Direkt till innehållet

Katrinebergs folkhögskola fyller 150 år

Publicerad: 2023-01-11 Senast ändrad:

Katrinebergs folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor och firar 150 år 2023. Sedan 1873 har hallänningar och tillresta fått nödvändiga och användbara kunskaper genom deltagande i skolans många kurser och utbildningar.

Under jubileumsåret 2023 pågår utbildningar och kurser precis som vanligt, men jubileet uppmärksammas på olika vis, bland annat bjuder skolan in till jubileumsfirandet under Katrinebergskalaset lördagen den 22 april. Då är alla som vill välkomna att besöka skolan och ta del av aktiviteter för alla åldrar på skolområdet. Ett offentligt konstverk ska utformas av en konstnär under året – för att på konstens vis sätta saker i perspektiv och ställa frågor om samtid, framtid och historia. Skolan söker också berättelser från tidigare deltagare, vars Katrinebergsminnen ska samlas i en jubileumsbok.

–När Katrinebergs folkhögskola startade fanns 7–8 folkhögskolor i Sverige, idag är vi 156 folkhögskolor. 150 år har gått och Katrinebergs folkhögskola har satt spår både hos människor och i samhället. Jag är väldigt glad och stolt över att tillsammans med ett 60-tal medarbetare verka på skolan och fortsätta sätta spår. Många är de som fått och får en möjlighet till en ny framtid genom inte bara studier utan också att vara på en plats där tid och rum finns för att bli klokare på världen och sig själv, säger Peter Carlsson, rektor för Katrinebergs folkhögskola.

Symbol med texten Katrinebergs folkhögskola 150 år 2023.

Kort historik över Katrinebergs folkhögskola

Katrinebergs folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor som grundades 1873 på en gård i Påarp, söder om Halmstad. Skolan flyttade 1878 till Vessigebro då rektorn Strandmark köpte fastigheten där skolan finns än idag. Platsen hette sedan tidigare Katrineberg, efter den tidigare ägarens hustru Katarina.

Svartvit äldre bild med unga män i en lektionssal.

Till en början var Katrinebergs folkhögskola en lantbruksskola som vände sig till de självägande böndernas söner. Genom att möta nya kunskaper som kom med den tekniska utvecklingen kunde de utveckla lantbruket, ta plats i kommunala församlingar, driva landsbygdens folkrörelser och bli goda, dugliga medborgare. Trots motstånd i bygden startades första sommarkursen för kvinnor redan 1898, vilken sedan genomfördes varje år många år framåt. I början av 1900-talet undervisade Elisabeth de Vylder vid lanthushållsskolan på Katrineberg. År 1927 inrättades även en kvinnlig folkhögskolekurs som pågick vintertid. Fram till mitten av 1900-talet var skolan, liksom många andra folkhögskolor, en lantmanna- och lanthushållsskola. Under trettiotalet började skolan även ta emot deltagare från arbetarhem och arbetslösa.

Svartvit äldre bild med unga kvinnor i en lektionssal.

Under efterkrigstiden fick skolan en nyorientering från jordbrukets skola till en skola som en väg till högre studier. År 1943 tog landstinget över driften av skolan. 1967 inrättas kurser på en filial i Halmstad för första gången. Med 1970-talets vänstervåg och konfrontationer mellan nytt och gammalt kom nya pedagogiska strömningar. Allmänna kursen mer än halverades, externatet i Halmstad lades ner och elevbortfallet kompenserades med en omsorgslinje, start av invandrarlinje och en stor kortkursverksamhet. Under 1980-talet kom den banbrytande strategin med särskilda kurser riktade till olika intressen. En ny strategi tog form där nya utbildningar startades så som fotboll, teater, film, språk samt kursverksamhet för kontakttolkar och linjer inom friskvård och hälsa. Därefter har gymnasieskolan blivit 3-årig och den allmänna kursen stabiliserats och etablerats både i Vessigebro och på filialen i Halmstad. Under de senaste åren har Hallands Konstskola i Halmstad liksom en filialverksamhet i Hyltebruk startat.

Fyra unga personer går i en allé och vrider sina huvuden bakåt mot betraktaren.

Idag går cirka 200 deltagare i de längre kurserna och ett 80-tal bor på internatet på plats i Vessigebro. Därtill tillkommer skolans kort- och sommarkurser samt en konferensverksamhet med övernattande gäster.

Kontakt

Peter Carlsson, rektor
Telefon: 0346-575 13 Mobil: 070-623 15 09
E-post: peter.carlsson@regionhalland.se

Marie Ahlsten, marknadsföringsansvarig
Telefon 0346-575 25
E-post: marie.ahlsten@regionhalland.se

Har du varit deltagare på skolan och vill bidra med din berättelse till jubileumsboken? Mejla till katrinebergsminnen@regionhalland.se senast den 31 mars.