Direkt till innehållet

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar tillskjuta pengar för ST-tjänster

Det är för många läkare som väntar på ST-tjänst i Halland. Därför beslutade i dag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott att skjuta till medel för att korta väntetiden.

Publicerad: 2022-09-27 Senast ändrad:

Antalet vikarierande, legitimerade underläkare som väntar på en ST tjänst i allmänmedicin inom Vårdval Halland har ökat. I dagsläget väntar ca nio legitimerade läkare inom privat regi och ca 11 inom egenregi på en anställning som ST-läkare i allmänmedicin inom Vårdval Halland.

− Vi behöver kunna erbjuda dessa läkare en ST-tjänst inom rimlig tid. Därför skjuter vi till medel, säger Tommy Rydfeldt, 1:e vice ordförande HSU (L).

 

Om samtliga 20 identifierade legitimerade underläkare uppfyller kvalifikationerna för en ST-tjänst medför det en ökad kostnad om ca.12, 4 mnkr per år under en femårsperiod. Beslutet i utskottet blev att ge en utökad finansiering som täcker behovet.

− Vi behöver behålla och utveckla våra läkare och vår specialistkompetens i Region Halland. Om vi inte kan erbjuda platser till dem som väntar riskerar vi att dessa läkare söker sig någon annanstans, säger Tommy Rydfeldt. Detta är en stor satsning på den nära vården.

 

Om ST-tjänstgöring

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST). Utbildningen regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och omfattar minst fem års tjänstgöring.

 

Kontakt: Tommy Rydfeldt, 1:e vice ordförande HSU, Telefon: 0727-26 48 30

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.