Direkt till innehållet

Statistik vaccination mot covid-19

Först på denna sida presenterar Region Halland statistik om hur många vaccinationer som har gjorts i regionen. Registreringen av vaccinationer sker löpande. Uppgifterna om antal vaccinationer kan uppdateras i efterhand.

Längre ner på sidan visas Folkhälsomyndighetens statistik om andel vaccinerade som är folkbokförda i Halland och i respektive kommun. 


Regionens statistik uppdateras varje helgfri måndag och torsdag eftermiddag ca klockan 14:00.

  • Statistiken uppdaterad: Torsdag 25 november


Hittills genomförda vaccinationer i regionen fram till onsdag 24 november

Dos 1: 256 058
Dos 2: 247 407
Dos 3:   30 947
Totalt: 534 412

 

Källa: Region Halland


Antal vaccinationer per vecka uppdelat på dos 1, dos 2 och dos 3

Källa: Region Halland

Grafen visar antal vaccinationer gjorda per vecka i Halland. Den mörka delen av stapeln visar antal vaccinationer med dos 1, den ljusa delen visar vaccinationer med dos 2 och den gröna delen dos 3.


Sammanlagt antal vaccinationer per vecka och dos

Källa: Region Halland

Grafen visar utvecklingen av hur många vaccinationer per dos som har gjorts till och med respektive vecka i Halland. Den sista punkten i linjerna visar totalt genomförda vaccinationer per dos. Syftet med grafen är att visa utvecklingen över tid.


Andel vaccinerade fram till vecka 46

Statistiken uppdateras normalt varje torsdag ca klockan 14.00 med föregående veckas statistik när Folkhälsomyndigheten har publicerat statistiken.

 

Uppdaterad: Torsdag 25 november

Region/Kommun Minst 1 dos Minst 2 doser 
Halland 87,5% 85,7%
Falkenberg 86,6% 85,1%
Halmstad 85,6% 83,6%
Hylte 82,4% 80,3%
Kungsbacka 89,8% 87,9%
Laholm 85,1% 83,2%
Varberg 90,1% 88,3%

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Statistiken visar Folkhälsomyndighetens statistik över andel vaccinerade med minst en dos respektive minst 2 doser. Statistiken utgår från folkbokförda personer i Halland.

Alla vaccinatörer rapporterar Covid-19 vaccinationen till nationella vaccinationsregistret. Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag information om hur stor andel av invånarna och kommunerna som är vaccinerade med minst en dos baserat på informationen från det nationella vaccinationsregistret.

 


Andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 46

Statistiken uppdateras varje torsdag ca klockan 14:00 med föregående veckas statistik från Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad: Torsdag 25 november

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Diagrammet visar Folkhälsomyndighetens statistik över andel vaccinerade från 12 år i Halland som utgår från folkbokförda personer i Halland.


Karttjänst med andel vaccinerade per område och åldersgrupp

Källa: MittVaccin

Kartan är indelad i mindre geografiska områden (RegSo-områden) och visualiserar andel vaccinerade med dos 1 i respektive område och vald åldersgrupp. Genom att klicka på respektive område kan du också få information om dos 2 i vald åldersgrupp. Tjänsten omfattar bara personer som är folkbokförda i Halland och som har fått sin vaccination i Halland. Det innebär att en person som är bosatt i Halland, men som har vaccinerat sig i annan region inte finns med i statistiken.

Statistiken uppdateras varje vardag.

Gå till karttjänsten

 


Om vaccinationsstatistik på andra webbplatser

Folkhälsomyndigheten publicerar veckostatistik varje helgfri torsdag. Folkhälsomyndighetens statistik kommer från det nationella vaccinationsregistret och innehåller uppgifter om antal och andel vaccinerade utifrån folkbokföringsadress. Där kan du tal del av vaccinationstäckningen också utifrån ålder och kön.

Senast ändrad: