Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler en händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad: 2023-02-02 Senast ändrad:

Händelsen gäller en patient som inkommer till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av bröstsmärta. Besvären bedöms som en hjärtinfarkt som ska behandlas med läkemedel.

När patienten får förvärrade symtom under vistelsetiden på akutmottagningen görs inte nya undersökningar och först vid ankomst till vårdavdelningen ser man att hjärtinfarkten nu kräver annan behandling.

– Patienten utsattes för en risk för vårdskada eftersom skador på hjärtmuskeln riskerar att bli bestående när den här typen av hjärtinfarkt inte får rätt behandling i tid. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Helena Gladh, chefläkare

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information, kontakta:
Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.