Direkt till innehållet

Kultursektorn i Halland får tillskott i årets budget

Den regionala kulturbudgeten i Halland förstärks med drygt 11,6 miljoner kronor i år. Staten har utökat sitt stöd till Halland med 1,4 miljoner kronor och Region Halland har utökat budgeten för kulturverksamhet med cirka 10,2 miljoner kronor. Kulturbudgeten som fördelades på onsdagens möte i Region Hallands driftnämnd Kultur och skola uppgår till strax under 163 miljoner kronor.

Publicerad: 2023-02-15 Senast ändrad:

Det statliga bidraget till Halland för kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen ökar med 1 422 000 kronor i år, beslutade Kulturrådets styrelse i januari. I beslutet inkluderades det interregionala samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige bland de verksamheter som får statligt stöd. Ökningen innehåller även en generell förstärkning samt pris- och löneuppräkning.

Efter beskedet från Kulturrådet beslutade driftnämnd Kultur och skola den 15 februari om fördelningen av tillgängliga medel för kulturverksamhet, där både regionala och statliga medel ingår. Dessa fördelas till kulturinstitutioner, kulturverksamheter, bildnings- och kulturfrämjande verksamhet samt sökbara kulturstöd.

–Det är glädjande att vi har möjlighet att stärka kulturen i Halland. Efter pandemin och med den rådande ekonomiska utvecklingen är det extra viktigt att säkerställa ett robust kulturliv, säger Hanna Schölander (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Bland institutionerna som får ökade anslag finns bland andra Teater Halland, Rum för Dans och Musik Hallandia. Region Halland höjer också stödet till det fria kulturlivet i form av sökbara stöd och stipendier samt till satsningar inom kultur- och samhällsutveckling.

–Genom att stärka både institutioner och det fria kulturlivet skapar vi bättre förutsättningar för hela det ekosystem som bär upp kulturen i Halland, säger Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

I kulturbudgeten fördelas 95 785 tkr (+ 5 095 tkr) till externa institutioner och organisationer, 59 755 tkr (+ 6 165 tkr) till verksamhet som bedrivs inom Region Halland inklusive institutionerna Art Inside Out, Musik Hallandia och Rum för Dans. Slutligen avsätts 7 329 tkr (+ 351 tkr) till kulturutveckling, det vill säga medel till det fria kulturlivet i form av olika sökbara stöd och stipendier samt medel för satsningar inom till exempel kultur- och samhällsutveckling och Regionsamverkan Sydsverige.

För mer detaljerade uppgifter, se handlingarna för DNKS:s sammanträde den 15 februari 2022