Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Nu kan du chatta med Ungdomsmottagningen för snabb hjälp

Publicerad:

Nu har Ungdomsmottagningen Halland lanserat en chatt för att fler ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna få kontakt med mottagningen. Chatten gör att barnmorskor, kuratorer och psykologer snabbare kan ge hjälp, råd och stöd till ungdomar. Till Ungdomsmottagningen kan alla mellan 13 och 23 år komma för att prata...

Hälsa och vård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av trötthet och yrsel. På grund av besöksrestriktioner i samband med Covid-19-pandemin närvarar inte patientens närstående vid undersökningen och patienten bedöms ha en godartad yrsel, ofta...

Lex Maria-anmälningar

Katrinebergs folkhögskola fyller 150 år

Publicerad:

Katrinebergs folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor och firar 150 år 2023. Sedan 1873 har hallänningar och tillresta fått nödvändiga och användbara kunskaper genom deltagande i skolans många kurser och utbildningar. Under jubileumsåret 2023 pågår utbildningar och kurser precis som vanligt, men jubileet uppmärksammas på olika vis, bland annat...

Våra skolor

Vårdcentralsfilial Kungsäter stänger

Publicerad:

Vid onsdagens möte fattade Driftnämnd Närsjukvård enhälligt beslut om att avveckla en av Vårdcentralen Hallands mindre filialer – filialen i Kungsäter. Verksamheten har idag enbart öppet cirka 6 timmar per vecka och står inför ett omfattande renoveringsbehov.

Hälso- och sjukvård

Ökad smittspridning och högt tryck på vården

Publicerad:

Just nu är många sjuka i Halland. Spridningen av både influensa, covid-19 och RS-virus ökar och förväntas öka ytterligare kommande veckor. − Rådet är som alltid att stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig mot influensa och covid-19, om du tillhör en rekommenderad grupp, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg...

Hälso- och sjukvård

Förslag på reviderad Mål och Budget för Region Halland 2023

Publicerad:

I och med valåret tas Mål och budget för 2023 upp för nytt beslut under hösten. Några nya satsningar föreslås och en anpassning av den ekonomiska prognosen görs utifrån rådande läge. Det reviderade förslaget tas upp för beslut i regionfullmäktige den 23 november. I förslaget för Mål och Budget 2023...

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som vårdas på Hallands sjukhus Varberg på grund av akut hjärninfarkt som gett upphov till svårigheter att hosta och svälja. Patienten vårdas kortvarigt på intensivvårdsavdelningen efter att magsäcksinnehåll kommit ned i luftvägarna och stora...

Lex Maria-anmälningar

De får årets kritikstöd för författare

Publicerad:

För femte året i rad har författare i Halland haft möjlighet att söka stöd för att få en professionell, kritisk läsning av sina verk. Nu är urvalet gjort och årets kritikstöd går till författarna Karin Holtsung Samsonowitz och Alex Bennheden.

Kultur

Vårdcentralsfilial i Varberg blir egen vårdcentral

Publicerad:

Ökad tillgänglighet, stärkt kontinuitet och hållbar arbetsmiljö. Det är några av de effekter som möjliggörs genom dagens beslut av Driftnämnden Närsjukvård om att omforma Vårdcentralen Västra Valls filial Breared till egen vårdcentral. Hallands största vårdcentral finns i Varberg. Vårdcentralen Västra Vall har idag nästan 15 000 listade. Lokalerna börjar bli...

Beslut att inte bevilja listningstak i Region Halland

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 1 november att avslå begäran om listningsbegränsning i form av listningstak till följande vårdcentraler som ansökt om listningstak: • Stenblommans Vårdcentral (Kungsbacka kommun)• Neptunuskliniken (Varbergs kommun)• Husläkarna Varmbadhuset (Varbergs kommun)• Viktoriakliniken (Halmstad kommun)• Söndrumskliniken (Halmstad kommun) Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober...

Hälso- och sjukvård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som ligger inlagd på Hallands sjukhus Halmstad på grund av en blodpropp och behandlas för denna med blodförtunnande läkemedel. Under vårdtiden beslutas om att öka dosen av läkemedlet.  Vid den nya ordinationen sätts ett...

Lex Maria-anmälningar

Influensasäsongen snart här

Publicerad:

På tisdag den 1 november öppnar bokningen för årets influensavaccination i Halland, från den 8 november finns tider att boka på länets vårdcentraler. Årets säsong väntas bli tuffare än tidigare år med pandemirestriktioner och därför uppmanas personer som rekommenderas vaccination att ta influensasprutan. De senaste två åren har influensaspridningen i Halland legat på...

Hälsa och vård

Fortsatt politiskt samarbete under mandatperioden

Publicerad:

Företrädarna för allianspartierna i Region Halland beskrev under onsdagen sina ambitioner med det fortsatta politiska samarbetet under mandatperioden. Alliansen når inte egen majoritet, men avser att styra regionen i minoritet och med breda överenskommelser med oppositionspartierna. − Vi ser att stabiliteten som präglat regionens politik har varit gynnsam konstaterar regionstyrelsens...

Demokrati och politik

Biblioteken arrangerar äppelveckor

Publicerad:

Under äppelveckorna bjuder biblioteken i Halland in till olika aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Det blir sagostunder, föreläsningar, utställningar, livepodd och mycket annat. Äppelveckorna uppmärksammar bibliotekens äppelhyllor. Där hittar du olika slags media för och om barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, såväl tillfälliga som livslånga....

Kultur

Överskott i prognosen för Region Halland

Publicerad:

Årets andra uppföljningsrapport visar att Region Halland har en fortsatt stark ekonomi, trots många osäkerhetsfaktorer med inflation, annalkande lågkonjunktur och ett skärpt säkerhetsläge. Uppföljningsrapporten för januari till augusti var en av punkterna på regionstyrelsens sammanträde under onsdagen. Rapporten visar bland annat prognosen för ekonomin, där Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till...

Demokrati och politik

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Mari

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg med svår smärta på grund av en misstänkt hudinfektion i underlivet. Patienten har två dagar tidigare varit i kontakt med vårdcentral, men söker akut eftersom smärtan ökat....

Hälsa och vård

Bokningen för covidvaccination stänger snart för 12–17-åringarna

Publicerad:

Efter den 10 oktober går det inte längre att boka vaccination mot covid-19 för 12–17-åringar i Halland. 12–17-åringar har hittills rekommenderats två doser vaccin mot covid-19, med minst tre veckor mellan doserna. För att hinna få två doser innan rekommendationen försvinner den 1 november, behöver första vaccinationsdosen tas senast den...

Hälso- och sjukvård

Textil konst ur regionens samling visas under VÄV2022

Publicerad:

Under VÄV2022 finns en unik möjlighet att se textila konstverk ur Region Hallands konstsamling. Konstverken har hämtats in från arbetsplatser i hela regionen där de till vardags kommer personal, patienter och besökare till gagn. Utställningen visas på Nolltrefem i Halmstad 22–24 september.

Kultur

Din berättelse kan bli film

Publicerad:

Vill du berätta en historia som inte finns att se som film idag? Saknas din röst? Nu efterlyser Kultur i Halland – Film nya berättelser för film. Kanske är det just din berättelse som väljs ut!

Kultur

Två dagar i filmens tecken

Publicerad:

När PLAY filmdagar arrangeras i Halmstad den 17–18 september blir det två fullspäckade dagar med film och workshopar. Den röda mattan är utrullad, marschallerna är tända och bubblet bubblar! Dessutom är det fri entré.

Kultur

Drop in-vaccination på vaccinationscentraler

Publicerad:

Vaccinationen med höstdos mot covid-19 har varit i gång sedan förra veckan på vaccinationscentraler och utvalda vårdcentraler i Halland – nu öppnar vaccinationscentralerna upp för drop in-vaccination.

Regiondirektör Jörgen Preuss går i pension

Publicerad:

Efter snart fem år som regiondirektör går Jörgen Preuss i pension under hösten och fasar ut sitt uppdrag efter årsskiftet. Jörgen Preuss, som är jurist i botten, lämnar Region Halland efter närmare 30 år inom organisationen och med en rad olika befattningar längs vägen. Efter tjänst som jurist på dåvarande...

Vaccinationsbussen börjar snart rulla igen

Publicerad:

På tisdag i nästa vecka börjar vaccinationsbussen rulla igen på de halländska vägarna. Turen startar vid Osbecksgymnasiet i Laholm för att sedan göra stopp i samtliga halländska kommuner under sensommaren och hösten. Vid vaccinationsbussen erbjuds drop in-vaccination med de doser mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten hittills rekommenderar. Det innebär att vaccination...

Snart dags att boka höstens påfyllnadsdos mot covid-19

Publicerad:

Nu är det snart dags för vaccination med höstens påfyllnadsdos mot covid-19 för rekommenderade grupper. Vaccinationen startar den 1 september men bokningen av vaccinationstid öppnar redan på måndag, 15 augusti, för alla som är 75 år och äldre. Därefter öppnar bokningen stegvis. Vi vill skapa möjlighet för de över 75...

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta....

Hälso- och sjukvård

Ny finansiering ska ge fler Grön rehab

Publicerad:

Finansiering för Grön rehab överfördes för 2022 från centrala medel till att vara en del av finansieringen inom Vårdval Halland närsjukvård, för att hanteras inom den ordinarie hälso-och sjukvårdens struktur, på samma sätt som utbud av annan hälso-och sjukvård. Under det senaste året kan Region Halland se att det skett...

Hälso- och sjukvård

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland. En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer...

Hälso- och sjukvård

Mångmiljonsatsning på barn- och ungdomspsykiatrin i Halland

Publicerad:

Regionfullmäktige antog under onsdagen budgeten för 2023. Den kommer innebära en förstärkning för Psykiatrin Halland då 20 miljoner kronor kommer att satsas direkt på barn- och ungdomspsykiatrin. Det här beslutet visar att Region Halland verkligen lever efter visionen om bästa livsplatsen och särskilt för barn- och ungdomar med psykisk problematik,...

Hälso- och sjukvård

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna i Halland

Publicerad:

Nu återinförs restriktioner kring medföljande på akutmottagningarna på Hallands sjukhus med vissa undantag. Anledningen är ett högt söktryck, att det har blivit för trångt i lokalerna och svårt att upprätthålla smittskyddskraven. Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och...

Hälso- och sjukvård

Ett fall av apkoppor konstaterat i Halland

Publicerad:

Ett första fall av apkoppor har i dag konstaterats i Halland. Personen är smittad utomlands och är inte inlagd på sjukhus. Smittspårning pågår, men det finns i nuläget inget som talar för någonspridning kring detta fall. Det är på Folkhälsomyndighetens laboratorium som analysen sker och i dag kom beskedet om...

Riksdagen ger Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering

Publicerad:

I dag den 14 juni beslutade Sveriges riksdag att Region Halland tilldelas uppdraget att arbeta med regional fysisk planering. Uppdraget syftar till att ge en förbättrad samhällsplanering i Hallands län och en regionplan förväntas antas under 2026. Den 27 januari lämnade regeringen förslag till ändring i plan- och bygglagen som...

Ã…terhämtning och hållbar utveckling i sista mötet före sommaren 

Publicerad:

På onsdagen hade Regionstyrelsen sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Styrelsen tog bland annat del av summeringen av det första kvartalet för regionens verksamheter samt fattade beslut om förslag till Mål och Budget. Dessutom presenterades inriktningen för arbetet med social hållbarhet. Första uppföljningsrapporten för året visar att Region Halland har en...

Hållbar utveckling i hela Halland; satsning i Hylte

Publicerad:

I Region Hallands uppdrag att leda regionalt utvecklingsarbete är det avgörande att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Halland. I enlighet med detta har därför nu Regionstyrelsens arbetsutskott beslutat att föreslå styrelsen att bevilja Hylte kommun, medel om 25 miljoner kronor. Grunden är att vi ska agera...

Nytt nummer visas när Region Halland ringer

Publicerad:

Från och med den 2 juni visas ett nytt nummer när någon från vården i Region Halland ringer numret som visas är 010-184 80 04. Tidigare har samtal från flera vårdverksamheter i Region Halland haft dolt nummer och det har också varit vanligt att invånaren väljer att inte svara. Vår...

Två förvaltningschefer till är på väg till Region Halland

Publicerad:

Skiftet bland förvaltningscheferna inom Region Halland fortsätter. Nu är det klart med nya förvaltningschefer för både Ambulans, diagnostik och hälsa och Kultur och Skola. Anna Pohjanen blir ny chef på ADH. Hon kommer hela vägen från Region Norrbotten där hon i dag är en, av två, chefer för regionens länssjukvård....

En budget för trygghet och robusthet i en föränderlig omvärld

Publicerad:

Alliansens budget för 2023 pekar ut viktiga områden där satsningar krävs förstärkt psykiatri, God och nära vård, social hållbarhet och grön omställning. Men framförallt är det en budget som tar ansvar och skapar förutsättningar för regionens verksamheter att utvecklas med ökade ramar och tillit. I 2023 års budget ökar de...

Välkommen till pressträff

Publicerad:

Media bjuds in för att ta del av Region Hallands allianspartiers presentation av sitt budgetförslag för 2023. Plats:Regionens Hus, Södra vägen 9. Pressträffen spelas in och det kommer därmed finnas möjlighet att se den i efterhand. När: Den 30 maj kl 11.00 Medverkande:Mikaela Waltersson (Regionstyrelsens ordförande, M), Helene Andersson (Regionstyrelsens...

Region Halland redo inför höstens vaccinationer

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten meddelade under tisdagsmorgonen vilka rekommendationer som gäller för vaccination mot covid-19 inför hösten. Region Halland är väl förberedda och kan skala upp vaccinationsinsatsen igen från 1 september. Ja, vi är väl förberedda och har resurser. Vi kommer vaccinera på vårdcentraler som tidigare och kan öppna upp vaccinationscentraler igen om...

Vaccinationsbussen avslutar på Andersbergsfestivalen

Publicerad:

Region Hallands vaccinationsbuss är inne på sista vecka och avslutar sin hallandsturné på Andersbergsfestivalen i Halmstad. Sedan bussen startade i höstas har hittills cirka 3600 doser givits på bussen. Den 28 maj gör vaccinationsbussen sitt sista stopp, platsen blir på Andersbergsfestivalen i Halmstad. Vaccinationsbussen har under sina turer bland annat...

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen gäller en gravid kvinna som kommer till Hallands sjukhus Varberg med pågående värkarbete. En inledande bedömning av patientens symtom tillsammans med det faktum att hon tidigare förlösts med kejsarsnitt visar att det finns en...

Lex Maria-anmälningar

Förnya dina recept nu, i god tid innan sommaren

Publicerad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under sommarmånaderna. Region Halland förstärker med extra information på mottagningar och vårdcentraler, på 1177.se och i sociala medier för att nå...

Vaccinationscentralerna stänger nästa vecka

Publicerad:

Under nästa vecka stänger vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Nästan 335 000 personer har passerat igenom vaccinationscentralerna i länet och har fått sina vaccinationer mot covid-19 sedan starten för cirka ett år sedan. Nu hänvisas invånare som vill vaccinera sig mot covid-19 till de tolv vårdcentraler i länet som...

21 projekt får regionalt kulturstöd

Publicerad:

Region Halland har i maj fördelat kulturstöd till 11 filmprojekt och 10 projekt inriktade på kulturutveckling. Sammanlagt har 2 275 000 kr fördelats. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 43 inkomna ansökningar. Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för genomförande av idéer som bidrar till förnyelse och...

Kultur

Satsningar för medarbetare och företag

Publicerad:

Fortsatt stöd för företag genom utvecklingscheckar och extra ersättning till medarbetare var två av besluten som togs under regionstyrelsens fullmatade majsammanträde. Information om medarbetarenkätens resultat var också en punkt för dagen tillsammans med dialog om regionens interna arbete med klimatavtrycken. Trots en långvarig pandemi har Region Hallands medarbetare både kunnat...

Välkommen till EU-konferensen ”Ett nytt Europa”!

Publicerad:

Den 1213 maj hålls en stor EU-konferens i Falkenberg. Konferensen lyfter aktuella och framtida EU-frågor, finansieringsmöjligheter 20212027, tillsammans med ett EU-perspektiv kring stad och land. Många experter finns på plats för att ge svar. Konferensen belyser bland annat EU-dimensionen i höstens riksdagsval vilka politikområden och sakfrågor har EU-koppling och EU-samarbetets...

Regional utveckling

Kan AI förbättra diagnostiken på akutmottagningen?

Publicerad:

Svaret på den och en mängd andra frågor får ni på åets FoU-dag den 5 maj på Hotel Tylösand där god och nära vård står i fokus. FoU-dagen arrangeras för att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som...

Vaccinationsbussen rullar vidare i länet

Publicerad:

Region Hallands vaccinationsbuss rullar vidare på de halländska vägarna. Efter stopp i Hylte och Laholms kommuner de senaste veckorna kommer turen till Halmstad, Varberg och Unnaryd nästa vecka. Vaccinationsbussen besöker olika platser i länet för att erbjuda vaccination mot covid-19. Vallås i Halmstad, Unnaryd, Kinnared och Håsten i Varberg är...

Regionanställda får 10 000 kronor extra med junilönen 

Publicerad:

Region Hallands medarbetare får nu en extraersättning på 10 000 kronor vardera till sommaren. Detta beslutades av Regionstyrelsens arbetsutskott under tisdagseftermiddagen. Vi vill som arbetsgivare uppmärksamma det fantastiska lagarbete som har mäktat med att hantera vår tids största samhällskris och samtidigt upprätthålla hög tillgänglighet och kvalitet i vården. Den förmågan...

Dåtids- och framtidsfrågor möttes på Regionstyrelsens aprilmöte

Publicerad:

På onsdagens sammanträde med Regionstyrelsen fanns bland annat årsredovisningen för 2021, fastighetsinvesteringar och vaccinationserbjudande till flyktingar på dagordningen. Dessutom gavs styrelsen information om den pausade utredningen kring morgondagens hälso- och sjukvård. 2021 blev ett starkt år för Region Halland Region Hallands årsredovisning visar på ett starkt resultat efter en osäker...

Hon blir ny förvaltningschef för Närsjukvården Halland

Publicerad:

Emma Pihl började på Region Halland som nyutexaminerad sjuksköterska och lämnade 23 år senare som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Nu kommer hon tillbaka som förvaltningschef för Närsjukvården Halland. Jag är stolt över att få arbeta i en region där den resan är möjlig. Att utvecklas på jobbet har alltid varit...

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen gäller en patient som är inlagd på Hallands sjukhus Varberg efter en operation och i samband med detta får en epiduralkateter* i ryggen för smärtlindring under och efter operationen. Patienten är sedan tidigare insatt...

Lex Maria-anmälningar

Halland håller ställningarna

Publicerad:

De som bygger fiber i Halland har fortsatt att göra det under år 2021. I dag, 28 mars, presenterades Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga kartläggning av bredbandstillgången och mobiltäckningen. Statistiken avser oktober 2021. Halland fortsätter att ligga i topp när det gäller tillgång till bredband via fiber. Vid mätningen 2021...

Region Halland erbjuder lokaler på Plönninge som flyktingboende

Publicerad:

Region Halland har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört en inventering av fastigheter som skulle kunna användas som boende för flyktingar från Ukraina. Häribland finns elevhem på Plönninge som nu erbjuds till Migrationsverket om behovet uppstår. Det finns en bred politisk enighet i den här frågan. Vi ser en oförsvarbar invasion...

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus har anmält två händelser inom ögonsjukvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Den ena händelsen gäller försenade återbesök till mottagning. Den andra händelsen rör en patient som inte fick ett adekvat omhändertagande efter att en behandlingskomplikation hade uppstått. Det har skett en snabb utveckling...

Lex Maria-anmälningar

Regionstyrelsen enig inför omvärldsläget

Publicerad:

Under onsdagens möte i Regionstyrelsen gavs en lägesbild av Region Hallands beredskap utifrån omvärldsläget och Rysslands invasion av Ukraina. Jag talar för hela regionstyrelsen i denna djupt oroande situation där vi ser en oprovocerad och oförsvarlig invasion av ett demokratiskt land. Vi måste nu kraftsamla i hela regionen för att...

30 vårdcentraler öppnar för drop in-vaccination på onsdag

Publicerad:

30 vårdcentraler och alla vaccinationscentraler har onsdagen den 16 mars öppet för drop in-vaccination i Halland. Drop in-dagen är en del av Region Halland satsning under den nationella vaccinationsveckan, för att nå ut med erbjudandet om vaccination mot covid-19 till så många som möjligt. Utöver drop in-dagen besöker vaccinationsbussen samtliga...

Pressinbjudan: Vaccinationsbussen i Ullared

Publicerad:

På söndag den 13 mars börjar Region Hallands vaccinationsbuss rulla i länet. Första stoppet är varuhuset Ge-Kås i Ullared. Utanför varuhuset kommer vaccinationsbussen stå mellan kl. 10-17 och erbjuda drop in-vaccination mot covid-19. Sedan rullar den vidare genom Halland under nationella vaccinationsveckan (vecka 11) och stannar i alla de halländska...

Snart börjar vaccinationsbussen rulla igen

Publicerad:

Den 13 mars börjar vaccinationsbussen rulla i Halland. Det blir en rutt där första stoppet är Ullared och sedan gör bussen stopp på centrala platser i varje kommun under vecka 11. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för invånare i länet som inte ännu har vaccinerat sig mot...

Kvinnohälsovården och förlossningsvården får bra betyg av kvinnorna

Publicerad:

Över 5 000 kvinnor i Region Halland har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande. Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar en möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och...

Fortsatt högt förtroende och god tillgång till sjukvård i Halland

Publicerad:

Invånare i Halland upplever en fortsatt god tillgång till hälso- och sjukvård och har ett högt förtroende för den vård som ges. I den senaste nationella mätningen visar Halland genomgående på bättre resultat än riket vad gäller både tillgänglighet och förtroende. Nittiotvå procent av hallänningarna upplever att de har tillgång...

3 495 fler hallänningar i fjol

Publicerad:

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2021. Antalet invånare ökade med 3 495 personer, vilket procentuellt sett är den tredje största ökningen i landet. Befolkningstillväxten är större än under 2020, vilket beror på att länets flytt-, invandrings- och födelsenetto ökade under året. Hallands befolkning uppgick till 340 243...

Antalet ambulanser i regionen ska utredas

Publicerad:

Under driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas sammanträde idag beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att se över antalet ambulanser i regionen. Vi blir fler och fler invånare i Halland. De senaste åren har inflyttningen varit stor och folkmängden ökat. I takt med det behöver också vården utvecklas. – Ambulansverksamheten utvecklas...

Ambulanssjukvård Hälso- och sjukvård

Fyra förlag får litteraturstöd

Publicerad:

I slutet av januari blev det klart att fyra förlag får Region Hallands stöd till litteratur för böcker utgivna 2021. En gång per år utlyser Region Halland möjligheten för förlag att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland. Det var roligt att vi fick in...

Kultur

Hög kvalitet, god tillgänglighet och ekonomiskt överskott

Publicerad:

Under regionstyrelsens första sammanträde 2022 avhandlades bland annat Region Hallands yttrande till regeringen på förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 20222033, pandemiläget samt Region Hallands ekonomiska resultat för 2021. Region Halland gör ett plus på 1,3 miljarder kronor för 2021. Överskottet består till stor del av coronarelaterade stöd och statsbidrag....

Förkortad arbetstid för flera nattarbetande yrkesgrupper

Publicerad:

Nu tas beslut om ettlokalt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal som ger nattarbetande undersköterskor, skötare, barnsköterskor och vårdbiträden förkortad arbetstid. Ã…tgärden gäller dem som arbetar ständig natt och innebär att arbetsveckan förkortas från 34 till 32 timmar. Nattarbete är mer svårrekryterat än andra områden och arbetstidsförkortningen för de nu aktuella grupperna...

Tio konstnärer får arbetsstipendium av Region Halland

Publicerad:

Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 3 februari att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Ã…rets stipendiater är bosatta i kommunerna Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna...

Kultur