Direkt till innehållet

Hallänningar erbjuds självtest för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer

Halland börjar nu med ett successivt införande av självtest för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Först ut är invånare som fyller 60 år under 2022. Självtestet beräknas vara fullt infört i Halland år 2026 för alla som är 60–74 år.

Publicerad: 2022-09-01 Senast ändrad:

Alla som fyller 60 år under 2022 och som är folkbokförda i Halland kommer att få erbjudande om att utföra provtagning i hemmet som testar om det finns blod i avföringen. Under september månad börjar utskicken med information om självprovtagningen.

 

– Det här är första steget i Region Hallands program för att tidigt upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Självtestet är frivilligt, gratis och viktigt för att upptäcka allvarlig sjukdom innan den gett symtom. På så vis kan vi sätta in behandling i ett tidigt skede och rädda liv, säger Christina Svärd, överläkare i kirurgi och områdeschef på Hallands sjukhus.

 

Organiserad screening av tjock- och ändtarmscancer infördes i Stockholm och Gotland 2008. Under 2021 påbörjade regionerna Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten screening för personer som fyllde 60 år. Invånarna i den aktuella åldersgruppen i Halland får ett brev med information om syftet med självtestet, hur avföringsprovet ska utföras, nödvändigt provtagningsmaterial samt hur och vart det ska skickas för analys.

 

Avföringsproverna analyseras på nationell nivå och svarsresultaten skickas sedan tillbaka till invånaren. Om resultatet är negativt, det vill säga om inget blod kan hittas i avföringen, kontaktas deltagaren igen om två år för att upprepa testet. Om det är positivt och blod har upptäckts blir invånaren kallad till en undersökning på Hallands sjukhus och får göra en så kallad koloskopi (undersökning av tarmen med kamera).

 

– Blod i avföringen kan vara orsakat av hemorrojder, inflammation eller tarmfickor. Men det kan även bero på cancer eller förstadier till cancer, poängterar Christina Svärd.

 

I slutet av 2026 kommer provtagningsprogrammet för tjock- och ändtarmscancer att vara fullt utbyggt i Region Halland. Då kommer alla som är folkbokförda i regionen mellan 60 och 74 år att erbjudas provtagning vartannat år.

 

Därför är det viktigt att delta
  • Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige.
  • Blod i avföringen kan vara orsakat av hemorrojder, inflammation eller tarmfickor. Men det kan även bero på cancer eller förstadier till cancer.
  • Tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer förbättrar möjligheten till bot och bibehållen livskvalitet. Därför är det viktigt att alla som blir erbjudna att delta i självtestet gör det och skickar in sitt avföringsprov.

 

Läs mer om tjock- och ändtarmscancer på 1177: Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer – 1177

 

Kontaktperson

Christina Svärd
E-post: christina.svard@regionhalland.se
Telefon: 0739-23 12 80

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.