Direkt till innehållet

Begränsning kring medföljande på akutmottagningarna i Halland

Publicerad: 2022-06-16 Senast ändrad:

Nu återinförs restriktioner kring medföljande på akutmottagningarna på Hallands sjukhus med vissa undantag. Anledningen är ett högt söktryck, att det har blivit för trångt i lokalerna och svårt att upprätthålla smittskyddskraven.

Söktrycket på akutmottagningarna på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har varit mycket högt under maj och juni och förväntas kvarstå. Fler patienter har också med sig medföljande vilket varit möjligt efter lättade pandemirestriktioner för några veckor sedan.

Säkerhetsrisk

Men nu har akutkliniken beslutat att återinföra restriktionerna kring medföljande på akutmottagningarna. Anledningen är att det helt enkelt har blivit för trångt, vilket gör att verksamheten inte kan upprätthålla kraven på avstånd, hygien och separata patientflöden. Det har även blivit ont om sittplatser och brist på tillgång till toaletter.

Vi har provat i några veckor med att låta patienter ha med en medföljande men sett att det tyvärr inte fungerar. Det har varit ett. alldeles för stort inflöde av medföljande och lokalerna räcker inte till. Det betyder att vi inte kunnat leva upp till smittskyddskraven, säger Jonas Hultgren, verksamhetschef på akutkliniken.

Undantag för barn

Nu gäller alltså att medföljande inte längre får följa med, utom i undantagsfall. Endast barn och personer som har behov av ledsagare får ha en närstående med på akutmottagningen. Undantag görs också utifrån den enskilda patientens tillstånd och detta beslutas av ansvarig vårdpersonal på plats.

Tuff sommar

Sommaren är alltid en utmaning för akutmottagningarna eftersom Halland är ett turistlän och vårdbehoven ökar. Söktrycket är redan mycket högt och det finns en risk för ännu fler sökande under den mest intensiva perioden av turistsäsongen.

Därför är det extra viktigt att söka på rätt vårdnivå, det vill säga att i första hand ringa 1177 eller kontakta sin vårdcentral för råd om vård.

Vid allvarliga besvär som inte kan vänta och akut sjukdom ska man givetvis ringa 112 eller åka till akuten. På akuten görs en prioritering utifrån hur allvarligt sjuk patienten är. Det innebär att patienter med lindrigare besvär kan få vänta väldigt länge, framhåller Jonas Hultgren.

Kontakt för intervjuer:
Jonas Hultgren, verksamhetschef akutkliniken Hallands sjukhus
Telefon (via växel): 0340-48 10 00

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikatör, Hallands sjukhus

Laura Zurman

laura.zurman@regionhalland.se