Direkt till innehållet

Regionstyrelsen enig inför omvärldsläget

Publicerad: 2022-03-16 Senast ändrad:

Under onsdagens möte i Regionstyrelsen gavs en lägesbild av Region Hallands beredskap utifrån omvärldsläget och Rysslands invasion av Ukraina.

Jag talar för hela regionstyrelsen i denna djupt oroande situation där vi ser en oprovocerad och oförsvarlig invasion av ett demokratiskt land. Vi måste nu kraftsamla i hela regionen för att erbjuda stöd till dem som flyr, säger regionstyrelsens ordförande, Mikaela Waltersson (M).

Länsstyrelsen är den myndighet som har särskilt ansvar för att följa den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen och samordna krisarbetet i Halland. Region Halland har en tät dialog med länsstyrelsen och beredskap i de egna verksamheterna, där en stab har inrättats. Region Halland kommer att bidra och bistå i denna situation, utifrån de behov som utrycks och samordnas nationellt vad gäller vårdkapacitet, läkemedel och medicinsk utrustning.

Med anledning av kriget i Ukraina och den säkerhetspolitiska situationen har nationella myndigheter lyft att det är viktigt att alla samhällsviktiga aktörer arbetar med sina sårbarheter och sin försörjningsberedskap. Detta är ett arbete som pågår nu i Region Halland, där vi också förbereder för flyktingmottagande utifrån de behov som kan uppstå och i övriga områden där vi kan bidra på olika sätt, säger 2:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).

Antalet flyktingar från kriget i Ukraina ökar, knappt tre miljoner människor har redan flytt till Ukrainas angränsade länder enligt UNHCR. Enligt EU-beslut får medborgare från Ukraina tillfälligt skydd i EU, så kallad kollektiv asyl. Under helgen anlände ukrainska flyktingar till länet. Runtom ställs tillfälliga boenden i ordning och privatpersoner öppnar sina hem. För regionens del är vården en central fråga i flyktingmottagandet.

Vi kommer att erbjuda flyktingar från Ukraina hälso- och sjukvård i den omfattning de behöver. Det handlar både om att leverera en ändamålsenlig och jämlik hälso- och sjukvård utifrån de besked vi får från nationella myndigheter samt att hantera behoven utifrån hur förutsättningarna ser ut lokalt. Här pågår nu en intensiv samverkan för att se behov och säkra leverans, säger Mikaela Waltersson.

I nuläget finns ingen påverkan på Region Hallands verksamheter, som kan bedrivas som vanligt. Regionen etablerar en struktur som följer läget och som förändras utifrån vad läget kräver, för att säkra beredskap inom en rad områden. Utöver flyktingströmmar som tros öka, påverkas även leverandskedjor av varor, just nu i form av störningar och/eller prisökningar som märks av i hela landet. Regionstyrelsens ordförande ser med stolthet på det engagemang som nu yttrar sig i hela länet.

Det är en osäker tid där vi alla har att hantera vår oro över händelserna i omvärlden, som påverkar vår vardag och våra förutsättningar, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson. Trots det visar Halland att vi fortsatt mäktar med att kraftsamla såväl organisatoriskt, som ideellt och individuellt, till stöd för våra medmänniskor.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier

johanna.wiechel-steier@regionhalland.se