Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Vårdcentralsfilial Kungsäter stänger

Publicerad:

Vid onsdagens möte fattade Driftnämnd Närsjukvård enhälligt beslut om att avveckla en av Vårdcentralen Hallands mindre filialer – filialen i Kungsäter. Verksamheten har idag enbart öppet cirka 6 timmar per vecka och står inför ett omfattande renoveringsbehov.

Hälso- och sjukvård

Ökad smittspridning och högt tryck på vården

Publicerad:

Just nu är många sjuka i Halland. Spridningen av både influensa, covid-19 och RS-virus ökar och förväntas öka ytterligare kommande veckor. − Rådet är som alltid att stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig mot influensa och covid-19, om du tillhör en rekommenderad grupp, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg...

Hälso- och sjukvård

Beslut att inte bevilja listningstak i Region Halland

Publicerad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 1 november att avslå begäran om listningsbegränsning i form av listningstak till följande vårdcentraler som ansökt om listningstak: • Stenblommans Vårdcentral (Kungsbacka kommun)• Neptunuskliniken (Varbergs kommun)• Husläkarna Varmbadhuset (Varbergs kommun)• Viktoriakliniken (Halmstad kommun)• Söndrumskliniken (Halmstad kommun) Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober...

Hälso- och sjukvård

Bokningen för covidvaccination stänger snart för 12–17-åringarna

Publicerad:

Efter den 10 oktober går det inte längre att boka vaccination mot covid-19 för 12–17-åringar i Halland. 12–17-åringar har hittills rekommenderats två doser vaccin mot covid-19, med minst tre veckor mellan doserna. För att hinna få två doser innan rekommendationen försvinner den 1 november, behöver första vaccinationsdosen tas senast den...

Hälso- och sjukvård

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta....

Hälso- och sjukvård

Ny finansiering ska ge fler Grön rehab

Publicerad:

Finansiering för Grön rehab överfördes för 2022 från centrala medel till att vara en del av finansieringen inom Vårdval Halland närsjukvård, för att hanteras inom den ordinarie hälso-och sjukvårdens struktur, på samma sätt som utbud av annan hälso-och sjukvård. Under det senaste året kan Region Halland se att det skett...

Hälso- och sjukvård

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland. En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer...

Hälso- och sjukvård

Mångmiljonsatsning på barn- och ungdomspsykiatrin i Halland

Publicerad:

Regionfullmäktige antog under onsdagen budgeten för 2023. Den kommer innebära en förstärkning för Psykiatrin Halland då 20 miljoner kronor kommer att satsas direkt på barn- och ungdomspsykiatrin. Det här beslutet visar att Region Halland verkligen lever efter visionen om bästa livsplatsen och särskilt för barn- och ungdomar med psykisk problematik,...

Hälso- och sjukvård

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna i Halland

Publicerad:

Nu återinförs restriktioner kring medföljande på akutmottagningarna på Hallands sjukhus med vissa undantag. Anledningen är ett högt söktryck, att det har blivit för trångt i lokalerna och svårt att upprätthålla smittskyddskraven. Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och...

Hälso- och sjukvård

Antalet ambulanser i regionen ska utredas

Publicerad:

Under driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas sammanträde idag beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att se över antalet ambulanser i regionen. Vi blir fler och fler invånare i Halland. De senaste åren har inflyttningen varit stor och folkmängden ökat. I takt med det behöver också vården utvecklas. – Ambulansverksamheten utvecklas...

Ambulanssjukvård Hälso- och sjukvård