Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad: 2023-01-26 Senast ändrad:

Den första händelsen gäller en patient som behandlas med Natriumklorid för blodets saltbalans på Hallands sjukhus Varberg. I samband med specialistbedömning tas beslut att sätta ut behandlingen. En tid efter utsättningen faller patienten och ådrar sig hjärnskador. Låga natriumnivåer bedöms vara en starkt bidragande orsak till olycksfallet.

– Händelsen ses som både allvarlig och undvikbar och vi anmäler därför enligt lex Maria, säger Birgitta Ekstrand Lagerqvist, chefläkare.

Den andra händelsen gäller en patient som söker akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg på grund av svår huvudvärk sedan en tid tillbaka. Patienten hänvisas till vårdcentral som tidigare bedömt besvären som relaterade till misstänkt luftvägsinfektion. Patienten väljer istället att uppsöka akutmottagningen i Halmstad samma dag, men rekommenderas även där bedömning på vårdcentral. Bedömningen på akutmottagningen grundar sig på den tidigare ställda diagnosen och nya överväganden görs inte trots att patienten försämrats i form av kraftig huvudvärk och kräkning. Vid akutbesök på vårdcentral ordineras patienten behandling för luftvägsinfektion.

Ett drygt dygn senare försämras patienten ytterligare och inkommer i ambulans till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg. Undersökning visar då en hjärntumör med risk för allvarlig akut komplikation.

– Patientens diagnos försenades på grund av att man lade för stor vikt vid tidigare ställda diagnoser och inte uppmärksammade fakta som talade emot den hypotes man hade. Fördröjningen har inte påverkat prognosen på sikt, men har utsatt patienten för en risk för allvarlig vårdskada , säger Helena Gladh, chefläkare.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information, kontakta:
Birgitta Ekstrand Lagerqvist eller Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, som nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.