Direkt till innehållet

Kvinnohälsovården och förlossningsvården får bra betyg av kvinnorna

Publicerad: 2022-03-09 Senast ändrad:

Över 5 000 kvinnor i Region Halland har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar en möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter. Ett år efter lanseringen har drygt 172000 svar inkommit, från 125000 unika kvinnor i hela landet.

Resultaten visar att många kvinnor i Halland har en positiv uppfattning om vården. 89 procent anger att de skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 95 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn. De allra flesta uppger även att de är trygga och har blivit bemötta med respekt.

Graviditetsenkäten visar även att det finns utvecklingsområden, främst vad gäller partners/närståendes involvering, eftervård, amningsstöd och information. Frågan om involvering av partner/närstående tycks ha en tydlig koppling till pandemin på nationell nivå, då resultatet förbättrades mycket under perioder med färre restriktioner.

Graviditetsenkätens resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över. Det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten. Att Graviditetsenkäten bekräftar ett antal utvecklingsområdena visar också att de satsningar vi har påbörjat i regionen är rätt prioriterade. Det ger energi att fortsätta arbetet, säger Katarina Sibelius, verksamhetschef kvinnohälsovården Region Halland.

Utöver frågor om patienternas upplevelse av vården ställer Graviditetsenkäten en rad frågor om kvinnornas hälsa och om besvär eller smärtor i underlivet.

­ Graviditetsenkätens hälsorelaterade frågor är ett mycket viktigt kunskapsunderlag. Det kommer att ge oss en djupare förståelse för omfattningen av besvär under och efter graviditet och förlossning, utifrån kvinnornas perspektiv, säger Maud Ankardal, verksamhetschef Kvinnokliniken, Region Halland.

Fakta om Graviditetsenkäten
Syftet med Graviditetsenkäten är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Graviditetsenkäten kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan;

  • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät 1)
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät 2)
  • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät 3)

Under perioden 1 december 2020 30 november 2021 har över 300000 enkäter skickats ut, och drygt 172000 svar inkommit från över 125000 olika kvinnor. Svarsfrekvensen har på nationell nivå varit mellan 52 och 57 procent beroende på enkätdel.

Graviditetsenkäten genomförs som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Mer information om satsningen och resultaten från Graviditetsenkäten finns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats (SKR).

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård

Elisabeth Funkqvist

elisabeth.funkqvist@regionhalland.se