Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som inkommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg med ambulans på grund av buksmärta. Under ambulansfärden får patienten morfinliknande injektioner mot smärtan. Efter ankomst till akutmottagningen lämnas patienten kortvarigt utan övervakning. Strax därefter återfinns patienten...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av trötthet och yrsel. På grund av besöksrestriktioner i samband med Covid-19-pandemin närvarar inte patientens närstående vid undersökningen och patienten bedöms ha en godartad yrsel, ofta...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som vårdas på Hallands sjukhus Varberg på grund av akut hjärninfarkt som gett upphov till svårigheter att hosta och svälja. Patienten vårdas kortvarigt på intensivvårdsavdelningen efter att magsäcksinnehåll kommit ned i luftvägarna och stora...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som ligger inlagd på Hallands sjukhus Halmstad på grund av en blodpropp och behandlas för denna med blodförtunnande läkemedel. Under vårdtiden beslutas om att öka dosen av läkemedlet.  Vid den nya ordinationen sätts ett...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen gäller en gravid kvinna som kommer till Hallands sjukhus Varberg med pågående värkarbete. En inledande bedömning av patientens symtom tillsammans med det faktum att hon tidigare förlösts med kejsarsnitt visar att det finns en...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen gäller en patient som är inlagd på Hallands sjukhus Varberg efter en operation och i samband med detta får en epiduralkateter* i ryggen för smärtlindring under och efter operationen. Patienten är sedan tidigare insatt...

Lex Maria-anmälningar