Direkt till innehållet

Ã…terhämtning och hållbar utveckling i sista mötet före sommaren 

Publicerad: 2022-06-08 Senast ändrad:

På onsdagen hade Regionstyrelsen sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Styrelsen tog bland annat del av summeringen av det första kvartalet för regionens verksamheter samt fattade beslut om förslag till Mål och Budget. Dessutom presenterades inriktningen för arbetet med social hållbarhet.

Första uppföljningsrapporten för året visar att Region Halland har en fortsatt stark ekonomisk prognos. I samband med att pandemirestriktionerna tagits bort, har samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar sett förändringar i sina verksamheter. Provtagningen mot covid-19 har exempelvis sjunkit markant samtidigt som den planerade vården ökat igen. Region Halland är fortsatt bland de regioner som har högst tillgänglighet till specialistvård. För medicinsk bedömning i primärvården syns en förbättring från föregående år och Hallands resultat ligger över riket i genomsnitt.
Ã…rets första kvartal har också inneburit en efterlängtad återstart för kulturverksamheten i länet. Samtidigt har det kollektiva resandet återhämtat sig något efter den kraftiga nedgången under pandemin.

Det kommer dröja innan vi har hela bilden av vilka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir i våra olika verksamheter, men vi vet att vi har utmaningar i dess spår. Samtidigt är det glädjande att se att det finns en positiv utveckling inom områden som drabbats på olika sätt under de senaste två åren, säger Helene Andersson Regionstyrelsens vice ordförande.

Alliansens budget vann majoritetens röster

Regionstyrelsen tog beslut om att föreslå Regionfullmäktige att besluta om alliansens budgetförslag. Alliansens förslag innehåller förstärkningar inom områden som medarbetarskap, psykiatri, nära vård, kvinnohälsovård, social hållbarhet och klimat- och miljöfrågor. Oppositionen hade liknande satsningar inom psykiatri men också stort fokus på medarbetarskap och vård. Beslut om budget lyfts vidare för beslut i Regionfullmäktige den 22 juni.

Nystart i arbetet med social hållbarhet

I Regionfullmäktige i mars togs beslut om en övergripande politisk organisation 2023 2026. Beslutet innebär bland annat att de lokala nämnderna avvecklas samt att en ny beredning för folkhälsa och social hållbarhet inrättas. Beredningen utgår från bland annat Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, tillsammans med regionala strategier inom tillväxt, utveckling och hälso- och sjukvård, samt kultur. Regionstyrelsen tog under onsdagens sammanträde beslut om uppdrag och direktiv för beredningen som ska vara en drivande part i att stärka de sociala hållbarhetsfrågorna i Halland, för en hållbar samhällsutveckling och en god och jämlik hälsa.

Beredningens roll är att arbeta i ett brett perspektiv över nämndernas och styrelsens ansvarsgränser för att ge kraft i dessa viktiga frågor, menar Helene Andersson.

Beslut om försäljning av Skansliden

Fastigheten på Skansgatan 28 har tidigare bland annat varit central för rehabilitering för vårdcentralerna i Varberg. Men arbetsmiljöbrister i fastigheten och förändrade behov gjorde att Närsjukvården Halland sade upp kontraktet och lämnade lokalerna 2019. Under pandemin användes fastigheten som pandemimottagning. Försäljningen sker för att Region Halland inte längre har behov av fastigheten. Beslut fattas i Regionfullmäktige i nästa steg och en försäljning kan bli aktuell efter sommaren.

Detta är ett led i ett större arbete kring lokalförsörjningen, där vi ser över vårt fastighetsbestånd. Grundförutsättningen är att vi inte ska äga fastigheter som vi inte ser ett framtida behov av. Då är det bättre att en ny ägare får ta över och utveckla dem vidare, säger Helene Andersson.

Kontakt:
Helene Andersson (C), Regionstyrelsens vice ordförande,
070-675 61 62, helene.e.andersson@regionhalland.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.