Direkt till innehållet

Regional utvecklingsstrategi utgår från en analys

Den nya regionala utvecklingsstrategin utgår från en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling som karaktäriserar Halland. Som ett komplement till analysen finns även sammanfattningar av andra aktuella analyser och prognoser. Här kan du ta del av analysen ”På väg”

Senast ändrad: