Direkt till innehållet

Mångmiljonsatsning på barn- och ungdomspsykiatrin i Halland

Publicerad: 2022-06-22 Senast ändrad:

Regionfullmäktige antog under onsdagen budgeten för 2023. Den kommer innebära en förstärkning för Psykiatrin Halland då 20 miljoner kronor kommer att satsas direkt på barn- och ungdomspsykiatrin.

Det här beslutet visar att Region Halland verkligen lever efter visionen om bästa livsplatsen och särskilt för barn- och ungdomar med psykisk problematik, säger Lars Gustafsson (kd), psykiatrinämndens ordförande.

Pengarna kommer bland annat innebära nyanställningar, öppnandet av en ny mottagning för Barn och ungas psykiska hälsa (BupH) i Varberg och att samtliga platser på avdelningen för heldygnsvård i Halmstad kan vara öppna dygnet runt.

Psykiatrin har också fått beviljat ett tillskott på 12 miljoner kronor i särskilda utvecklingsmedel redan i år. Det möjliggör att arbetet med rekrytering, en ny avdelning och fler öppna platser inte behöver vänta.

Den stora satsningen i år och nästa år innebär att man har ett mycket stort förtroende för Psykiatrin Halland och vi kommer att göra allt för att upprätthålla detta, säger förvaltningschef Goran Delic.

Detta innebär att vi kan öka vår tillgänglighet och hjälpa ännu fler barn och unga i Halland. Verksamheten håller redan idag en hög nivå innehållsmässigt och vi får nu chansen att bibehålla och höja denna ytterligare. Det kommer även innebära en förbättrad arbetsmiljö för vår personal, säger Stefan Lemon, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin.

Ny mottagning

Den nya BupH-mottagningen kommer att finnas i Varberg och komplettera de som redan finns i Halmstad och Kungsbacka.

Vinsten är att kunna behandla barn och unga på primärvårdsnivå med tidiga insatser, vilket på sikt kan minska risken att försämras i psykisk ohälsa och att behöva söka specialistvårdsnivå, säger Heléna Morténius, avdelningschef BupH.

Mottagningarna i Kungsbacka och Halmstad har varit i gång sedan våren 2021 efter att Psykiatrin Halland tog över primärvårdsansvaret för barn och unga. Att placera den nya mottagningen i Varberg ger en ökad närhet till patienterna.

Vi har kunnat se en jämn fördelning av sökande över hela Halland vilket skulle gynna att lägga en mottagning i Varberg. För patienter och föräldrar innebär det en ökad tillgänglighet och att de erbjuds jämlik nära vård över hela länet, förklarar avdelningschef Helena Morténius.

Fler vårdplatser inom heldygnsvården

Satsningen på barn- och ungdomspsykiatrin kommer också innebära att Bups avdelning för heldygnsvård, avdelning 25, kan hålla alla sina sex platser öppna dygnet runt även under helgerna.

Vi har identifierat att behovet av barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård har ökat. Det är ur ett samhällsperspektiv bekymmersamt. Men med dessa medel så kan vi nu möta upp detta och öppna upp alla platser även över helgen, säger Jennie Kihlman, avdelningschef.

Vår heldygnsvård håller redan idag en väldigt hög nivå och består av en otroligt kompetent och bra arbetsgrupp och jag ser fram emot att utöka denna med nya medarbetare, säger hon.

Detta är Barn och ungas psykiska hälsa (BupH):

Mottagningarna startade våren 2021 efter att Psykiatrin Halland tog över psykiatriska primärvårdsansvaret för barn och unga från närsjukvården. Det är i dagsläget två mottagningar, en i Halmstad och en i Kungsbacka.

Mottagningarna riktar sig till barn och unga mellan 6 och 17 år som lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Man erbjuder också föräldrastöd.

Detta är avdelning 25, Bup:

Avdelning 25 är Psykiatrin Hallands enhet för unga patienter mellan 0 och 18 år med psykisk ohälsa och som behöver heldygnsvård. Avdelningen har sex platser. Grunden i vården på avdelning 25 är att ge skydd och psykiatrisk omvårdnad till patienter och anhöriga i det akuta läget.

Kontakt för intervjuer:

Lars Gustafsson (kd), psykiatrinämndens ordförande, 070-376 04 11

Stefan Lemon, verksamhetschef Bup, 070-665 17 64

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.