Direkt till innehållet

Beslut att inte bevilja listningstak i Region Halland

Publicerad: 2022-11-01 Senast ändrad:

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 1 november att avslå begäran om listningsbegränsning i form av listningstak till följande vårdcentraler som ansökt om listningstak:

• Stenblommans Vårdcentral (Kungsbacka kommun)• Neptunuskliniken (Varbergs kommun)• Husläkarna Varmbadhuset (Varbergs kommun)• Viktoriakliniken (Halmstad kommun)• Söndrumskliniken (Halmstad kommun)

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott beslutade den 25 oktober att bevilja begäran om listningsbegränsning till vårdcentraler som ansökt om listningstopp, vilket Läjeskliniken gjort och de fick beviljat listningsstopp för tidsperioden 221101–231031.

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskotts beslut utgår från Region Hallands regelverk ”Rutin för handläggning av listningsstopp inom Vårdval Halland närsjukvård”. Vad gäller begäran om listningsbegränsning i form av listningstak ser regionen att det finns särskilda skäl för att avslå begäran.

– Vi har i Region Halland beslutat att inte bevilja listningstak då det inte går att säkerställa likabehandling av de vi har en skyldighet att erbjuda primärvård till i ett vårdvalssystem. Region Halland inväntar Socialstyrelsens nationella listningstjänst och innan det finns ett kösystem tillgängligt för invånaren finns det inte förutsättningar för att bevilja listningsbegränsning i form av listningstak, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande.

Ett annat skäl för att bevilja listningsstopp men inte bevilja listningstak är att skapa bättre planeringsförutsättningar för de vårdcentraler som inte har någon listningsbegränsning så att de på bästa sätt kan planera för att ta hand om de patienter som inte kan listas på den vårdcentral som infört listningsbegränsning. Det handlar både om nya patienter som flyttar in och patienter som vill byta vårdcentral. Otydlighet vid olika tillfällen om vilka vårdcentraler som kan ta emot fler listade patienter försämrar förutsättningarna för att kunna ta emot patienter på bästa sätt.

– Vi har i vårt beslut gjort en helhetsbedömning för hela vårdvalet och kommit fram till att ett tidsbegränsat listningsstopp är den bästa lösningen för att kunna ge verksamhet tid att göra de åtgärder som behövs för att kunna ta emot de halländska invånarna igen. Ambitionen i Region Halland är att det även i fortsättningen ska finnas en stor valfrihet för invånarna att välja den vårdcentral som bäst möter deras behov, fortsätter Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande.

BakgrundGenom en förändring i hälso- och sjukvårdslagen i juli 2022 har det blivit möjligt för vårdcentraler att ansöka om en listningsbegränsning. En listningsbegränsning kan vara antingen i form av ett listningstak eller ett listningsstopp.

Listningstak innebär att vårdcentralen anger ett givet antal patienter som man bedömer sig kunna ha listade på sin vårdcentral. Personer som önskar lista sig på en vårdcentral som har nått sitt tak med antal listade kommer att nekas att lista sig där.

Listningstopp är en tidsbegränsad begränsning utan tak, där vårdcentralen under en period inte listar några nya patienter.