Direkt till innehållet

Antalet ambulanser i regionen ska utredas

Publicerad: 2022-02-15 Senast ändrad:

Under driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas sammanträde idag beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att se över antalet ambulanser i regionen.

Vi blir fler och fler invånare i Halland. De senaste åren har inflyttningen varit stor och folkmängden ökat. I takt med det behöver också vården utvecklas.

– Ambulansverksamheten utvecklas ständigt och de senaste åren har den förstärkts med två olika typer av fordon; bedömningsenheten och lättvårdsambulansen, säger driftnämndens ordförande Ann Molander (L).

Region Halland har idag totalt 19 ambulanser och två lättvårdsambulanser fördelade på ambulansstationerna i respektive kommun. Fördelningen är baserad på kommunernas storlek, demografi och avståndet till närmsta sjukhus.

Uppdraget som förvaltningen nu får är att se över antalet ambulanser i förhållande till invånarantalet i Halland.

– Ambulansverksamheten har inte vuxit i samma takt som befolkningen och vi ser nu att resurserna behöver utökas, säger Ann Molander.

Uppdraget ska redovisas för driftnämnden senare under våren.

Positiva resultat ekonomiskt 2021

Under sammanträdet redovisades också förvaltningens resultat för 2021. Ekonomiskt visar förvaltningen en positiv avvikelse mot budget. Detta beror främst på ökade intäkter för PCR-analyser som genomförts i egen regi.

– Förvaltningen konstaterar att samarbeten mellan verksamheter och förvaltningar i regionen har stärkts och utvecklats på ett fantastiskt sätt under pandemin. Alla jobbar för samma mål; ett bra omhändertagande av våra invånare och patienter. Vi kan konstatera att alla medarbetare har gjort en fantastisk insats under pandemiåret 2021, konstaterar Ann Molander.

Vid frågor kontakta Ann Molander på 070-949 55 70.

Ämnen:

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg Ambulans, diagnostik och hälsa

Lisa Falkeby

lisa.falkeby@regionhalland.se

0720839951