Direkt till innehållet

Till verksamhet som informerar och hjälper andra personer – inför vaccination mot covid-19 i Halland

För att information om vaccination mot covid-19 ska nå så många som möjligt, är det av stor vikt att du i din verksamhet hjälper till att stötta de personer som du ser har behov av det.

Det kan handla om att hänvisa till webbsidor med information på olika språk, hjälp i bokningssituationen eller upplysa om vaccinationserbjudandet och hur man går tillväga för att få vaccination.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns dessutom mycket information om vaccination mot covid- 19: Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Bokning av vaccinationstid

För att vaccinera sig mot covid-19 ska invånaren boka en tid och fylla i en hälsodeklaration. Det görs på 1177.se/Halland/boka-vaccination-covid-19. Du kan stötta i bokningsförfarandet, dock behöver invånaren logga in med BankID eller annan e-legitimation för att kunna boka.

Har invånaren inte möjlighet att boka tid digitalt går det bra att ringa och få hjälp, invånaren möts där av en svensktalande person. Har personen begränsade språkkunskaper i svenska kan du hjälpa till med bokningen. Telefonnumret är 010-476 19 35.

Det går att boka tid på valfri vårdcentral eller vaccinationscentral i Halland, man behöver alltså inte vara listad där man blir vaccinerad.

Inget svenskt personnummer

Har inte invånaren ett svenskt personnummer behöver kontakt tas med en vårdcentral. Vårdcentralen hjälper till att ta fram ett så kallat reservnummer som fungerar som ett personnummer i exempelvis bokning av vaccinationstid.

Information på 1177.se om vaccination mot covid-19 på olika språk

Information om vaccination mot covid-19 på lätt svenska

Information om vaccination mot covid-19 – arabiska

Information om vaccination mot covid-19 – persiska/farsi

Information om vaccination mot covid-19 – somaliska

Information om vaccination mot covid-19 – polska

Information om vaccination mot covid-19 – engelska

På 1177.se/Halland finns också information om vaccination mot covid-19 på fler språk men det finns inte specifik information om vaccinationen i Halland på fler språk än de ovan.

Faktablad om vaccination mot covid-19 på olika språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns faktablad om vaccination mot covid-19. Nedan finns länkar till några faktablad:

Faktablad på lätt svenska

Faktablad på arabiska

Faktablad på dari

Faktablad på somaliska

Faktablad på engelska

Länk till sida med samtliga faktablad översatta till 18 olika språk

Filmer om vaccination mot covid-19 på olika språk

På Folkhälsmyndighetens webbplats finns filmer om vaccination på olika språk. Filmerna ”Nu pågår vaccination av covid-19” och ”Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?” finns förutom på svenska även på arabiska, engelska, persiska, somaliska, tigrinja samt på teckenspråk.

Affisch att sätta upp i din verksamhet

Region Halland har tagit fram några affischer som du kan sätta upp i din verksamhet för att berätta om vaccination mot covid-19.

Affisch på svenska, engelska, arabiska, persiska/farsi, somaliska

Hälsodeklaration på olika språk inför vaccination

Hälsodeklaration på svenska

Hälsodeklaration på arabiska

Hälsodeklaration på engelska

Hälsodeklaration på persiska/farsi

Hälsodeklaration på somaliska

Generell information om covid-19 på olika språk

På folkhälsomyndighetens sida finns också generell information om covid-19.

Det finns en nationell telefonlinje där det går att få svar på allmänna frågor om covid-19 och vaccination på olika språk. Telefonnumret är 08-12368000.

Kontakt

Har du frågor om hur du kan vara stöd för personer som har svårt att ta till sig information eller boka tid för vaccination kontakta:

Carina Bengtsson, vaccinsamordnare

Senast ändrad: