Direkt till innehållet

Barnveckan i Tylösand samlar kompetens och kraft för barns hälsa

Publicerad: 2023-05-17 Senast ändrad:

Nästa vecka (22–25 maj) arrangeras Barnveckan i Tylösand. Totalt 1 300 deltagare från hela Vårdsverige möts under fyra dagar. De har många olika yrken men en viktig sak gemensamt – de arbetar för barns hälsa, med barnperspektivet i centrum.

Johanna Rosdahl och Paulina Strömberg Wester har tillsammans ett halvt sekels erfarenhet från Barnkliniken Halland. Och de har inte tröttnat på sina jobb – tvärtom.

− Det finns alltid möjligheten att utvecklas och lära nytt, säger barnsjuksköterskan Johanna Rosdahl, som började som undersköterska på kliniken för 23 år sedan och som aldrig slutat utbilda sig och specialisera sig i sin yrkesroll.

När frågan kom om att arrangera Barnveckan var det ett enkelt val.

− Barnveckan samlar alla olika professioner inom barnsjukvård. Det är ett fantastiskt tillfälle att utbyta erfarenheter och fylla på med nya kunskaper tillsammans med kollegor från hela landet, säger Paulina Strömberg Wester, som är undersköterska på barnkliniken.

Med kollegor menar de alla de psykologer, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, lärare, sjukgymnaster, BVC-sköterskor och andra professioner från hela Sverige som nu möts i Tylösand.

− Alla som arbetar med barn, för barnens bästa är våra kollegor, konstaterar Johanna.

Dagarna anordnas av Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor tillsammans med Barnkliniken på arrangerande ort. Totalt är det ett 20-tal delföreningar och intresseföreningar inom en rad specialiteter som fyller dagarna med parallella föreläsningar i nio olika spår. Bland deltagarna finns många ST-läkare som får viktiga utbildningstillfällen i det fullspäckade schemat.

Det är tio kollegor från barnkliniken som lagt stort arbete och många förberedelsetimmar på konferensdagarna. Johanna Rosdahl och Paulina Strömberg Wester ingår i styrgruppen där Johanna ansvarar för det vetenskapliga och Paulina för det sociala schemat. Utöver föreläsningar, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten finns aktiviteter utanför dagsschemat, allt från morgonyoga till middagar.

− Det sociala är lika viktigt. Att slå sig ner vid middagen bredvid en kollega från en annan del av landet som har en annorlunda roll och nya infallsvinklar att lära och inspireras av, säger Paulina Strömberg Wester.

Kollegorna beskriver arbetssättet och det paraply som barnkliniker i hela landet utgör och som samlar kompetenser i hela vårdkedjan, för barn och unga.

− Många barn föds in i sjukvården och har kontakt med vården hela sitt liv. Där är det vår roll att samla vården kring barnet, med barnet i centrum. Temat för konferensen är ”Barnet på språng”. Det är för att barn alltid är på språng, i sin vardag men också i vårdkedjan. För många barn är vården en nödvändig del av livet, men som ska finnas där på barnens villkor i en vardag med familjen, vännerna och tryggheten nära. Det är vad vi jobbar för, säger Johanna Rosdahl.