Direkt till innehållet

Statistik vaccination mot covid-19

På denna sida presenterar Region Halland kontinuerligt statistik om hur många vaccinationer som har gjorts i regionen. Registreringen av vaccinationer sker löpande. Uppgifterna om antal vaccinationer kan uppdateras i efterhand.


Regionens statistik uppdateras varje måndag, tisdag och torsdag eftermiddag ca klockan 14:00.

Statistiken uppdaterad: Måndag 10 maj

Statistik för vaccinationer gjorda fram till: Söndag 9 maj


Hittills genomförda vaccinationer

Dos 1: 109 662
Dos 2:   34 365
Totalt: 144 027


Antal vaccinationer per vecka uppdelat på dos 1 och dos 2

Grafen visar antal vaccinationer per vecka. Den mörka delen av stapeln visar antal vaccinationer med dos 1. Den ljusa delen visar vaccinationer med dos 2.

Källa: Region Halland


Sammanlagt antal vaccinationer per vecka och dos

Grafen visar utvecklingen av hur många vaccinationer per dos som har gjorts till och med respektive vecka. Den sista punkten i linjerna visar totalt genomförda vaccinationer per dos. Syftet med grafen är att visa utvecklingen över tid.

Källa: Region Halland


Hittills genomförda vaccinationer per åldersgrupp

Grafen visar hittills genomförda vaccinationer per åldersgrupp. Grafen inkluderar personal inom vård- och omsorg. Den mörka stapeln visar dos 1. Den ljusa stapeln visar dos 2.

Källa: Region Halland


Andel vaccinerade fram till vecka 17

Alla vaccinatörer rapporterar Covid-19 vaccinationen till nationella vaccinationsregistret. Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag klockan 14:00  information om hur stor andel av invånarna över 18 år i regionen och kommunerna som är vaccinerade med minst en dos baserat på informationen från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen visar Folkhälsomyndighetens data över andel vaccinerade i Halland och utgår ifrån var man är folkbokförd.

Tabellen uppdaterad torsdag 6 maj

Region/Kommun Dos 1 Dos 2 
Halland 35,5% 10,7%
Falkenberg 35,9% 12,0%
Halmstad 33,5% 9,7%
Hylte 35,2% 15,9%
Kungsbacka 33,5% 10,9%
Laholm 41,2% 10,9%
Varberg 38,5% 10,3%

Källa: Folkhälsomyndigheten


Om vaccinationsstatistik på andra webbplatser

Folkhälsomyndigheten publicerar veckostatistik varje helgfri torsdag. Folkhälsomyndighetens statistik kommer från det nationella vaccinationsregistret och innehåller uppgifter om antal och andel vaccinerade utifrån folkbokföringsadress.

Senast ändrad: