Webbplatser

Webbplatser ikon

Regional utvecklingsstrategi 2035

Hur ska Halland utvecklas hållbart de kommande åren? Hur ska vi möta vår tids samhällsutmaningar och fortsätta vara en stark och livskraftig region? Den regionala utvecklingsstrategin ger en övergripande beskrivning av Hallands styrkor och utmaningar – och pekar ut en riktning för hur vi tillsammans behöver agera för att åstadkomma det vi vill uppnå.

Halland – bästa livsplatsen 2035

Visionen, Halland – Bästa livsplatsen, ligger fast från föregående regionala utvecklingsstrategi som de senaste 15 åren varit vägledande för det halländska regionala utvecklingsarbetet. I strategin från 2005 låg fokus på att förverkliga bodrömmar, bygga företag med kunskap och skapa fördelar av läget. Mycket har hänt och arbetats med under denna tid som utvecklat och präglat Halland. År 2035 vill vi leva i ett Halland som är närmare visionen om att vara den bästa livsplatsen. För att uppnå det krävs ett mer sammanhållet, livskraftigt och delaktigt Halland. Vi tar avstamp i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen där den grundläggande principen är tydlig – att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld.

Regional utvecklingsstrategi för Halland Pdf, 4 MB.

Det gemensamma genomförandet

Den långsiktighet och det fokus på övergripande samhällsutveckling som präglar den regionala utvecklingsstrategin gör att olika samhällsutvecklande aktörer är beroende av varandra. Det är tillsammans som vi kommer att skapa förutsättningarna för Halland som den bästa livsplatsen år 2035.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fungerar som övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån RUS’ riktning. De centrala strategierna är Tillväxtstrategi för Halland, Hälso- och sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling.

Senast ändrad: