Direkt till innehållet

Statistik vaccination mot covid-19

Först på denna sida presenterar Region Halland kontinuerligt statistik om hur många vaccinationer som har gjorts i regionen. Registreringen av vaccinationer sker löpande. Uppgifterna om antal vaccinationer kan uppdateras i efterhand.

Längre ner på sidan visas Folkhälsomyndighetens statistik om andel vaccinerade som är folkbokföra i Halland och i respektive kommun. 


Regionens statistik uppdateras varje helgfri måndag och torsdag eftermiddag ca klockan 14:00.

  • Statistiken uppdaterad: Torsdag 5  augusti
  • Statistik för vaccinationer gjorda fram till: Onsdag 4 augusti


Hittills genomförda vaccinationer i regionen

Dos 1: 229 286
Dos 2: 155 379
Totalt: 384 665

 


Antal vaccinationer per vecka uppdelat på dos 1 och dos 2

Grafen visar antal vaccinationer gjorda per vecka i Halland. Den mörka delen av stapeln visar antal vaccinationer med dos 1. Den ljusa delen visar vaccinationer med dos 2.

Källa: Region Halland


Sammanlagt antal vaccinationer per vecka och dos

Grafen visar utvecklingen av hur många vaccinationer per dos som har gjorts till och med respektive vecka i Halland. Den sista punkten i linjerna visar totalt genomförda vaccinationer per dos. Syftet med grafen är att visa utvecklingen över tid.

Källa: Region Halland


Hittills genomförda vaccinationer per åldersgrupp

Grafen visar hittills genomförda vaccinationer per åldersgrupp. Grafen inkluderar personal inom vård- och omsorg. Den mörka stapeln visar dos 1. Den ljusa stapeln visar dos 2.

Källa: Region Halland


Karttjänst med antal och andel vaccinerade över 65 år

Kartan visar vaccinationstäckningen för dos 1 i befolkningen över 65 år, per område. Täckningsgraden är baserad på antalet vaccinationer utförda i vald åldersgrupp i förhållande till antal boende i området för den valda åldersgruppen.  Statistiken uppdateras varje vardag.

Gå till karttjänsten

Källa: MittVaccin


Andel vaccinerade fram till vecka 30

Statistiken uppdateras varje torsdag ca klockan 14:00 med föregående veckas statistik.

Uppdaterad torsdag 5 augusti

Region/Kommun Dos 1 Dos 2 
Halland 82,4% 53,1%
Falkenberg 81,7% 54,9%
Halmstad 79,9% 50,6%
Hylte 73,5% 50,7%
Kungsbacka 85,7% 54,4%
Laholm 80,6% 55,8%
Varberg 84,9% 53,7%

Tabellen visar Folkhälsomyndighetens statistik över andel vaccinerade i Halland. Denna statistik utgår från folkbokförda personer i Halland.

Alla vaccinatörer rapporterar Covid-19 vaccinationen till nationella vaccinationsregistret. Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag information om hur stor andel av invånarna över 18 år i regionen och kommunerna som är vaccinerade med minst en dos baserat på informationen från det nationella vaccinationsregistret.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Om vaccinationsstatistik på andra webbplatser

Folkhälsomyndigheten publicerar veckostatistik varje helgfri torsdag. Folkhälsomyndighetens statistik kommer från det nationella vaccinationsregistret och innehåller uppgifter om antal och andel vaccinerade utifrån folkbokföringsadress.

Senast ändrad: