Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Publicerad: 2022-03-23 Senast ändrad:

Hallands sjukhus har anmält två händelser inom ögonsjukvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Den ena händelsen gäller försenade återbesök till mottagning. Den andra händelsen rör en patient som inte fick ett adekvat omhändertagande efter att en behandlingskomplikation hade uppstått.

Det har skett en snabb utveckling inom ögonsjukvården under det senaste decenniet, vilket har resulterat i att allt fler patienter kan få hjälp genom nya behandlingar. För många patienter med kroniska ögonsjukdomar krävs då en kontinuerlig uppföljning och behandling för att minska risken för allvarliga synnedsättningar.

Ögonsjukvården i hela Sverige har under många år haft svårt att möta denna ökade efterfrågan med tillräckliga resurser och detta har lett till vårdköer och fördröjd vård. Pandemin har ytterligare förvärrat situationen.

Vid en nyligen genomförd granskning av vårdprocesserna inom Hallands sjukhus ögonsjukvård förekom flera avvikelser som beskrev att uppföljande mottagningsbesök hade försenats. Fyra av dessa var av mer allvarlig karaktär där förseningen sannolikt bidragit till kvarstående synnedsättning för patienterna. Dessa patientfall anmäls nu till IVO enligt lex Maria.

-Vi har gjort en grundlig utredning av vårdflödena inom ögonsjukvården och tagit fram en rad åtgärder som ska förbättra tillgängligheten och identifiera de patienter med störst behov som behöver prioriteras, säger Per Isacson, chefläkare Hallands sjukhus.

Akut vård fördröjdes
Den andra händelsen gäller en patient som sökte vård vid akutmottagningen i Varberg efter att ha fått symtom i ena ögat efter en injektionsbehandling för en typ av kronisk ögonsjukdom. Läkaren på akutmottagningen undersökte patienten och konsulterade därefter ögonläkare via telefon. Patienten fick återvända hem med egenbehandling.

Symtomen förvärrades och dagen efter tog patienten åter kontakt med sjukvården och blev då uppmanad att söka akut vid ögonmottagningen i Halmstad för vidare undersökning och behandling.

-Infektion i ögat efter injektionsbehandling är en ovanlig, men allvarlig komplikation som måste åtgärdas så fort diagnosen misstänks för att minska risken för kvarstående synnedsättning, säger Per Isacson, chefläkare Hallands sjukhus,

Bedömningen är att den försenade diagnosen och behandlingen av patientens ögoninfektion bidragit till en synnedsättning hos patienten och därför anmäls händelsen till IVO.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus

Marianne Kondrup

Marianne.Kondrup@regionhalland.se