Direkt till innehållet

Statistik vaccination mot covid-19

Först på denna sida presenteras Folkhälsomyndighetens statistik om andel vaccinerade som är folkbokförda i Halland och i respektive kommun.  Längre ner på sidan presenteras Region Halland statistik om hur många vaccinationer som har gjorts i regionen.  Uppgifterna om antal vaccinationer kan uppdateras i efterhand.


Andel vaccinerade per kommun fram till vecka 19

Statistiken uppdateras normalt varje torsdag ca klockan 14.00 med föregående veckas statistik när Folkhälsomyndigheten har publicerat statistiken.

 

Uppdaterad: Torsdag 19 maj

Region/Kommun Minst 1 dos Minst 2 doser 3 doser*
Halland 88,9% 87,5% 70,4%
Falkenberg 87,5% 86,4% 70,0%
Halmstad 87,4% 85,9% 67,3%
Hylte 84,0% 82,8% 65,2%
Kungsbacka 91,2% 89,8% 73,4%
Laholm 86,7% 85,3% 68,7%
Varberg 90,7% 89,4% 73,3%

Källa: Folkhälsomyndigheten

Statistiken för dos 1 och dos 2 visar Folkhälsomyndighetens statistik över andel vaccinerade från 12 år och äldre med minst 1 dos respektive minst 2 doser. Statistiken utgår från folkbokförda personer i Halland och kommunerna.

*Statistiken för dos 3 visar Folkhälsomyndighetens statistik över andel vaccinerade från 18 år och äldre med tre doser. Statistiken utgår från folkbokförda personer i Halland och kommunerna.

Alla vaccinatörer rapporterar Covid-19 vaccinationen till nationella vaccinationsregistret. Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag information om hur stor andel av invånarna och kommunerna som är vaccinerade baserat på informationen från det nationella vaccinationsregistret.


Andel vaccinerade i Halland per åldersgrupp

Statistiken uppdateras varje torsdag ca klockan 14:00 med föregående veckas statistik från Folkhälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

De blå staplarna visar statistik för andel vaccinerade från 12 år i Halland med minst 1 respektive 2 doser per åldersgrupp och totalt. De gröna staplarna visar andel vaccinerade med  dos 3 från 18 år och äldre.  Statistiken utgår från folkbokförda personer i Halland och kommunerna.


Andel vaccinerade per kommun och åldersgrupp

Källa: Folkhälsomyndigheten

Diagrammet visar folkhälsomyndighetens statistik över andel vaccinerade med minst 1 dos respektive minst 2 doser per kommun och åldersgrupp utifrån den vaccinerades folkbokföringsadress. Du väljer åldersgrupp via knapparna ovanför diagrammet.


 

Antal genomförda vaccinationer i regionen fram till torsdag 12 maj

Dos 1: 270 208
Dos 2: 266 746
Dos 3: 188 925
Totalt: 725 879

 

Källa: Region Halland


Antal vaccinationer per vecka uppdelat på dos 1, dos 2 och dos 3

Källa: Region Halland

Grafen visar antal vaccinationer gjorda per vecka i Halland. Den mörka delen av stapeln visar antal vaccinationer med dos 1, den ljusa delen visar vaccinationer med dos 2 och den gröna delen dos 3.


Sammanlagt antal vaccinationer per vecka och dos

Källa: Region Halland

Grafen visar utvecklingen av hur många vaccinationer per dos som har gjorts till och med respektive vecka i Halland. Den sista punkten i linjerna visar totalt genomförda vaccinationer per dos. Syftet med grafen är att visa utvecklingen över tid.


Om vaccinationsstatistik på andra webbplatser

Folkhälsomyndigheten publicerar veckostatistik varje helgfri torsdag. Folkhälsomyndighetens statistik kommer från det nationella vaccinationsregistret och innehåller uppgifter om antal och andel vaccinerade utifrån folkbokföringsadress. Där kan du tal del av vaccinationstäckningen också utifrån ålder och kön.

Senast ändrad: