Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt Lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelserna avser brister i inseminationsverksamheten som bedrevs vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad under perioden 1973–1996. Det har uppdagats att spermaprover från fertilitetsutredningar i verksamheten felaktigt har använts för givarinsemination. Vid granskning har det framkommit stora brister i dokumentation, rutiner...

Lex Maria-anmälningar

Lex Maria-anmälan 28 juni

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient med flera sjukdomar som söker akut på Hallands sjukhus Halmstad på grund av kraftig buksmärta. Symtomen utreds och bedöms bero på lungsäcksinflammation. I samband med att patienten är på väg hem blir hen plötsligt medvetslös....

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den första händelsen gäller en patient som i samband med utdragen förlossning på Hallands sjukhus Varberg får ryggbedövning vid två tillfällen. Som kompletterande smärtlindring läggs en värmedyna vid patientens ryggslut. Dynan används under för lång tid och orsakar brännskador...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som utreds på Hallands sjukhus Halmstad enligt standardiserat vårdförlopp* gällande urologisk cancersjukdom 2019. Under utredningen finner man en förändring på ena lungan som man rekommenderar ska följas upp. Denna uppföljning uteblir. Inte förrän patienten får...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som kommer till akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad med ryggsmärta. Vid undersökning känner man en pulserande förändring i buken som leder till misstanke om bråck på stora kroppspulsådern. Andra undersökningsfynd talar emot att tillståndet är...

Lex Maria-anmälningar

Närsjukvården Halland anmäler händelser enligt lex Maria   

Publicerad:

Närsjukvården Halland anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  En patient sökte sin vårdcentral efter en tids tilltagande trötthet. Undersökningen utföll utan större avvikande fynd, men komplettering gjordes i senare skede. Tyvärr slutade läkaren innan svaren kom på de nya proverna och annan läkare fick...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som inkommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg med ambulans på grund av buksmärta. Under ambulansfärden får patienten morfinliknande injektioner mot smärtan. Efter ankomst till akutmottagningen lämnas patienten kortvarigt utan övervakning. Strax därefter återfinns patienten...

Lex Maria-anmälningar

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen gäller en patient som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av trötthet och yrsel. På grund av besöksrestriktioner i samband med Covid-19-pandemin närvarar inte patientens närstående vid undersökningen och patienten bedöms ha en godartad yrsel, ofta...

Lex Maria-anmälningar