Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Välkommen till EU-konferensen ”Ett nytt Europa”!

Publicerad:

Den 1213 maj hålls en stor EU-konferens i Falkenberg. Konferensen lyfter aktuella och framtida EU-frågor, finansieringsmöjligheter 20212027, tillsammans med ett EU-perspektiv kring stad och land. Många experter finns på plats för att ge svar. Konferensen belyser bland annat EU-dimensionen i höstens riksdagsval vilka politikområden och sakfrågor har EU-koppling och EU-samarbetets...

Regional utveckling