Direkt till innehållet

Nytt stöd till nödresidens för ukrainska konstnärer

Region Halland fortsätter att erbjuda nödresidens för ukrainska konstnärer. Driftnämnden Kultur och skola har beslutat att avsätta 320 tusen kronor för konstnärliga residens för konstnärer som flytt från kriget i Ukraina.

Publicerad: 2022-11-28 Senast ändrad:

Mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina stärker Region Halland sitt stöd för det fria konstnärliga skapandet genom att låta ukrainska konstnärer bo och utöva sin konst i Halland. Det ska bidra till att göra ukrainska röster hörda och möjliggöra deras viktiga arbete från en tryggare plats.

Redan i år har tre ukrainska konstnärer bott och verkat i Halland under en tremånadersperiod. Nu kan ytterligare konstnärer erbjudas residens under en period på sex månader. Under residenstiden utgår stipendium till konstnären samt arvode till en residensvärd. Totalt beräknas kostnaderna till 320 tusen kronor.

–Det är oerhört viktigt att vi fortsätter göra det vi kan för att bidra till att de ukrainska kulturutövarna ska kunna fortsätta vara verksamma efter att de flytt till Sverige. Därför är jag glad över nämndens viktiga beslut, säger Lovisa Aldrin, ordförande i driftnämnden Kultur och skola (L).

Region Halland deltar i det landsomfattande nätverket Swedish artist residency network (SWAN) där över 50 medlemmar har erbjudit nödresidens sedan kriget bröt ut. Just nu är 16 ukrainska kulturutövare på plats runt om i Sverige och ytterligare 24 är på väg. Nätverket har också tagit emot ett fåtal regimkritiska, ryska kulturskapare.

De konstnärliga residensen är öppna för såväl manliga som kvinnliga konstnärer.

Handlingar från driftnämnden Kultur och skolas möte den 24 november 2022

Kontakt:

Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnden Kultur och skola
Telefon: 070-749 00 55
E-post: lovisa.aldrin@regionhalland.se

Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordförande i driftnämnden Kultur och skola
Telefon: 072-228 78 72
E-post: Gustaf.Kristensson@regionhalland.se

Karin Wettermark Jonsson, förvaltningschef Kultur och skola
Telefon: 070-2910339
E-post: karin.wettermark-jonsson@regionhalland.se