Direkt till innehållet

Halland hamnar på fjärdeplats när förtroende och tillgång till vård mäts

Publicerad: 2023-02-28 Senast ändrad:

Nittio procent av hallänningarna uppger att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och har även högt förtroende för den vård som ges. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer. Sammanlagt hamnar Halland på fjärde plats i undersökningen – bara 0,9 procentenheter efter Kalmar som är bäst.

Förtroendet för vården i Halland är högt: 72 procent har högt förtroende för regionens vårdcentraler och 78 procent har högt förtroende för vården de får på våra sjukhus. Det kan jämföras med siffrorna för Kalmar som är 74 respektive 86 procent.

– Det är glädjande att invånarna har ett fortsatt högt förtroende för vården i Halland och att vi kunnat bibehålla en god tillgänglighet till vård, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Samtidigt som det finns ett stort förtroende för hälso- och sjukvården i stort visar undersökningen på ett lägre förtroende för den vård som erbjuds vid psykisk ohälsa. Det ser likadant ut i hela landet.

– Även om vi har goda resultat för hälso- och sjukvården i Halland behöver vi hela tiden fortsätta att utveckla och förbättra vården, däribland vården vid psykisk ohälsa, säger Martin Engström.

När det gäller väntetiderna till vårdcentraler tycker 70 procent i Halland att de är rimliga (80 procent i Kalmar). Motsvarande siffror när det gäller väntetider till sjukhus är 63 procent i Halland (Kalmar 67 procent).

Här är fler halländska siffror från undersökningen:

  • 78 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster
  • 31 procent har högt förtroende för vård vid psykisk ohälsa
  • 68 procent uppfattar att vården ges på lika villkor (att det är behovet av vård som avgör inte något annat)

Fyrtiofem procent av hallänningarna är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik och 56 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.

– Det är väldigt glädjande siffror, säger Martin Engström, vi fortsätter att utveckla våra digitala tjänster för att skapa bättre förutsättningar att möta de invånare som vårdas i hemmet.

 

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under perioden 4 april – 4 juni samt 3 oktober – 5 december. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten.

Här kan du läsa hela rapporten!