Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Influensa- och covidvaccination: Snart öppnar bokningen för riskgrupper

Publicerad:

På tisdag den 31 oktober öppnar bokningen för säsongens influensa- och covidvaccination i Halland. Från den 7 november finns tider att boka på länets vårdcentraler. Riskgrupper rekommenderas vaccination mot både influensa och covid-19 och kan få det samtidigt på sin vårdcentral. Under förra säsongen (2022/2023) var både influensa- och covidsmittan...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Sprututbytet öppnar fler dagar i Halmstad och stänger i Kungsbacka

Publicerad:

Den 1 november stänger sprututbytesmottagningen i Kungsbacka. I stället kommer sprututbytet i Halmstad att ha öppet en extra dag. För att bättre tillgodose efterfrågan och behov väljer Närsjukvården nu att omfördela sina resurser genom att stänga mottagningen i Kungsbacka och öppna ytterligare en mottagningsdag i Halmstad. Sprututbytet har under fem...

Hälso- och sjukvård

Vårdpraktik i Halland tredje bäst i landet

Publicerad:

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas – verksamhetsförlagd utbildning – för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student. När studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Jobb och karriär Psykiatri Vårdcentral

Intern utredning visar på stora brister i inseminationsverksamhet

Publicerad:

En intern utredning kring den tidigare inseminationsverksamheten på Länssjukhuset i Halmstad pekar på brister i kontroll, uppföljning och efterlevnad av då aktuell lagstiftning. Rapporten föreslår åtgärder, däribland att en Lex Maria-anmälan görs utifrån fynden som nu presenteras. Från 1970-talet till 1996 bedrevs verksamhet med givarinsemination vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad....

Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård

Alliansens Mål och Budget vidare för beslut i regionfullmäktige

Publicerad:

Under regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet, beslutade regionstyrelsen att ta alliansens budgetförslag vidare till regionfullmäktige. Alliansens budgetförslag rymmer en satsning på arbetsskor till fler grupper, ett förslag som har ett brett politiskt stöd och där förutsättningarna för införandet ska ses över. Det finns även budgeterat en ny busslinje mellan Hylte...

Hälso- och sjukvård Regional utveckling

Hallands sjukhus behöver minska användandet av bemanningsföretag

Publicerad:

Andelen inhyrd personal på Hallands sjukhus har det senaste året ökat drastiskt, vilket påverkar arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi. Driftnämnden Hallands sjukhus beslutade därför idag att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att minska användandet av bemanningsföretag. På driftnämndens möte i dag stod Uppföljningsrapport 1 i fokus. Rapporten visar...

Hälso- och sjukvård

Kvinnor i Halland kan vara med att bidra till utrotningen av livmoderhalscancer

Publicerad:

Under april månad börjar kvinnor födda 1994–1999 kallas till Kvinnohälsovården Halland för att bli gratis vaccinerade mot humant papillomvirus (HPV). Erbjudandet ingår i en nationell studie med syftet att minska risken för livmoderhalscancer.  Vaccinet som Kvinnohälsovården Halland nu erbjuder kvinnor födda 1994–1999 ger ett bredare skydd mot fler HPV-varianter än...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Vaccinationsbokningen stänger

Publicerad:

Den 15 april stänger Vaccinationsbokningen i Halland. Sedan starten av covidvaccinationen har invånare kunnat boka tid via telefon på Vaccinationsbokningen, ett komplement till den digitala bokningen. Efter stängningen hänvisas invånare, som vill boka vaccinationstid via telefon, till den vårdcentral där man vill vaccinera sig. – Vaccinationsbokningen har varit ett bra...

Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Mari

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den första händelsen gäller en patient med högt tryck, så kallat glaukom, i ena ögat. Patienten är via Hallands sjukhus Halmstad insatt på regelbunden behandling med ögondroppar för att sänka trycket. Då patienten byter boende byts också system för...

Hälso- och sjukvård

Region Hallands arbete för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård

Publicerad:

Region Hallands graviditet- och förlossningsvård håller hög kvalitet i nationella jämförelser och det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att utveckla vården. I en rapport från SKR beskrivs att drygt 600 insatser genomfördes under det gångna året i landets regioner. Över tid ger förbättringsarbetet goda resultat för kvinnorna I Region Halland...

Hälso- och sjukvård