Direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Halland växer men i en lägre takt

Publicerad:

Den 31 december 2023 hade Hallands län 343 746 invånare. Under året ökade antalet invånare med 946 personer (0,27 procent), vilket var den lägsta ökningen sedan 1996. De senaste två decennierna har ökningstakten varit drygt 3 000 personer per år. Inbromsningen beror på ett minskat barnafödande och ett lägre flyttningsöverskott. Befolkningsutvecklingen i...

Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Alliansens Mål och Budget vidare för beslut i regionfullmäktige

Publicerad:

Under regionstyrelsens sista möte före sommaruppehållet, beslutade regionstyrelsen att ta alliansens budgetförslag vidare till regionfullmäktige. Alliansens budgetförslag rymmer en satsning på arbetsskor till fler grupper, ett förslag som har ett brett politiskt stöd och där förutsättningarna för införandet ska ses över. Det finns även budgeterat en ny busslinje mellan Hylte...

Hälso- och sjukvård Regional utveckling