Direkt till innehållet

Hallands sjukhus behöver minska användandet av bemanningsföretag

Publicerad: 2023-05-31 Senast ändrad:

Andelen inhyrd personal på Hallands sjukhus har det senaste året ökat drastiskt, vilket påverkar arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi. Driftnämnden Hallands sjukhus beslutade därför idag att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att minska användandet av bemanningsföretag.

På driftnämndens möte i dag stod Uppföljningsrapport 1 i fokus. Rapporten visar att Hallands sjukhus uppfyller många av sina uppdrag med hög kvalitet. Pandemins akuta påverkan har avtagit, men hälso- och sjukvården påverkas nu i stället mycket av andra omvärldsfaktorer, som finansiering och tillgång till kompetens.

För Hallands sjukhus del innebär detta en ökad personalomsättning och allt större svårigheter att rekrytera främst sjuksköterskor, men även andra yrkesgrupper. Användandet av bemanningsföretag har sedan 2019 ökat kraftigt i Halland, på liknande sätt som i övriga Sverige.

– Detta påverkar arbetsmiljön, kontinuiteten i vården och möjligheterna att bedriva utvecklingsarbete med hög kvalitet. Ju snabbare vi kan vända kurvan desto bättre rustade är vi inför framtiden, säger Christian Lidén (C), ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus.

Utvecklingen påverkar också ekonomin – kostnaden för att ta in bemanningsföretag är ungefär tre gånger så hög jämfört med om vården utförs med egen personal. De ökade kostnaderna bidrar till att Hallands sjukhus nu prognosticerar ett underskott på 50 miljoner kronor för år 2023.

För att vända utvecklingen beslutade nämnden idag att ge förvaltningen i uppdrag att tydligt minska användandet av bemanningsföretag. Det handlar inte om att bli färre medarbetare i vården, utan om åtgärder för att öka andelen medarbetare som har Region Halland som arbetsgivare och bidrar till bland annat dygnet runt-vården.

I uppdraget ingår också att försöka begränsa de konsekvenser som ett minskat användande av inhyrd personal kan få, så att påverkan på väntetider och tillgänglighet blir så liten som möjligt.

– Vi är medvetna om att det under en period kommer att bli tufft och att man då kan behöva göra prioriteringar för att ta hand om de mest akuta vårdbehoven. Samtidigt ser vi att både patienter och våra medarbetare har väldigt mycket att vinna på att sjukhuset har fler medarbetare som är anställda i Region Halland och som väljer att stanna längre hos oss, säger Christian Lidén.

– Vi är en enig nämnd som ger förvaltningen i uppdrag att tydligt reducera användningen av hyrpersonal. Uppdraget är ett nödvändigt steg kring de utmaningar som vi nu står inför. Det kommer dock behövas fler åtgärder för att stärka attraktiviteten och villkoren för vårdyrkena säger Johan Lindahl (S), 2:e vice ordförande.

Länk till möteshandlingar

Kontakt:
Christian Lidén, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus, tfn 070-304 11 56
Marianne Kondrup, kommunikationschef Hallands sjukhus, tfn 070-337 17 80