Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Region Halland beviljar nytt verksamhetsstöd till tio kulturaktörer

Publicerad:

Den 1 juni fattade driftnämnden för Kultur och skola beslut om att bevilja verksamhetsstöd till tio professionella fria grupper och organisationer; Garnisonsmuseet (Hallands militärhistoriska museum), Hallands spelmansförbund, Konsthallen Hishult, Konstliv Halland (Konstrundan i Halland), KKV Varberg (Konstnärernas Kollektiverkstad), Kulturverket, Solsidans Kulturförening, Teater Albatross, Teater Dictat och Västsvenska Turnerande Sommarteatern (Internationella...

Kultur

Hallands sjukhus behöver minska användandet av bemanningsföretag

Publicerad:

Andelen inhyrd personal på Hallands sjukhus har det senaste året ökat drastiskt, vilket påverkar arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi. Driftnämnden Hallands sjukhus beslutade därför idag att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att minska användandet av bemanningsföretag. På driftnämndens möte i dag stod Uppföljningsrapport 1 i fokus. Rapporten visar...

Hälso- och sjukvård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som utreds på Hallands sjukhus Halmstad enligt standardiserat vårdförlopp* gällande urologisk cancersjukdom 2019. Under utredningen finner man en förändring på ena lungan som man rekommenderar ska följas upp. Denna uppföljning uteblir. Inte förrän patienten får...

Lex Maria-anmälningar

Förlossningsvården i Halland har lägre kapacitet i sommar

Publicerad:

Under sommaren kommer förlossningsvården i Halland att ha en lägre kapacitet än tidigare somrar. Anledningen är svårigheten att bemanna med barnmorskor med förlossningskompetens under semesterperioden. Därför kommer möjligheten att föda i Halland att vara begränsad för kvinnor som är bosatta i andra regioner. Den halländska förlossningsvården har gott rykte och...

Hälsa och vård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad med ryggsmärta. Vid undersökning känner man en pulserande förändring i buken som leder till misstanke om bråck på stora kroppspulsådern. Andra undersökningsfynd talar emot att tillståndet är...

Lex Maria-anmälningar

Närsjukvården Halland anmäler händelser enligt lex Maria   

Publicerad:

Närsjukvården Halland anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  En patient sökte sin vårdcentral efter en tids tilltagande trötthet. Undersökningen utföll utan större avvikande fynd, men komplettering gjordes i senare skede. Tyvärr slutade läkaren innan svaren kom på de nya proverna och annan läkare fick...

Lex Maria-anmälningar

Kvinnor i Halland kan vara med att bidra till utrotningen av livmoderhalscancer

Publicerad:

Under april månad börjar kvinnor födda 1994–1999 kallas till Kvinnohälsovården Halland för att bli gratis vaccinerade mot humant papillomvirus (HPV). Erbjudandet ingår i en nationell studie med syftet att minska risken för livmoderhalscancer.  Vaccinet som Kvinnohälsovården Halland nu erbjuder kvinnor födda 1994–1999 ger ett bredare skydd mot fler HPV-varianter än...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Vaccinationsbokningen stänger

Publicerad:

Den 15 april stänger Vaccinationsbokningen i Halland. Sedan starten av covidvaccinationen har invånare kunnat boka tid via telefon på Vaccinationsbokningen, ett komplement till den digitala bokningen. Efter stängningen hänvisas invånare, som vill boka vaccinationstid via telefon, till den vårdcentral där man vill vaccinera sig. – Vaccinationsbokningen har varit ett bra...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Året som gick – utveckling och utmaningar

Publicerad:

Pressmeddelande från Regionstyrelsens sammanträde 5 april 2023 Årsredovisning 2022 Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att godkänna Region Hallands årsredovisning för 2022, där regionen gör ett balanskravsresultat på 1 238 miljoner kronor. Den starka skatteutvecklingen står för den största delen av överskottet. Det blev också ett år med nya parallella och...

Demokrati och politik Om Region Halland

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Mari

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den första händelsen gäller en patient med högt tryck, så kallat glaukom, i ena ögat. Patienten är via Hallands sjukhus Halmstad insatt på regelbunden behandling med ögondroppar för att sänka trycket. Då patienten byter boende byts också system för...

Hälso- och sjukvård

Region Hallands arbete för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård

Publicerad:

Region Hallands graviditet- och förlossningsvård håller hög kvalitet i nationella jämförelser och det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att utveckla vården. I en rapport från SKR beskrivs att drygt 600 insatser genomfördes under det gångna året i landets regioner. Över tid ger förbättringsarbetet goda resultat för kvinnorna I Region Halland...

Hälso- och sjukvård

Plats för både ros och ris

Publicerad:

Halländska författare möter läsare och Varbergs kritikredaktion i ett evenemang på Varbergs bibliotek den 1 april då det även är release för vår kritikskrift!

Kultur

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som inkommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg med ambulans på grund av buksmärta. Under ambulansfärden får patienten morfinliknande injektioner mot smärtan. Efter ankomst till akutmottagningen lämnas patienten kortvarigt utan övervakning. Strax därefter återfinns patienten...

Lex Maria-anmälningar

Halland i täten!

Publicerad:

27 mars presenterades Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga kartläggning av bredbandstillgången och mobiltäckningen. Statistiken avser oktober 2022. Hallands län fortsätter att ligga i topp när det gäller tillgång till bredband via fiber. Vid mätningen 2022 har Halland gått upp på andra plats i statistiken över hur stor andel av befolkningen...

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  Händelsen gäller en patient med komplex sjukdomsbild som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av buksmärtor. Patienten drabbas plötsligt av hjärtstopp och avlider trots massiva återupplivningsåtgärder. Efterföljande obduktion visar hjärtsjukdom som mest sannolik dödsorsak. – Vid tiden för...

Befolkningen i Halland ökade med 2 562 personer

Publicerad:

Befolkningen i Halland fortsätter att öka men i en lägre takt än den senaste femårsperioden. Förra året ökade antalet invånare i regionen med 2 562 personer och i relativa tal med 0,8 procent. Trots att ökningstakten bromsar in något var den högre än riksgenomsnittet och den femte högsta jämfört med...

Regional utveckling

Preliminärt bokslut en av punkterna på regionstyrelsens dagordning

Publicerad:

Under onsdagens sammanträde i regionstyrelsen presenterades ett preliminärt bokslut för 2022. Samtidigt antogs bland annat nya riktlinjer för finansiella placeringar och beslut togs att rekommendera avgiftsfria besök för patienter som söker vård efter sexuella övergrepp. Under onsdagen fick regionstyrelsen ta del av Region Hallands preliminära bokslut där balanskravsresultatet uppgår till...

Demokrati och politik

Kultursektorn i Halland får tillskott i årets budget

Publicerad:

Den regionala kulturbudgeten i Halland förstärks med drygt 11,6 miljoner kronor i år. Staten har utökat sitt stöd till Halland med 1,4 miljoner kronor och Region Halland har utökat budgeten för kulturverksamhet med cirka 10,2 miljoner kronor. Kulturbudgeten som fördelades på onsdagens möte i Region Hallands driftnämnd Kultur och skola...

Kultur

Tio konstnärer får Region Hallands arbetsstipendium

Publicerad:

Förvaltningen Kultur och skola har beslutat att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Årets stipendiater är bosatta i Falkenberg, Halmstad, Simlångsdalen, Slöinge, Steninge, Ugglarp, Unnaryd och Ullared.

Kultur

Snart öppnar vaccinationsbokningen för personer över 80 år

Publicerad:

Nu är det snart dags, för de som rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos under våren, att boka vaccinationstid. Den 14 februari öppnar bokningen för personer över 80 år (födda 1943 eller tidigare) och från den 1 mars finns det tillgängliga vaccinationstider på samtliga vårdcentraler i Halland. Först till hösten rekommenderas personer...

Hälso- och sjukvård

Region Halland och Hallands matgille ingår partnerskap genom ny modell för grundfinansiering

Publicerad:

Region Halland inför en ny finansieringsmodell genom partnerskap med strategiskt viktiga utvecklingsaktörer, först ut att ingå partnerskap är Hallands Matgille. Syftet med partnerskapet är att skapa de bästa förutsättningar för hållbar utveckling samtidigt som målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt uppnås. – Grundfinansieringen ska bidra till en stabil organisatorisk...

Regional utveckling

Nu kan du chatta med Ungdomsmottagningen för snabb hjälp

Publicerad:

Nu har Ungdomsmottagningen Halland lanserat en chatt för att fler ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna få kontakt med mottagningen. Chatten gör att barnmorskor, kuratorer och psykologer snabbare kan ge hjälp, råd och stöd till ungdomar. Till Ungdomsmottagningen kan alla mellan 13 och 23 år komma för att prata...

Hälsa och vård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av trötthet och yrsel. På grund av besöksrestriktioner i samband med Covid-19-pandemin närvarar inte patientens närstående vid undersökningen och patienten bedöms ha en godartad yrsel, ofta...

Lex Maria-anmälningar

Katrinebergs folkhögskola fyller 150 år

Publicerad:

Katrinebergs folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor och firar 150 år 2023. Sedan 1873 har hallänningar och tillresta fått nödvändiga och användbara kunskaper genom deltagande i skolans många kurser och utbildningar. Under jubileumsåret 2023 pågår utbildningar och kurser precis som vanligt, men jubileet uppmärksammas på olika vis, bland annat...

Våra skolor

Vårdcentralsfilial Kungsäter stänger

Publicerad:

Vid onsdagens möte fattade Driftnämnd Närsjukvård enhälligt beslut om att avveckla en av Vårdcentralen Hallands mindre filialer – filialen i Kungsäter. Verksamheten har idag enbart öppet cirka 6 timmar per vecka och står inför ett omfattande renoveringsbehov.

Hälso- och sjukvård

Ökad smittspridning och högt tryck på vården

Publicerad:

Just nu är många sjuka i Halland. Spridningen av både influensa, covid-19 och RS-virus ökar och förväntas öka ytterligare kommande veckor. − Rådet är som alltid att stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig mot influensa och covid-19, om du tillhör en rekommenderad grupp, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg...

Hälso- och sjukvård

Förslag på reviderad Mål och Budget för Region Halland 2023

Publicerad:

I och med valåret tas Mål och budget för 2023 upp för nytt beslut under hösten. Några nya satsningar föreslås och en anpassning av den ekonomiska prognosen görs utifrån rådande läge. Det reviderade förslaget tas upp för beslut i regionfullmäktige den 23 november. I förslaget för Mål och Budget 2023...

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som vårdas på Hallands sjukhus Varberg på grund av akut hjärninfarkt som gett upphov till svårigheter att hosta och svälja. Patienten vårdas kortvarigt på intensivvårdsavdelningen efter att magsäcksinnehåll kommit ned i luftvägarna och stora...

Lex Maria-anmälningar

De får årets kritikstöd för författare

Publicerad:

För femte året i rad har författare i Halland haft möjlighet att söka stöd för att få en professionell, kritisk läsning av sina verk. Nu är urvalet gjort och årets kritikstöd går till författarna Karin Holtsung Samsonowitz och Alex Bennheden.

Kultur

Vårdcentralsfilial i Varberg blir egen vårdcentral

Publicerad:

Ökad tillgänglighet, stärkt kontinuitet och hållbar arbetsmiljö. Det är några av de effekter som möjliggörs genom dagens beslut av Driftnämnden Närsjukvård om att omforma Vårdcentralen Västra Valls filial Breared till egen vårdcentral. Hallands största vårdcentral finns i Varberg. Vårdcentralen Västra Vall har idag nästan 15 000 listade. Lokalerna börjar bli...

Beslut att inte bevilja listningstak i Region Halland

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 1 november att avslå begäran om listningsbegränsning i form av listningstak till följande vårdcentraler som ansökt om listningstak: • Stenblommans Vårdcentral (Kungsbacka kommun)• Neptunuskliniken (Varbergs kommun)• Husläkarna Varmbadhuset (Varbergs kommun)• Viktoriakliniken (Halmstad kommun)• Söndrumskliniken (Halmstad kommun) Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober...

Hälso- och sjukvård

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som ligger inlagd på Hallands sjukhus Halmstad på grund av en blodpropp och behandlas för denna med blodförtunnande läkemedel. Under vårdtiden beslutas om att öka dosen av läkemedlet.  Vid den nya ordinationen sätts ett...

Lex Maria-anmälningar

Influensasäsongen snart här

Publicerad:

På tisdag den 1 november öppnar bokningen för årets influensavaccination i Halland, från den 8 november finns tider att boka på länets vårdcentraler. Årets säsong väntas bli tuffare än tidigare år med pandemirestriktioner och därför uppmanas personer som rekommenderas vaccination att ta influensasprutan. De senaste två åren har influensaspridningen i Halland legat på...

Hälsa och vård

Fortsatt politiskt samarbete under mandatperioden

Publicerad:

Företrädarna för allianspartierna i Region Halland beskrev under onsdagen sina ambitioner med det fortsatta politiska samarbetet under mandatperioden. Alliansen når inte egen majoritet, men avser att styra regionen i minoritet och med breda överenskommelser med oppositionspartierna. − Vi ser att stabiliteten som präglat regionens politik har varit gynnsam konstaterar regionstyrelsens...

Demokrati och politik

Biblioteken arrangerar äppelveckor

Publicerad:

Under äppelveckorna bjuder biblioteken i Halland in till olika aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Det blir sagostunder, föreläsningar, utställningar, livepodd och mycket annat. Äppelveckorna uppmärksammar bibliotekens äppelhyllor. Där hittar du olika slags media för och om barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, såväl tillfälliga som livslånga....

Kultur

Överskott i prognosen för Region Halland

Publicerad:

Årets andra uppföljningsrapport visar att Region Halland har en fortsatt stark ekonomi, trots många osäkerhetsfaktorer med inflation, annalkande lågkonjunktur och ett skärpt säkerhetsläge. Uppföljningsrapporten för januari till augusti var en av punkterna på regionstyrelsens sammanträde under onsdagen. Rapporten visar bland annat prognosen för ekonomin, där Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till...

Demokrati och politik

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Mari

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg med svår smärta på grund av en misstänkt hudinfektion i underlivet. Patienten har två dagar tidigare varit i kontakt med vårdcentral, men söker akut eftersom smärtan ökat....

Hälsa och vård

Bokningen för covidvaccination stänger snart för 12–17-åringarna

Publicerad:

Efter den 10 oktober går det inte längre att boka vaccination mot covid-19 för 12–17-åringar i Halland. 12–17-åringar har hittills rekommenderats två doser vaccin mot covid-19, med minst tre veckor mellan doserna. För att hinna få två doser innan rekommendationen försvinner den 1 november, behöver första vaccinationsdosen tas senast den...

Hälso- och sjukvård

Textil konst ur regionens samling visas under VÄV2022

Publicerad:

Under VÄV2022 finns en unik möjlighet att se textila konstverk ur Region Hallands konstsamling. Konstverken har hämtats in från arbetsplatser i hela regionen där de till vardags kommer personal, patienter och besökare till gagn. Utställningen visas på Nolltrefem i Halmstad 22–24 september.

Kultur

Din berättelse kan bli film

Publicerad:

Vill du berätta en historia som inte finns att se som film idag? Saknas din röst? Nu efterlyser Kultur i Halland – Film nya berättelser för film. Kanske är det just din berättelse som väljs ut!

Kultur

Två dagar i filmens tecken

Publicerad:

När PLAY filmdagar arrangeras i Halmstad den 17–18 september blir det två fullspäckade dagar med film och workshopar. Den röda mattan är utrullad, marschallerna är tända och bubblet bubblar! Dessutom är det fri entré.

Kultur

Drop in-vaccination på vaccinationscentraler

Publicerad:

Vaccinationen med höstdos mot covid-19 har varit i gång sedan förra veckan på vaccinationscentraler och utvalda vårdcentraler i Halland – nu öppnar vaccinationscentralerna upp för drop in-vaccination.

Regiondirektör Jörgen Preuss går i pension

Publicerad:

Efter snart fem år som regiondirektör går Jörgen Preuss i pension under hösten och fasar ut sitt uppdrag efter årsskiftet. Jörgen Preuss, som är jurist i botten, lämnar Region Halland efter närmare 30 år inom organisationen och med en rad olika befattningar längs vägen. Efter tjänst som jurist på dåvarande...

Vaccinationsbussen börjar snart rulla igen

Publicerad:

På tisdag i nästa vecka börjar vaccinationsbussen rulla igen på de halländska vägarna. Turen startar vid Osbecksgymnasiet i Laholm för att sedan göra stopp i samtliga halländska kommuner under sensommaren och hösten. Vid vaccinationsbussen erbjuds drop in-vaccination med de doser mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten hittills rekommenderar. Det innebär att vaccination...

Snart dags att boka höstens påfyllnadsdos mot covid-19

Publicerad:

Nu är det snart dags för vaccination med höstens påfyllnadsdos mot covid-19 för rekommenderade grupper. Vaccinationen startar den 1 september men bokningen av vaccinationstid öppnar redan på måndag, 15 augusti, för alla som är 75 år och äldre. Därefter öppnar bokningen stegvis. Vi vill skapa möjlighet för de över 75...

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta....

Hälso- och sjukvård

Ny finansiering ska ge fler Grön rehab

Publicerad:

Finansiering för Grön rehab överfördes för 2022 från centrala medel till att vara en del av finansieringen inom Vårdval Halland närsjukvård, för att hanteras inom den ordinarie hälso-och sjukvårdens struktur, på samma sätt som utbud av annan hälso-och sjukvård. Under det senaste året kan Region Halland se att det skett...

Hälso- och sjukvård

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland. En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer...

Hälso- och sjukvård

Mångmiljonsatsning på barn- och ungdomspsykiatrin i Halland

Publicerad:

Regionfullmäktige antog under onsdagen budgeten för 2023. Den kommer innebära en förstärkning för Psykiatrin Halland då 20 miljoner kronor kommer att satsas direkt på barn- och ungdomspsykiatrin. Det här beslutet visar att Region Halland verkligen lever efter visionen om bästa livsplatsen och särskilt för barn- och ungdomar med psykisk problematik,...

Hälso- och sjukvård

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna i Halland

Publicerad:

Nu återinförs restriktioner kring medföljande på akutmottagningarna på Hallands sjukhus med vissa undantag. Anledningen är ett högt söktryck, att det har blivit för trångt i lokalerna och svårt att upprätthålla smittskyddskraven. Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och...

Hälso- och sjukvård

Ett fall av apkoppor konstaterat i Halland

Publicerad:

Ett första fall av apkoppor har i dag konstaterats i Halland. Personen är smittad utomlands och är inte inlagd på sjukhus. Smittspårning pågår, men det finns i nuläget inget som talar för någonspridning kring detta fall. Det är på Folkhälsomyndighetens laboratorium som analysen sker och i dag kom beskedet om...

Riksdagen ger Region Halland uppdraget att arbeta med regional fysisk planering

Publicerad:

I dag den 14 juni beslutade Sveriges riksdag att Region Halland tilldelas uppdraget att arbeta med regional fysisk planering. Uppdraget syftar till att ge en förbättrad samhällsplanering i Hallands län och en regionplan förväntas antas under 2026. Den 27 januari lämnade regeringen förslag till ändring i plan- och bygglagen som...

Ã…terhämtning och hållbar utveckling i sista mötet före sommaren 

Publicerad:

På onsdagen hade Regionstyrelsen sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Styrelsen tog bland annat del av summeringen av det första kvartalet för regionens verksamheter samt fattade beslut om förslag till Mål och Budget. Dessutom presenterades inriktningen för arbetet med social hållbarhet. Första uppföljningsrapporten för året visar att Region Halland har en...

Hållbar utveckling i hela Halland; satsning i Hylte

Publicerad:

I Region Hallands uppdrag att leda regionalt utvecklingsarbete är det avgörande att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Halland. I enlighet med detta har därför nu Regionstyrelsens arbetsutskott beslutat att föreslå styrelsen att bevilja Hylte kommun, medel om 25 miljoner kronor. Grunden är att vi ska agera...

Nytt nummer visas när Region Halland ringer

Publicerad:

Från och med den 2 juni visas ett nytt nummer när någon från vården i Region Halland ringer numret som visas är 010-184 80 04. Tidigare har samtal från flera vårdverksamheter i Region Halland haft dolt nummer och det har också varit vanligt att invånaren väljer att inte svara. Vår...