Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Halland får OCD-team för vuxna

Publicerad:

Psykiatrin Halland startar nu ett OCD-team som ska kunna täcka hela regionen. Genom det nya teamet finns det möjlighet att erbjuda effektivare behandling och nya behandlingsmetoder.

Pressinbjudan − start för digital tandvård hos Folktandvården Halland

Publicerad:

Den 16 april öppnar de första klinikerna hos Folktandvården Halland upp dörrarna för hallänningarna att söka tandvård digitalt via chatt och videosamtal. Det är en ny tjänst som sätter hallänningarna i direktkontakt med personalen på sin valda folktandvårdsklinik. Via chatt, foton och videosamtal kan kunden få hjälp med bedömning av...

Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt Lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg där i båda fallen fördröjd handläggning lett till försämrad prognos och livskvalitet för patienterna. Det handlar om utredningen av en patient med en hudförändring i fingret samt behandlingen av en patient med förhöjd sköldkörtelproduktion.

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg där gällande riktlinjer inte fullt ut följts. Händelsen rör en försenad cancerdiagnos. Fallet handlar om en äldre patient som remitterades till hudmottagningen på grund av misstänkt hudcancer vid tinningen. Vid första besöket avskrevs misstanken, men patienten togs tillbaka för...

Lex Maria-anmälningar

Region Halland presenterar 2023 års inköp av konst i en digital utställning

Publicerad:

Varje år köper Region Halland in konstverk som placeras i regionens alla olika verksamheter. Konstsamlingen har successivt byggts upp under en lång tid och består av många halländska konstverk men även nationella och internationella verk. För att göra konsten tillgänglig för fler har vi inlett ett arbete med att digitalt...

Kultur

Nytt samarbete prövar högskolestudenters mediefärdigheter kopplat till Munkagårdsgymnasiet

Publicerad:

Högskolan i Halmstad, Munkagårdsgymnasiet och Hushållningssällskapet Halland går samman i ett unikt samarbete för att lösa utmaningar inom Sveriges gröna näringar. Högskolestudenter erbjuds att arbeta med marknadsföring för att öka intresset för utbildningar inom naturbruk. På Munkagårdsgymnasiet i Tvååker utbildas elever på Naturbruksprogrammet med inriktning djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk....

Våra skolor

Engagerade medarbetare i Region Halland

Publicerad:

Resultatet från 2023 års medarbetarenkät, som är en del av uppföljningen av Region Hallands arbetsmiljöarbete samt regionens svar till IVO angående antal vårdplatser fanns bland annat på dagens agenda för regionstyrelsens marssammanträde. Arbetsmiljöarbete i Region Halland Regionstyrelsen är angelägna om att följa hur arbetsmiljön ser ut och utvecklas på helheten...

Löftadalens folkhögskola svarar på behovet: Ny kurs utbildar eftertraktad personal för vård och omsorg

Publicerad:

Stödassistent/Barnskötare, så heter utbildningen som i augusti startar på Löftadalens folkhögskola. Tre terminer yrkesutbildning öppnar upp för arbete inom LSS, skola, förskola, äldreomsorg och HVB-hem, där det i dagsläget finns stor brist på personal. Som stödassistent kan du arbeta med personer i alla åldrar. – Idag finns en utmaning inom...

Våra skolor

Halland växer men i en lägre takt

Publicerad:

Den 31 december 2023 hade Hallands län 343 746 invånare. Under året ökade antalet invånare med 946 personer (0,27 procent), vilket var den lägsta ökningen sedan 1996. De senaste två decennierna har ökningstakten varit drygt 3 000 personer per år. Inbromsningen beror på ett minskat barnafödande och ett lägre flyttningsöverskott. Befolkningsutvecklingen i...

Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Röntgenkliniken Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Anmälan gäller en person som har en neurologisk sjukdom som påverkar bland annat svalget, vilket innebär bortfall av tal och möjlighet att svälja. Personen har sondmatning via en så kallad PEG (Percutan Endoskopisk Gastrostomi), som är en förbindelse mellan bukväggen och magsäcken. Personen kom till röntgenkliniken eftersom att PEG:en oavsiktligt...

Lex Maria-anmälningar

Region Halland inför stipendium för unga kulturtalanger

Publicerad:

Driftnämnden Kultur och skola har beslutat att införa ett ungdomsstipendium för konstnärlig fördjupning inom olika konst- och kulturområden. Beslutet kommer som svar på behovet av spetsutbildning och talangutveckling över alla konstformer. Stipendiet förväntas vara tillgängligt att söka 2025. – Genom stipendiet hoppas vi kunna bidra till att forma nästa generation...

Kultur

Region Halland vänder underskott till överskott i preliminärt bokslut

Publicerad:

Under onsdagens sammanträde i regionstyrelsen presenterades det preliminära bokslutet för 2023. Region Halland vänder ett förväntat underskott i prognosen till ett överskott på 260 miljoner kronor för helåret. En stark börsutveckling och goda skatteintäkter bidrar till det positiva resultatet.

Tio konstnärer får arbetsstipendium av Region Halland

Publicerad:

Förvaltningen Kultur och skola har beslutat att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Årets stipendiater är bosatta i Glommen, Halmstad, Kungsbacka, Unnaryd, Ullared, Vallda och Varberg. Julia Westerberg, Jenny Larsson, Morgane Petit, Karin Holmlund, Sebastian Lundberg, Petter Eriksson, Johanna Arvidsson, Rickard Fredborg, Jonathan Lomar och Marie Gavois får Region Hallands...

Kultur

Allt fler hallänningar har kontakt med Psykiatrin Halland

Publicerad:

Aldrig tidigare har så många hallänningar sökt vård hos Psykiatrin Halland som förra året. Under 2023 hade nästan 20 000 personer kontakt med psykiatrin vilket innebär cirka sex procent av alla hallänningar. Bland barn och unga var det mer än tio procent som sökte vård för psykisk ohälsa eller sjukdom.

Region Halland och Cineasterna bjuder på gratis halländsk film

Publicerad:

Ett nytt samarbete mellan Region Halland, biblioteken i Halland och Cineasterna gör det möjligt att streama halländsk film gratis för alla som har ett lånekort på ett bibliotek som är anslutet till Cineasterna. Syftet är att främja den lokala filmproduktionen och filmkulturen i regionen. Filmutbudet består av både långfilmer och...

Kultur

Närsjukvården Halland anmäler händelser enligt lex Maria

Publicerad:

Närsjukvården Halland anmäler tre händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Det första ärendet rör en man med tilltagande andningssvårigheter sen några dagar. Han tog kontakt med sin valda vårdcentral men fick ej tid där utan hänvisades till kvälls- och helgmottagningen. Väl där bedömdes hans besvär...

Lex Maria-anmälningar

Enigt beslut om de halländska sjukhusen

Publicerad:

Halland ska fortsatt ha tre sjukhus, två förlossningsavdelningar och två akuter. Det beslutade ett enigt regionfullmäktige under onsdagens sammanträde.

Elisabeth Skog fick regionens kulturpris 2023

Publicerad:

”Superroligt, fantastiskt – och överraskande.” Det säger mottagaren av Region Hallands kulturpris 2023 – bibliotekarien Elisabeth Skog. För Halmstadborna är Elisabeth mest känd som bibliotekarie på stadsbiblioteket, för Hallandspostens läsare för återkommande krönikor om litteratur och för sina nyårsdikter (en ny är på gång) och för bibliotekssverige som en person...

Ny halländsk överenskommelse för stöd till barn och elever

Publicerad:

Utredning och stöd kommer närmare för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter och expertkompetens samlas för barn och elever med tal- och språksvårigheter. Det är den nya överenskommelsen mellan Region Halland och de halländska kommunerna som träder i kraft vid årsskiftet och som syftar till att göra det bättre...

Hälsa och vård

På lördag är det Halländsk bokmässa på Fyrens bibliotek i Kungsbacka

Publicerad:

Halländsk bokmässa på lördag den 25 november är årets stora bokfest i Halland och håller öppet klockan 11–15. På Halländsk bokmässa är det fri entré och besökarna har möjlighet att träffa författare, förlag och litterära sällskap. Alla från Halland. Under dagen kan besökarna träffa författare och förlag, lyssna på samtal...

Kultur

Ambassadörer från hela världen på tvådagarsbesök i Halland! 

Publicerad:

Ambassadörsbesök på Halmstads högskola. I Sverige finns drygt 100 utländska ambassadörer och 35 av dessa besökte Halland 21–22 november. Besöket är en del av diplomatkårens studiebesök i olika delar av landet. Den här gången var det Halland som under två dagar stod värd för diplomatkåren.     – Diplomatbesök är ypperligt tillfälle...

Simon Häggström föreläser för gymnasieungdomar under ”En vecka fri från våld”

Publicerad:

Runt 2000 gymnasieelever kan lyssna på författaren och polisen Simon Häggström den 20–24 november när han utifrån sina böcker berättar om sitt brottsförebyggande arbete med fokus på prostitution och människohandel. Region Halland genomför initiativet i samarbete med Länsstyrelsen och gymnasieskolor i fem halländska kommuner. Gymnasieelever i årskurserna 2 och 3...

Region Halland ger kulturstöd till 22 projekt

Publicerad:

Region Halland fortsätter att stödja och främja den kulturella mångfalden i Halland genom att medfinansiera 22 olika projekt. Sammanlagt har 3 101 350 kronor fördelats för att stödja utvecklingen och produktionen av kultur. Beslutet är resultatet av en urvalsprocess som baserats på 86 ansökningar.

Kultur

Hallands sjukhus satsar för att stärka slutenvården

Publicerad:

Hallands sjukhus inför ett tillfälligt bonussystem för sjuksköterskor som arbetar på akutsjukhusens vårdavdelningar i Varberg och Halmstad. Detta för att bromsa personalomsättningen och bygga erfarna arbetslag som gagnar både patienter och medarbetare. – Generellt har det funnits ett stort stöd och förståelse för att minska hyrbemanning, men nu ser vi...

Ny mottagning i Varberg för Barn och ungas psykiska hälsa

Publicerad:

Under oktober öppnade Region Hallands tredje mottagning för Barn och ungas psykiska hälsa, BupH. Mottagningen ska möta det ökade behovet av stöd vid psykisk ohälsa för barn, unga och deras föräldrar. ─ Vi har sett ett ökat inflöde under en längre tid och på primärvårdsnivå är det viktigt att kunna...

Influensa- och covidvaccination: Snart öppnar bokningen för riskgrupper

Publicerad:

På tisdag den 31 oktober öppnar bokningen för säsongens influensa- och covidvaccination i Halland. Från den 7 november finns tider att boka på länets vårdcentraler. Riskgrupper rekommenderas vaccination mot både influensa och covid-19 och kan få det samtidigt på sin vårdcentral. Under förra säsongen (2022/2023) var både influensa- och covidsmittan...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Nya partnerskap mellan Region Halland och innovations- och företagsfrämjande aktörer

Publicerad:

Region Halland undersöker möjligheten för en ny finansieringsmodell genom partnerskap med strategiskt viktiga innovations-och företagsfrämjande aktörer. Syftet med partnerskapet är att skapa de bästa förutsättningar för hållbar utveckling samtidigt som målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt uppnås. Aktörerna är viktiga för att omvandla strategins målsättningar till insatser för de...

Årets sista uppföljningsrapport presenterades för regionstyrelsen

Publicerad:

Under onsdagen presenterades uppföljningsrapport 2 för regionstyrelsen. Denna visar att Region Halland efter årets första åtta månader går mot ett förväntat underskott – men att det blir mindre minus än väntat på sista raden. Hög inflation, stigande räntor och lågkonjunktur gör att Region Halland går från ett överskott 2022 till...

Om Region Halland

Äppelveckor på biblioteken i Halland 16–29 oktober

Publicerad:

Vad har Funkibator, Kaosteknik och Älskad från första stund gemensamt? Jo, de är titlar på föreläsningar som ges under Äppelveckorna i Halland. Under äppelveckorna 16–29 oktober bjuder vi in till olika aktiviteter på biblioteken, för barn och unga med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer och deras anhöriga. Det blir sagostunder, föreläsningar, utställningar...

Kultur

Katrinebergs folkhögskola får Almega Friskvårdsföretagens "Frisk-licens" och godkännande från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Publicerad:

Katrinebergs folkhögskolas PT-linje blev igår godkänd av två branschorganisationer – Almega Friskvårdsföretagen och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Utmärkelsen bekräftar skolans fortsatta engagemang för att erbjuda högkvalitativ och branschgodkänd utbildning för blivande personliga tränare, som nu dessutom får licens.

Våra skolor

Sprututbytet öppnar fler dagar i Halmstad och stänger i Kungsbacka

Publicerad:

Den 1 november stänger sprututbytesmottagningen i Kungsbacka. I stället kommer sprututbytet i Halmstad att ha öppet en extra dag. För att bättre tillgodose efterfrågan och behov väljer Närsjukvården nu att omfördela sina resurser genom att stänga mottagningen i Kungsbacka och öppna ytterligare en mottagningsdag i Halmstad. Sprututbytet har under fem...

Hälso- och sjukvård

Extern utredning av inseminationsverksamheten pekar på brister och rekommenderar åtgärder

Publicerad:

På tisdagen presenterades en extern granskning av inseminationsverksamheten vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad. Rapporten bekräftar de brister, slutsatser och åtgärder som framkommer i den interna granskningen, men ger också ett breddat fokus med rekommendationer om ytterligare åtgärder. Rapporten har utförts av revisionsbyrån PWC och granskar den inseminationsverksamhet som bedrevs vid...

PLAY filmdagar bjuder in till en helg fylld av filmäventyr

Publicerad:

Spänningen stiger när vi än en gång rullar ut den röda mattan och tänder marschallerna för PLAY filmdagar. Festivalen äger rum i Halmstad över två dagar, den 23 och 24 september, och erbjuder ett smörgåsbord av filmvisningar och inspirerande workshoppar. Det bästa av allt? Det är helt gratis att delta!

Kultur

Katrinebergs folkhögskola lanserar Hälso- och livsstilscoachutbildning

Publicerad:

Katrinebergs folkhögskola, en uppskattad anordnare av utbildningar inom idrott och hälsa, lanserar Hälso- och livsstilscoachutbildningen. Ansökningsperioden öppnar den 18 september. Utbildningen är en respons på en växande efterfrågan av hälso- och livsstilscoacher och är utformad för att ge deltagarna en grundlig förståelse för vetenskapen bakom hälsa och livsstil, inklusive praktiska...

Våra skolor

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt Lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelserna avser brister i inseminationsverksamheten som bedrevs vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad under perioden 1973–1996. Det har uppdagats att spermaprover från fertilitetsutredningar i verksamheten felaktigt har använts för givarinsemination. Vid granskning har det framkommit stora brister i dokumentation, rutiner...

Lex Maria-anmälningar

Grön och cirkulär omställning i fokus på Mötesplats Halland ställer om

Publicerad:

Genom Halland ställer om erbjuder Region Halland en mötesplats för hela det halländska näringslivet med grön och cirkulär omställning i fokus. – Det finns ett behov av att träffas och ta del av goda exempel halländska företagarens initiativförmåga och innovationskraft för hållbara och konkurrenskraftiga affärer, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande....

Vårdpraktik i Halland tredje bäst i landet

Publicerad:

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas – verksamhetsförlagd utbildning – för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student. När studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Jobb och karriär Psykiatri Vårdcentral

Intern utredning visar på stora brister i inseminationsverksamhet

Publicerad:

En intern utredning kring den tidigare inseminationsverksamheten på Länssjukhuset i Halmstad pekar på brister i kontroll, uppföljning och efterlevnad av då aktuell lagstiftning. Rapporten föreslår åtgärder, däribland att en Lex Maria-anmälan görs utifrån fynden som nu presenteras. Från 1970-talet till 1996 bedrevs verksamhet med givarinsemination vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad....

Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård

Intern utredning om brister i inseminationsverksamhet

Publicerad:

På tisdagen den 5 september presenteras den interna utredningen av den tidigare inseminationsverksamheten vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad för Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott. Därefter kan rapporten begäras ut via regionens diarium eller presstjänst. Vi har den senaste tiden fått frågor om den interna utredning som under våren och sommaren...

Lex Maria-anmälan 28 juni

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient med flera sjukdomar som söker akut på Hallands sjukhus Halmstad på grund av kraftig buksmärta. Symtomen utreds och bedöms bero på lungsäcksinflammation. I samband med att patienten är på väg hem blir hen plötsligt medvetslös....

Lex Maria-anmälningar

Klart med HR-direktör i Region Halland

Publicerad:

Det blir Indre Grimpe som kliver in i rollen som HR-direktör i Region Halland från och med juli. Ett arbete hon redan prövat på under sin tid som tillförordnad HR-direktör.   På tisdagsmorgonen togs beslutet av regionstyrelsens arbetsutskott, att Indre Grimpe blir Region Hallands nästa HR-direktör. Efter några månader som...

Om Region Halland

Gonorré ökar och kondomanvändningen bland unga går ner

Publicerad:

Det senaste halvåret har antalet fall av könssjukdomen gonorré ökat i Sverige, samtidigt som kondomanvändningen bland unga går ner, det visar en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort. – Gonorré ökar oroväckande i Sverige. Vi ser ännu inte någon ökning i Halland men det räknar vi med bara är en tidsfråga,...

Hälsa och vård

Ny rutin i ambulansen sparar tid vid hjärtinfarkt

Publicerad:

Patienter med bröstsmärta som ringer efter ambulans kan nu få ett bättre omhändertagande. Redan i ambulansen tas hjärtprov i form av ett blodprov (Troponin), något som tidigare gjordes först på akutmottagningen. Provet tas sedan till akuten för omgående analys. Utvärdering, sedan den nya rutinen införts, visar att det tar 2,5...

Ambulanssjukvård

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den första händelsen gäller en patient som i samband med utdragen förlossning på Hallands sjukhus Varberg får ryggbedövning vid två tillfällen. Som kompletterande smärtlindring läggs en värmedyna vid patientens ryggslut. Dynan används under för lång tid och orsakar brännskador...

Lex Maria-anmälningar

Kulturpolitiskt toppmöte i Halmstad den 20–21 juni

Publicerad:

För första gången arrangeras ett sydsvenskt kulturpolitiskt toppmöte. Under två dagar möts kulturpolitiker och kulturchefer från Sydsveriges kommuner och regioner för samtal, erfarenhetsutbyte och föreläsningar kring kulturpolitik på Hotel Tylösand i Halmstad.

Kultur

Fler tjejer får chansen att upptäcka skogsbranschen på kollo

Publicerad:

Munkagårdsgymnasiet, tillsammans med ledande aktörer inom skogsbranschen, arrangerar ett skogskollo för tjejer i årskurs 7–9. Målet är att ge fler tjejer möjligheten att upptäcka den variationsrika skogsbranschen samtidigt som de knyter nya vänskapsband med andra som delar samma intresse.

Våra skolor

Alliansens Mål och Budget vidare för beslut i regionfullmäktige

Publicerad:

Under regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet, beslutade regionstyrelsen att ta alliansens budgetförslag vidare till regionfullmäktige. Alliansens budgetförslag rymmer en satsning på arbetsskor till fler grupper, ett förslag som har ett brett politiskt stöd och där förutsättningarna för införandet ska ses över. Det finns även budgeterat en ny busslinje mellan Hylte...

Hälso- och sjukvård Regional utveckling

Region Halland beviljar nytt verksamhetsstöd till tio kulturaktörer

Publicerad:

Den 1 juni fattade driftnämnden för Kultur och skola beslut om att bevilja verksamhetsstöd till tio professionella fria grupper och organisationer; Garnisonsmuseet (Hallands militärhistoriska museum), Hallands spelmansförbund, Konsthallen Hishult, Konstliv Halland (Konstrundan i Halland), KKV Varberg (Konstnärernas Kollektiverkstad), Kulturverket, Solsidans Kulturförening, Teater Albatross, Teater Dictat och Västsvenska Turnerande Sommarteatern (Internationella...

Kultur

Hallands sjukhus behöver minska användandet av bemanningsföretag

Publicerad:

Andelen inhyrd personal på Hallands sjukhus har det senaste året ökat drastiskt, vilket påverkar arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi. Driftnämnden Hallands sjukhus beslutade därför idag att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att minska användandet av bemanningsföretag. På driftnämndens möte i dag stod Uppföljningsrapport 1 i fokus. Rapporten visar...

Hälso- och sjukvård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som utreds på Hallands sjukhus Halmstad enligt standardiserat vårdförlopp* gällande urologisk cancersjukdom 2019. Under utredningen finner man en förändring på ena lungan som man rekommenderar ska följas upp. Denna uppföljning uteblir. Inte förrän patienten får...

Lex Maria-anmälningar

Förlossningsvården i Halland har lägre kapacitet i sommar

Publicerad:

Under sommaren kommer förlossningsvården i Halland att ha en lägre kapacitet än tidigare somrar. Anledningen är svårigheten att bemanna med barnmorskor med förlossningskompetens under semesterperioden. Därför kommer möjligheten att föda i Halland att vara begränsad för kvinnor som är bosatta i andra regioner. Den halländska förlossningsvården har gott rykte och...

Hälsa och vård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad med ryggsmärta. Vid undersökning känner man en pulserande förändring i buken som leder till misstanke om bråck på stora kroppspulsådern. Andra undersökningsfynd talar emot att tillståndet är...

Lex Maria-anmälningar