Direkt till innehållet

Regiondirektör Jörgen Preuss går i pension

Publicerad: 2022-08-31 Senast ändrad:

Efter snart fem år som regiondirektör går Jörgen Preuss i pension under hösten och fasar ut sitt uppdrag efter årsskiftet. Jörgen Preuss, som är jurist i botten, lämnar Region Halland efter närmare 30 år inom organisationen och med en rad olika befattningar längs vägen.

Efter tjänst som jurist på dåvarande Landstinget Halland, blev Jörgen Preuss socialchef och primärvårdschef i Laholms kommun. På det följde ansvaret för Halmstads primärvård och väl tillbaka inom landstinget engagerades han också på regeringskansliet, för att vara med och skriva förarbetena till Lagen om Valfrihetssystem. Efter en turné som innebar förankring av samma system fick han sedan ansvaret för regionbildningen i Halland 2010. Innan Jörgen Preuss tillträdde tjänsten som Regiondirektör 2017, arbetade han som Regional Utvecklingsdirektör i Region Halland.

Jörgen Preuss har betytt oerhört mycket för Region Halland, konstaterar regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Bland mycket annat var han drivande i vårdvalssystemets införande och regionbildningen. Två milstolpar i vår utveckling. Viktigast är hans bidrag till att vi i dag har en tydlig riktning i hur vi bedriver verksamhet, med fokus på utveckling och långsiktiga mål genom kortsiktiga svängningar.

Innan Jörgen Preuss klev på uppdraget som regiondirektör arbetade han med de regionala utvecklingsfrågorna och det är i dem han hittat nyckeln till det breda uppdraget som regiondirektör:

Vi måste se till att skatteintäkterna överstiger kostnaderna för välfärd så enkelt är det, säger Jörgen Preuss. Vi lyckas i Halland för att vi inser värdet av att arbeta tillsammans över de organisatoriska gränserna för invånarnas bästa. Vi har en gemensam långsiktig riktning i Halland, sedan behöver vi hela tiden justera utifrån de förändringar som sker och den fakta vi har.

Under året som gått har fyra förvaltningschefer sedan tidigare avslutat sin tjänstgöring i regionen, vilket övervägande handlat om pensionsavgångar. Mikaela Waltersson konstaterar att många stannar länge som chefer i Region Halland och är också nöjd med den organisation som nu lämnas över till nästkommande regiondirektör:

Jag vågar påstå att vi är bättre rustade än någonsin för att välkomna en ny högsta tjänsteman i regionen. Det går bra för Halland och det finns en tydlig riktning och samsyn kring vart vi är på väg.

Det har varit många givande, utmanande och spännande år inom regionen, men nu vill jag hissa segel, säger den avgående regiondirektören som tänker ägna mer tid på båtarna än i mötesrummen framöver.

Rekrytering av ny regiondirektör pågår.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier

Relaterad media

johanna.wiechel-steier@regionhalland.se