Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Året som gick – utveckling och utmaningar

Publicerad:

Pressmeddelande från Regionstyrelsens sammanträde 5 april 2023 Årsredovisning 2022 Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att godkänna Region Hallands årsredovisning för 2022, där regionen gör ett balanskravsresultat på 1 238 miljoner kronor. Den starka skatteutvecklingen står för den största delen av överskottet. Det blev också ett år med nya parallella och...

Demokrati och politik Om Region Halland

Preliminärt bokslut en av punkterna på regionstyrelsens dagordning

Publicerad:

Under onsdagens sammanträde i regionstyrelsen presenterades ett preliminärt bokslut för 2022. Samtidigt antogs bland annat nya riktlinjer för finansiella placeringar och beslut togs att rekommendera avgiftsfria besök för patienter som söker vård efter sexuella övergrepp. Under onsdagen fick regionstyrelsen ta del av Region Hallands preliminära bokslut där balanskravsresultatet uppgår till...

Demokrati och politik

Fortsatt politiskt samarbete under mandatperioden

Publicerad:

Företrädarna för allianspartierna i Region Halland beskrev under onsdagen sina ambitioner med det fortsatta politiska samarbetet under mandatperioden. Alliansen når inte egen majoritet, men avser att styra regionen i minoritet och med breda överenskommelser med oppositionspartierna. − Vi ser att stabiliteten som präglat regionens politik har varit gynnsam konstaterar regionstyrelsens...

Demokrati och politik

Överskott i prognosen för Region Halland

Publicerad:

Årets andra uppföljningsrapport visar att Region Halland har en fortsatt stark ekonomi, trots många osäkerhetsfaktorer med inflation, annalkande lågkonjunktur och ett skärpt säkerhetsläge. Uppföljningsrapporten för januari till augusti var en av punkterna på regionstyrelsens sammanträde under onsdagen. Rapporten visar bland annat prognosen för ekonomin, där Region Hallands balanskravsresultat prognostiseras till...

Demokrati och politik