Direkt till innehållet

Befolkningen i Halland ökade med 2 562 personer

Publicerad: 2023-02-22 Senast ändrad:

Befolkningen i Halland fortsätter att öka men i en lägre takt än den senaste femårsperioden. Förra året ökade antalet invånare i regionen med 2 562 personer och i relativa tal med 0,8 procent. Trots att ökningstakten bromsar in något var den högre än riksgenomsnittet och den femte högsta jämfört med övriga regioner.

Hallands befolkning uppgick till 342 805 invånare den 31 december 2022. Under året ökade befolkningen i länets samtliga kommuner med undantag för Hylte. Varbergs kommun hade den högsta tillväxten (1,7 procent). Alla kommuner förutom Kungsbacka hade en svagare ökning än året tidigare.

Att befolkningen ökar i Halland beror nästan uteslutande på att regionen har fler inflyttare än utflyttare. Under 2022 bidrog både invandringen från andra länder och inflyttningen från andra regioner i Sverige till det positiva flyttnettot. Men liksom i riket sjönk födelsetalen i regionen och dess bidrag till folkökningen var ytterst liten.

Tre av Hallands kommuner, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg, hade ett födelseöverskott under året. Fyra av Hallands kommuner fick ett tillskott via inflyttningar från övriga landet. Högst inrikes flyttnetto hade Varberg och Laholms kommuner. Samtliga kommuner hade en högre invandring än utvandring under 2022.