Direkt till innehållet

Ny lagstiftning kring vårdvalet den 1 juli

Publicerad: 2022-06-29 Senast ändrad:

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som förändrar vårdvalssystemen i Sverige. Lagen reglerar bland annat listningsförfarandet och ger aktörerna inom vårdvalet möjlighet att begära listningsbegränsningar, något som tidigare efterfrågats av en del vårdvalsaktörer i Halland.

En stor förändring är alltså att vårdvalsaktörer med stöd av lagen kommer kunna begära en listningsbegränsning som kan innebära att en gräns sätts för hur många listade invånare vårdcentralen tar emot. Regionen kan neka listningsbegränsning om det finns särskilda skäl.

– Det här innebär förändringar i vårdvalssystemet i Halland där vi tidigare har varit mycket restriktiva med att tillmötesgå önskemål om att begränsa invånarnas möjlighet att fritt välja den vårdcentral man önskar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström.

Lagen gäller från den 1 juli 2022, och det är först då som vårdvalsaktörerna kan ansöka om listningsbegränsning. Region Halland räknar därefter med en handläggningstid på två till fyra månader, beroende på begärans art och omfattning.

– Lagen säger att det ska finnas särskilda skäl för att neka. Det skulle till exempel kunna vara om en listningsbegränsning för en vårdvalsaktör innebär att valfriheten för invånarna begränsas på ett olämpligt vis. Beslut om eventuella listningsbegräsningar kommer att fattas politiskt, säger Martin Engström.

Region Hallands ambition är att det även i fortsättningen ska finnas en stor valfrihet för invånarna att välja den vårdcentral som bäst möter personens behov.

– Halland var bland pionjärerna med att införa ett fritt vårdval i primärvården, och det har inneburit en gynnsam utveckling av den nära vården i regionen. Nu är vår ambition att kombinera den nya lagstiftningen med en fortsatt så stor valfrihet som möjligt för invånarna.

Fakta om den nya lagen

Enligt den nya lagen blir det möjligt att lista om sig maximalt två gånger per år. En annan förändring är att vårdgarantin inom primärvården enbart gäller på den vårdcentral där en person är listad.

I Region Halland kommer en listningsbegränsning att gälla under en viss angiven tidsperiod. Den vårdcentral som ansöker om listningsbegränsning ska också redovisa vad som görs för att vårdcentralen åter ska kunna ta emot nya patienter när listningsbegränsningen upphör.

Även när en vårdcentral fått ja till att införa listningsbegränsning finns det några undantag. Det handlar dels om nyfödda, som med automatik listas på samma vårdcentral som mamman valt, dels om personer i särskilt boende som, oavsett eventuella listningsbegränsningar, har rätt att lista sig på den vårdcentral som har ansvar för boendet.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård

Elisabeth Funkqvist

elisabeth.funkqvist@regionhalland.se