Direkt till innehållet

Regionanställda får 10 000 kronor extra med junilönen 

Publicerad: 2022-04-26 Senast ändrad:

Region Hallands medarbetare får nu en extraersättning på 10 000 kronor vardera till sommaren. Detta beslutades av Regionstyrelsens arbetsutskott under tisdagseftermiddagen.

Vi vill som arbetsgivare uppmärksamma det fantastiska lagarbete som har mäktat med att hantera vår tids största samhällskris och samtidigt upprätthålla hög tillgänglighet och kvalitet i vården. Den förmågan är vår största styrka framåt, säger regionstyrelsens ordförande, Mikaela Waltersson (M).

Inför julen 2021 betalades en extraersättning på 5 000 kronor ut till samtliga medarbetare. Denna gång får Region Hallands cirka 8 500 medarbetare en utbetalning på 10 000 kronor vardera före skatt. Ersättningen som betalas ut med junilönen innebär en satsning på drygt 130 miljoner kronor.

Halland var den region i Sverige som hade högst andel covidsmittade i landet under 2021. Detta kan förklaras med regionens läge mellan storstadsregioner, men också den höga tillgängligheten i provtagningen.

Trots den hårda belastningen hamnar regionen i topp i olika mätningar av vården och har kunnat arbeta med utveckling parallellt med att hantera pandemin. Detta är ett resultat av hårt arbete ute i verksamheterna som vi vill uppmärksamma.

De fackliga organisationerna är positiva till satsningen, som är möjlig tack vare det gynnsamma ekonomiska läget, där överskottet till störst del kan användas för engångssatsningar.

Det är väldigt positivt att arbetsgivaren gör ännu en satsning och uppmärksammar de viktiga insatser som görs ute i verksamheterna, säger Margot Kamruddin, ordförande för Vårdförbundet Halland.

Vi är positiva till att det är en bred satsning som kommer många till del. Det är också viktigt att lyfta medarbetarfrågor i en situation med hårt tryck på verksamheter under lång tid, säger Görel Stoltz, regional ordförande för Kommunal.

Oppositionsrådet Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), förklarar att det extra tillskottet ska ses som en insats som görs utöver, inte istället för något annat.

Det här sker utöver andra insatser kring medarbetarskap. Det finns ett uttalat behov att arbeta med de här frågorna i hela organisationen.

Fakta
Ersättningen ges till medarbetare och chefer som har varit anställda och i tjänst inom Region Halland och dess helägda bolag under minst tre månader (eller arbetat motsvarande 90 arbetspass) under perioden 1 september 202131 maj 2022.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier

johanna.wiechel-steier@regionhalland.se