Direkt till innehållet

Statistik vaccination mot covid-19

På denna sida presenterar Region Halland kontinuerligt statistik om hur många vaccinationer som har gjorts i regionen. Registreringen av vaccinationer sker löpande. Uppgifterna om antal vaccinationer kan uppdateras i efterhand.


Regionens statistik uppdateras varje tisdag och torsdagar ca klockan 14:00.

Statistiken uppdaterad: Tisdag 23 februari

Statistikdatum: Måndag 22 februari


Hittills genomförda vaccinationer

Dos 1: 19 415
Dos 2: 9 340
28 755

 


Antal vaccinationer per vecka uppdelat på dos 1 och dos 2

Grafen visar antal vaccinationer per vecka. Den mörka delen av stapeln visar antal vaccinationer med dos 1. Den ljusa delen visar vaccinationer med dos 2.

Den sista stapeln visar innevarande vecka.

Källa: Region Halland


Sammanlagt antal vaccinationer per vecka och dos

Grafen visar utvecklingen av hur många vaccinationer per dos som har gjorts till och med respektive vecka. Den sista punkten i linjerna visar totalt genomförda vaccinationer per dos. Syftet med grafen är att visa utvecklingen över tid.

Källa: Region Halland


Hittills genomförda vaccinationer per åldersgrupp

Grafen visar hittills genomförda vaccinationer per åldersgrupp. Grafen inkluderar personal inom vård- och omsorg. Den mörka stapeln visar dos 1. Den ljusa stapeln visar dos 2.

Källa: Region Halland


Andel vaccinerade fram till vecka 6

Alla vaccinatörer rapporterar Covid-19 vaccinationen till nationella vaccinationsregistret. Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag information om hur stor andel av invånarna över 18 år i regionen och kommunerna som är vaccinerade med minst en dos baserat på informationen från det nationella vaccinationsregistret. Tabellen visar Folkhälsomyndighetens data över andel vaccinerade i Halland och utgår ifrån var man är folkbokförd.

Tabellen uppdaterad torsdag 18 februari

Region/Kommun Dos 1 Dos 2 
Halland 6,0% 2,3%
Falkenberg 6,6% 2,7%
Halmstad 5,5% 2,0%
Hylte 9,6% 6,3%
Kungsbacka 5,9% 2,2%
Laholm 6,6% 2,3%
Varberg 5,5% 2,0%

Källa: Folkhälsomyndigheten


Om vaccinationsstatistik på andra webbplatser

Folkhälsomyndigheten publicerar veckostatistik varje helgfri torsdag. Folkhälsomyndighetens statistik kommer från det nationella vaccinationsregistret och innehåller uppgifter om antal och andel vaccinerade utifrån folkbokföringsadress.

Senast ändrad: