Direkt till innehållet

Region Halland beviljar nytt verksamhetsstöd till tio kulturaktörer

Den 1 juni fattade driftnämnden för Kultur och skola beslut om att bevilja verksamhetsstöd till tio professionella fria grupper och organisationer; Garnisonsmuseet (Hallands militärhistoriska museum), Hallands spelmansförbund, Konsthallen Hishult, Konstliv Halland (Konstrundan i Halland), KKV Varberg (Konstnärernas Kollektiverkstad), Kulturverket, Solsidans Kulturförening, Teater Albatross, Teater Dictat och Västsvenska Turnerande Sommarteatern (Internationella Gatuteaterfestivalen).

Publicerad: 2023-06-01 Senast ändrad:

Under ansökningsperioden i februari 2023 inkom totalt 18 ansökningar om verksamhetsstöd från professionella fria grupper och organisationer. Förvaltningen kultur och skola har utvärderat ansökningarna enligt regelverket för Region Hallands kulturstöd och har lämnat sina förslag till beslut till nämnden.

Hanna Schölander (L), ordförande i driftnämnden för Kultur och skola, kommenterade beslutet:

”På nämndens möte idag har vi gett vår förvaltning i uppdrag att ta fram överenskommelser med tio kulturorganisationer för de kommande tre åren. De här nya verksamhetsstöden till fria grupper och organisationer är viktiga för att de kompletterar de regionala kulturinstitutionernas verksamheter både geografiskt och utifrån vad de erbjuder.”

Region Halland har 2023 infört nya former av kulturstöd för att bygga upp en robust kultursektor i regionen. Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordförande i driftnämnden för Kultur och skola, betonar vikten av samverkan med fria professionella grupper och organisationer i detta arbete.

”Vi har som målsättning att bygga en robust kultursektor i Halland, i det arbetet är samverkan med fria professionella grupper och organisationer en förutsättning. Tillsammans med dem, kulturinstitutionerna och kommunerna ska vi skapa förutsättningar för ett kulturliv med både bredd och spets i hela Halland.”

Verksamhetsstödet till professionella fria grupper och organisationer är en ny stödform som syftar till att komplettera de befintliga kulturinstitutionernas verksamheter och skapa en bredd av konstnärliga uttryck i Halland. Syftet är att upprätthålla, stärka och utveckla den kulturella infrastrukturen i regionen.

För att vara berättigade till stödet måste de sökande vara icke vinstutdelande kulturverksamheter som är juridiska personer med säte och verksamhet i Halland. De verksamheter som beviljas verksamhetsstöd ska vara av regionalt intresse och tillsammans bidra till ett rikt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet inom olika konst- och kulturområden i hela Halland.

Gruppen eller organisationen som beviljas stöd ska ha medfinansiering från staten, kommunen eller annan finansiär. Överenskommelser om regionala uppdrag kommer att ingås med de verksamheter som beviljas verksamhetsstöd och dessa uppdrag sträcker sig över tre år. Uppdragen kommer att omfatta gruppens eller organisationens ordinarie verksamhet.

Verksamhetsstöd kommer att utlysas vartannat år.