Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad: 2023-01-18 Senast ändrad:

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en patient som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av trötthet och yrsel. På grund av besöksrestriktioner i samband med Covid-19-pandemin närvarar inte patientens närstående vid undersökningen och patienten bedöms ha en godartad yrsel, ofta kallad kristallsjuka.

Tecken på en hjärninflammation i form av förvirring och personlighetsförändring uppmärksammas inte och patienten återgår till hemmet. Patienten försämras sedan efter hemgång och inkommer två dagar senare till akutmottagningen på grund av ett krampanfall.

– När patienten skickades hem vid det första besöket på akutmottagningen utan att tecknen på hjärninflammationen hade uppmärksammats uppstod en risk för allvarlig vårdskada. Därför anmäler vi händelsen enligt lex Maria, säger Helena Gladh, chefläkare.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information om händelsen, kontakta:
Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.