Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Fortsatt politiskt samarbete under mandatperioden

Publicerad:

Företrädarna för allianspartierna i Region Halland beskrev under onsdagen sina ambitioner med det fortsatta politiska samarbetet under mandatperioden. Alliansen når inte egen majoritet, men avser att styra regionen i minoritet och med breda överenskommelser med oppositionspartierna. − Vi ser att stabiliteten som präglat regionens politik har varit gynnsam konstaterar regionstyrelsens...

Demokrati och politik

Överskott i prognosen för Region Halland

Publicerad:

Årets andra uppföljningsrapport visar att Region Halland har en fortsatt stark ekonomi, trots många osäkerhetsfaktorer med inflation, annalkande lågkonjunktur och ett skärpt säkerhetsläge. Uppföljningsrapporten för januari till augusti var en av punkterna på regionstyrelsens sammanträde under onsdagen. Rapporten visar bland annat prognosen för ekonomin, där Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till...

Demokrati och politik