Direkt till innehållet

3 495 fler hallänningar i fjol

Publicerad: 2022-02-22 Senast ändrad:

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2021. Antalet invånare ökade med 3 495 personer, vilket procentuellt sett är den tredje största ökningen i landet. Befolkningstillväxten är större än under 2020, vilket beror på att länets flytt-, invandrings- och födelsenetto ökade under året.

Hallands befolkning uppgick till 340 243 invånare den 31 december 2021. Under året ökade befolkningen i länets samtliga kommuner med undantag för Hylte. Varbergs kommun hade den högsta tillväxten (1,9 procent), vilket är en större ökning än året innan. Även i Falkenbergs och Laholms kommuner ökade tillväxten, medan den avtog i Halmstad och Kungsbacka.

Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 40 procent av den totala folkökningen, att jämföra med 56 procent 2017. Under året stod det inrikes flyttnettot för 44 procent av befolkningsökningen i länet och födelsenettot för 16 procent. Födelsenettot har inte haft så stor betydelse för befolkningstillväxten sedan 2011.

2021 hade samtliga kommuner i länet förutom Hylte ett födelseöverskott och fem kommuner fick också ett tillskott via inflyttningar från övriga landet. Högst inrikes flyttnetto hade Varbergs och Falkenbergs kommun.

Kontakt:
Bo-Josef Eriksson, Regional utvecklingsdirektör, Region Halland
076-698 12 10, Bo-Josef.Eriksson@regionhalland.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.