team från Region Halland.
 • Personer med hemsjukvård vaccineras i hemmet. Information om tidpunkt för vaccinationen och skriftlig information om vaccinationen ges av kommunsköterskorna.
 • Personer med hemtjänst utan hemsjukvård och personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård vaccineras på utsedda vårdcentraler i varje kommun. De får ett brev om hur de ska göra för att boka vaccinationstid. Personer med hemtjänst som inte kan ta sig till vårdcentralen kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen i samband med vaccinationen.
 • Personal inom kommunal äldrevård och äldreomsorg som arbetar patientnära vaccineras i de flesta fall via kommunernas Företagshälsovård.
 • Viss personal som arbetar patientnära inom Region Halland vaccineras i denna första fas, det sker då i den egna verksamheten.

Fas 2

Fas 2 startade vecka 7. Vaccinationstakten är beroende av vaccinleveranserna.

Vilka grupper omfattas och när går det att boka tid?

 • personer som är 65 år och äldre (födda 1956 eller tidigare). De äldsta vaccineras först. Brev skickas från Region Halland om hur bokning av vaccinationstid går till. Vaccination pågår. Tid bokas på 1177.se
 • personer som får dialys eller har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation och personer som bor tillsammans med någon som har det. Får brev från Region Halland. De som tillhör denna grupp och som regionen inte når med brev kan läsa på 1177.se/Halland om hur de gör för att boka vaccinationstid. Vaccination pågår
 • personer över 18 år som bor i en bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) erbjuds vaccinering i hemmet. Får brev från Region Halland distribuerat av kommunen. Vaccination pågår
 • personer över 18 år som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt personer över 18 år som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Får brev från Region Halland distribuerat av kommunen. De som tillhör denna grupp och som regionen inte når med brev kan läsa på 1177.se/Halland om hur de gör för att boka vaccinationstid. Vaccination pågår. Personer med LSS-insatser eller personlig assistans som inte kan ta sig till vårdcentralen kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen i samband med vaccinationen.
 • Personal som arbetar nära patienter och brukare inom vård, tandvård, omsorg, inklusive LSS och SFB (för personer över 18 år). Vaccination pågår.

  • Personal som arbetar patientnära inom Region Halland. Får information om bokning via närmaste chef.
  • Personal som arbetar patientnära inom Folktandvården, Region Halland. Får information om bokning via närmaste chef.
  • Personal som arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år) Får information (brev från Region Halland) om bokning via närmaste chef och vaccineras på Företagshälsovården.
  • De som tillhör någon av dessa grupper men arbetar för privat utförare och inte nås av brev från Region Halland kan ringa 010-476 19 35 för att boka vaccinationstid. Ta med bevis på din anställning när du ska vaccinera dig. Det gäller dig som:

   • arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år inom privat omsorg)
   • arbetar patientnära, inom privat tandvård
   • arbetar patientnära, inom privat hälso- och sjukvård inklusive medicinsk fotvård

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna.

Fas 3

Vaccination i fas 3 startar vecka 17.

Vilka grupper omfattas och när går det att boka tid?

 • personer i åldern 60-64 år i riskgrupp och personer i åldern 60-64 år. Alla får ett brev från Region Halland om hur man ska göra för att boka vaccinationstid. Personer födda 1960 eller tidigare kan boka från onsdag 21 april, personer födda 1961 eller tidigare kan boka från torsdag 22 april. Tid bokas på 1177.se
 • personer i åldern 18–59 år som tillhör en riskgrupp, exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom. Läs om riskgrupperna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Region Halland informerar på 1177.se/Halland, i sociala medier (Facebook), i tidningsannonser och på den här sidan när denna grupp kan boka vaccinationstid. Kan inte boka tid ännu.
 • personer som av vissa anledningar kan ha svårt att följa råd om smittskyddande åtgärder. Läs om vad det betyder på Folkhälsomyndighetens webbplats. Kan inte boka tid ännu.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna eller på någon av de fyra vaccinationscentralerna, som finns i Kungsbacka (Tingbergshallen), Varberg (Arena Varberg), Falkenberg (gamla biblioteket) och Halmstad (Halmstad Arena).

Fas 4

Starten för vaccination i fas 4 och vaccinationstakten är beroende av vaccinleveranserna. Fas 4 beräknas preliminärt starta  vecka 24.

Vilka grupper omfattas och när går det att boka tid?

 • Övriga vuxna personer 18-59 år som inte tillhör en riskgrupp. Alla får ett brev från Region Halland om hur man ska göra för att boka vaccinationstid.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna eller på någon av de fyra vaccinationscentralerna, som finns i  i Kungsbacka (Tingbergshallen), Varberg (Arena Varberg), Falkenberg (gamla biblioteket) och Halmstad (Halmstad Arena).

När det är dags för fas 4 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

 

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se/Halland.

Senast ändrad: