Direkt till innehållet

Planering för vaccination mot covid-19

Vaccinationsinsatsen i Halland vänder sig till personer som bor eller vistas långvarigt i Halland. Med långvarigt menas till exempel att man studerar eller arbetar här. Regionerna tilldelas vaccin utifrån folkmängd, därför är det viktigt att man i möjligaste mån vaccinerar sig där man bor.

Nu vaccinerar vi i fas 4

I fas 4 ingår alla mellan 18-59 år som inte tillhör någon riskgrupp. Bokningen är öppen för alla som är 18 år eller äldre. Bokning är möjlig från den dagen du fyller 18 år

Tid bokas på 1177.se

Flest tider för vaccination finns på vaccinationscentralerna: Arena Varberg, Halmstad Arena, Falkenberg gamla biblioteket och Kungsbacka Tingbergshallen.

Vaccination för ungdomar 16-17 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Vaccinationerna kommer att inledas vecka 32 i hela landet.

Alla som är 16-17 år kommer att få ett brev från Region Halland om hur man ska göra för att boka vaccinationstid och vad som är viktigt att tänka på innan och efter vaccinationen. Brevet innehåller också en blankett som ska skrivas under av föräldrar eller annan vårdnadshavare för att ge samtycke till vaccinationen. Det är viktigt att blanketten tas med till vaccineringen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder (tidigare 16 år) enligt den lista som Svenska Barnläkarföreningen tagit fram.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhet Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder

Intyg för vaccination

Om du ska resa kan du behöva intyg på din vaccination. Du ansvarar själv för att kontrollera vad som behövs för just din resa. Sedan 1 juli finns ett nationellt covidbevis. Läs mer på 1177.se/Halland

De som erbjudits vaccin i tidigare faser kan fortfarande boka tid

Personer som tillhör fas 1, 2 eller 3 kan fortfarande boka tid. Tid bokas på 1177.se

I fas 3 ingår:

 • alla som är 60-64 år
 • personer i åldern 18–59 år som har någon av nedanstående sjukdomar eller tillstånd: 

  • kronisk hjärt- och kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, stroke, högt blodtryck
  • kronisk lungsjukdom till exempel KOL, astma
  • andra tillstånd och sjukdomar som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft till exempel kraftig övervikt (BMI över 40), neuromuskulära sjukdomar som MS, ALS, ärftliga muskelsjukdomar och flerfunktionshinder
  • nedsatt lever- eller njurfunktion som kontrolleras regelbundet i vården
  • diabetes typ 1 och typ 2
  • sjukdom eller behandling som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel cancersjukdom med pågående cellgiftsbehandling, andra sjukdomar som behandlas med läkemedel som sätter ned immunförsvaret
  • Downs syndrom
  • gravida som är över 35 år (född 1986 eller tidigare) eller har BMI 30 eller mer vid inskrivning på Kvinnohälsovården eller har något av tillstånden eller sjukdomarna ovan.

I fas 1 och 2 ingår:

 • de som bor på särskilda boenden för äldre
 • personer med hemsjukvård
 • personer med hemtjänst (eller trygghetslarm)
 • personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård
 • personal inom kommunal äldrevård och äldreomsorg som arbetar patientnära
 • personer som är 65 år och äldre
 • personer som får dialys eller har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation och personer som bor tillsammans med någon som har det.
 • personer över 18 år som bor i en bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • personer över 18 år som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • personer över 18 år som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
 • personal som arbetar nära patienter och brukare inom vård, tandvård, omsorg, inklusive LSS och SFB (för personer över 18 år)

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se/Halland.

Senast ändrad: