Direkt till innehållet

Hälsosamtal för 40-åringar ska bidra till friskare hallänningar

Under maj startar införandet av riktade hälsosamtal för 40-åringar på alla vårdcentraler i Region Halland. Samtalen, som utförs enligt en nationell modell, har som syfte att främja hälsan och minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Publicerad: 2023-04-27 Senast ändrad:

Från maj och framåt kommer alla som fyller 40 år i år, som är listade på en vårdcentral i Halland, att få en inbjudan från sin vårdcentral.

– 40-åringen besvarar ett frågeformulär om sin hälsa och tar prover inför hälsosamtalet. Resultaten och deltagarens livssituation diskuteras sedan tillsammans med en utbildad hälsosamtalsledare på vårdcentralen, säger Maria Nordin som är ansvarig för införandet av riktade hälsosamtal 40-åringar på Närsjukvården Halland.

Sedan januari har elva vårdcentraler deltagit i en pilot för att utveckla och forma arbetssättet innan alla vårdcentraler startar. Två personer som varit del i piloten är distriktssköterskan Anna Lundgren på Vårdcentralen Slöinge och sjuksköterskan Victoria Stenmo på Capio Vårdcentral Halmstad, som redan nu har utfört en hel del hälsosamtal med 40-åringar.

–  Mer än hälften av de vi bjudit in har tackat ja och det har varit positiva reaktioner från deltagarna, de känner sig uppfångade. Det som är bra med samtalen är att deltagaren i ung ålder kan uppmärksamma om det är något man behöver ha lite extra koll på, säger Anna Lundgren på Vårdcentralen Slöinge.

Sjuksköterskorna som leder samtalen är utbildade att hjälpa dem som har avvikande provresultat eller hälsoprofiler, men lika mycket handlar det om att se till det positiva i hälsoresultaten.

–  Det är minst lika viktigt att stärka goda vanor som att förbättra de sämre. Vi vill hjälpa deltagarna att se det positiva de gör för sin hälsa, samtidigt som man kan få inspiration att göra förändringar på de områden man har större behov att arbeta på, säger Victoria Stenmo på Capio Vårdcentral Halmstad.

Minskad risk för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom
Riktade hälsosamtal är en evidensbaserad metod för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor och kunna erbjuda stöd till förändring inom hälso- och sjukvården. Modellen som används i Region Halland används redan i flera andra regioner, och samtalen har visat sig ha goda hälsoeffekter. Forskning visar på minskad risk för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och samhällsekonomiska vinster. Exempelvis ses även effekt på blodtryck, kolesterol, blodsocker, matvanor, midjemått och BMI.

–  Vi hoppas på ett högt deltagande bland 40-åringarna i Halland. Med den här satsningen vill vi skapa förutsättningar för en god hälsa för individen och bidra till en friskare befolkning i Halland, säger Maria Nordin.

Bakgrund

I juni 2017 beslutade Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott att införa riktade hälsosamtal för 40-åringar i Region Halland. Det innebär att samtliga vårdcentraler inom Vårdval Halland ska erbjuda sina listade invånare i åldersgruppen riktade hälsosamtal. En pilot startades i början av 2020, men arbetet fick pausas på grund av pandemin.

Mer information om hälsosamtalen för 40-åringar finns på Hälsosamtal för dig som fyller 40 år – 1177

För intervju eller mer information, kontakta:

Maria Nordin
Verksamhetsutvecklare Närsjukvården Halland
tel: 073-341 30 66