Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som vårdas på Hallands sjukhus Varberg på grund av akut hjärninfarkt som gett upphov till svårigheter att hosta och svälja. Patienten vårdas kortvarigt på intensivvårdsavdelningen efter att magsäcksinnehåll kommit ned i luftvägarna och stora...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som ligger inlagd på Hallands sjukhus Halmstad på grund av en blodpropp och behandlas för denna med blodförtunnande läkemedel. Under vårdtiden beslutas om att öka dosen av läkemedlet.  Vid den nya ordinationen sätts ett...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen gäller en gravid kvinna som kommer till Hallands sjukhus Varberg med pågående värkarbete. En inledande bedömning av patientens symtom tillsammans med det faktum att hon tidigare förlösts med kejsarsnitt visar att det finns en...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen gäller en patient som är inlagd på Hallands sjukhus Varberg efter en operation och i samband med detta får en epiduralkateter* i ryggen för smärtlindring under och efter operationen. Patienten är sedan tidigare insatt...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus har anmält två händelser inom ögonsjukvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Den ena händelsen gäller försenade återbesök till mottagning. Den andra händelsen rör en patient som inte fick ett adekvat omhändertagande efter att en behandlingskomplikation hade uppstått. Det har skett en snabb utveckling...

Lex Maria-anmälningar

Närsjukvården Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen rör en patient som på grund av en olycka där framtänder skadats, behövt ersätta flera tänder med implantat. Vid tandvårdsbehandlingen placerades implantaten i felaktig position och den förbehandling som hade behövts, genomfördes inte. Patienten...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen gäller en ung patient som kommer till akutmottagningen i Halmstad på grund av buksmärta och kräkningar. Patienten läggs in som kirurgpatient på barnavdelning för utredning. Röntgenundersökningar görs, men orsaken till smärtan kan inte fastställas....

Lex Maria-anmälningar

Närsjukvården Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Närsjukvården Halland anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelsen rör en patient där det vid vanlig återkommande undersökning upptäcks att de permanenta hörntänderna inte kommit fram. Vid undersökning året innan hade det inte noterats att växling mellan mjölktänder och permanenttänder inte gjorts. I...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Händelsen gäller en patient som inkommer till akutmottagningen, Hallands sjukhus Halmstad, efter att ha fallit i sitt hem. Patienten undersöks på akutmottagningen och man får en misstanke om en skada i halsryggen. Vidare undersökningar beställs snabbt, men omhändertagande av patienten efter svar på undersökningarna dröjer. Under tiden på akutmottagningen försämras...

Lex Maria-anmälningar