Direkt till innehållet

Planering för vaccination mot covid-19

På den här sidan finns information om planeringen för vaccination mot covid-19 i Halland. Informationen uppdateras kontinuerligt och i takt med planeringsarbetet.

Fas 1

Den första fasen inleddes 27 december 2020 och bedöms vara klar under årets första två månader, under förutsättning att antal vaccindoser kommer som planerat.

Vilka grupper omfattas och hur går vaccinationen till?

  • De som bor på särskilda boenden för äldre inklusive korttidsboenden vaccineras av sjuksköterskor från kommunen tillsammans med team från Region Halland.
  • Personer med hemsjukvård vaccineras i hemmet. Information om tidpunkt för vaccinationen och skriftlig information om vaccinationen ges av kommunsköterskorna.
  • Personer med hemtjänst utan hemsjukvård och personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård vaccineras på utsedda vårdcentraler i varje kommun. De får ett brev om hur de ska göra för att boka vaccinationstid. Personer med hemtjänst som inte kan ta sig till vårdcentralen kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen i samband med vaccinationen.
  • Personal inom kommunal äldrevård och äldreomsorg som arbetar patientnära vaccineras i de flesta fall via kommunernas Företagshälsovård.
  • Viss personal som arbetar patientnära inom Region Halland vaccineras i denna första fas, det sker då i den egna verksamheten.

Fas 2

Starten för vaccination i fas 2 och vaccinationstakten är beroende av vaccinleveranserna. Preliminär start vecka 6-7.

Vilka grupper omfattas och hur går vaccinationen till?

  • Övriga personer som är 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare). De äldsta erbjuds att vaccineras först. Alla får ett brev om hur man ska göra för att boka vaccinationstid.
  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De får ett brev om hur de ska göra för att boka vaccinationstid. Personer med LSS-insatser eller personlig assistans som inte kan ta sig till vårdcentralen kan resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen i samband med vaccinationen.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Mer information om detta kommer när planerna tar form.

När det är dags för fas 2 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Fas 3

Starten för vaccination i fas 3 och vaccinationstakten är beroende av vaccinleveranserna. Preliminär start vecka 13-14.

Vilka grupper omfattas och hur går vaccinationen till?

  • Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Mer information om detta kommer när planerna tar form.

När det är dags för fas 3 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Fas 4

Starten för vaccination i fas 4 och vaccinationstakten är beroende av vaccinleveranserna. Preliminär start vecka 14-15

Vilka grupper omfattas och hur går vaccinationen till?

  • Övriga vuxna personer 18-69 år som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. I ett senare skede planeras också för att komplettera med vaccination i andra lokaler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Mer information om detta kommer när planerna tar form.

När det är dags för fas 4 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Senast ändrad: