Direkt till innehållet

Förlossningsvården i Halland har lägre kapacitet i sommar

Publicerad: 2023-05-05 Senast ändrad:

Under sommaren kommer förlossningsvården i Halland att ha en lägre kapacitet än tidigare somrar. Anledningen är svårigheten att bemanna med barnmorskor med förlossningskompetens under semesterperioden. Därför kommer möjligheten att föda i Halland att vara begränsad för kvinnor som är bosatta i andra regioner.

Den halländska förlossningsvården har gott rykte och goda resultat i nationella mätningar. Det är en anledning till att även gravida kvinnor utanför Halland, främst från kringliggande regioner, väljer att föda på någon av förlossningsenheterna som finns på Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad.

Sommartid har Hallands förlossningsvård vanligtvis sina högsta födelsetal och en stor andel patienter från andra regioner. Samtidigt behöver medarbetarna få ut sin lagstadgade semester. Inför kommande sommar har det varit extra svårt att få ihop bemanningen. Orsaken är en tilltagande svårighet att rekrytera barnmorskor med förlossningskompetens.

Planeringen inför sommaren har varit intensiv inom kvinnokliniken Hallands sjukhus och det finns ett nära samarbete mellan enheterna. Verksamheten har sedan några år tillbaka en arbetstidsmodell som innebär att medarbetarna arbetar fler timmar under sommarmånaderna än övriga året. Under sommaren finns också särskilda ersättningar för att motivera medarbetare att ta extra arbetspass. Möjligheten att hitta vikarier eller hyra in personal via bemanningsföretag är mycket begränsad eftersom det råder brist på erfarna barnmorskor.

– Vår kapacitet är cirka 75 procent jämfört med förra sommaren. Vi ser att vi kommer att kunna erbjuda en trygg och säker förlossningsvård till gravida kvinnor i Halland, men kommer få svårare att även ta emot kvinnor från andra regioner, säger Carolina Samuelsson, förvaltningschef Hallands sjukhus.

Kvinnor från andra regioner som vänder sig till mödrahälsovården eller direkt till förlossningsenheterna i Halland kommer att få besked om att möjligheterna att ta emot dem är begränsad och att man i första hand bör söka vård i sin hemregion.

– Vi har arbetat tillsammans för att göra det bästa av situationen. Kapaciteten inom mödrahälsovården är också begränsad under sommaren. I år behöver vi i större utsträckning än tidigare år bidra till att inte belasta förlossningsvården med sådant som vi kan göra, samtidigt som vi fortsätter att ta hand om de kvinnor som redan är inskrivna hos oss och som beräknas att föda i sommar, framhåller Anna Pohjanen, förvaltningschef Ambulans diagnostik och hälsa.

Båda förvaltningscheferna understryker att gravida kvinnor i Halland inte behöver känna oro. Det som ibland kan komma att hända är att man rekommenderas att föda på det sjukhus i regionen som för tillfället har bäst kapacitet när man kontaktar förlossningen antingen i Varberg eller Halmstad. En viktig aspekt är att neonatalvården i Halland är koncentrerad till Halmstad. Det betyder att riskgraviditeter hänvisas dit och att Varberg istället kan få ta fler så kallade normalförlossningar.

Alla gravida kvinnor som kommer till någon av förlossningsenheterna i en aktiv förlossningsfas kommer att tas omhand på det sjukhuset.

Fakta:
Hallands sjukhus har två jämnstora förlossningsenheter i Varberg och Halmstad. I Halmstad finns även en neonatalavdelning (en intensivvårdsavdelning för nyfödda barn). 2022 föddes 3919 barn i Halland. 18,2 procent av de födande kvinnorna var bosatta i en annan region. De flesta är bosatta i någon av de kringliggande regionerna (Västra Götaland, Kronoberg och Skåne).

Under sommarmånaderna ökar andelen patienter från andra regioner. Under juli månad förra sommaren var andelen 27 procent i Varberg och 23 procent i Halmstad.

Frågor från media hänvisas till Marianne Kondrup, kommunikationschef Hallands sjukhus.
Telefon:070-337 17 80.