Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Publicerad: 2023-03-15 Senast ändrad:

Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Händelsen gäller en patient med komplex sjukdomsbild som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av buksmärtor. Patienten drabbas plötsligt av hjärtstopp och avlider trots massiva återupplivningsåtgärder.

Efterföljande obduktion visar hjärtsjukdom som mest sannolik dödsorsak.

– Vid tiden för händelsen var det inte rutin att ta EKG* på patienter med buksmärtor, något som nu är infört. Hade EKG tagits i det enskilda fallet finns det möjlighet att handläggningen haft annat fokus från början och utgången varit annorlunda, säger Birgitta Ekstrand Lagerqvist, chefläkare.

*EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet och upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm. (1177)