Direkt till innehållet

Senaste om provtagning, smittläge och vaccination i Halland

Publicerad: 2021-12-15 Senast ändrad:

På onsdagen höll Region Halland en invånarsändning med uppdatering kring pandemiläget, vaccinationen och provtagningen i Halland.

Smittspridningen har ökat men är just nu på en stabil nivå
I Halland har smittspridningen gått upp men ligger nu på en jämn nivå sedan ett par veckor. Samhällssmittan återspeglas bland annat i antal sjukhusvårdade, svårt sjuka och döda. 12 personer vårdas på sjukhus i dagsläget. Av de som sjukhusvårdats den senaste perioden har cirka hälften varit ovaccinerade, vilket är en hög andel om man jämför befolkningen i stort. Fyra personer vårdas på IVA, men bland dem finns personer som tagits emot från andra regioner.

I Halland har smittspridningen gått upp men ligger nu på en jämn nivå sedan ett par veckor. Samhällssmittan återspeglas bland annat i antal sjukhusvårdade, svårt sjuka och döda. 12 personer vårdas på sjukhus i dagsläget. Av de som sjukhusvårdats den senaste perioden har cirka hälften varit ovaccinerade, vilket är en relativt hög andel om man ser till hur liten andel av befolkningen i stort som är ovaccinerad. Fyra personer vårdas på IVA, men bland dem finns personer som tagits emot från andra regioner.

Vi ser något fler smittade inom äldreomsorgen och har fått några dödsfall efter flera veckor utan dödsfall. Men vi är samtidigt i ett annorlunda läge nu än tidigare eftersom många är vaccinerade och vaccination är fortsatt det viktigaste verktyget vi har för att minska risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19, säger smittskyddsläkare, Maria Ryberg Mo.

Ett konstaterat fall av omikron i Halland
På onsdag förmiddag kom svaret som visar att Halland har ett bekräftat fall av den nya virusvarianten omikron. Det är ett fall med resekoppling där symptomen har varit relativt milda. Det har inte krävts sjukhusvård och det finns i nuläget inga sekundärfall konstaterade. Totalt finns åtta möjliga fall av omikron i Halland som fortfarande analyseras och svar väntas.

Det här är något vi har varit förberedda på en tid. Vi vet att det kommer nya virusvarianter som får olika starkt fäste. Detta påverkar inte våra bedömningar av regionala råd eller restriktioner utan vi följer fortsatt utvecklingen i samhället i stort, säger Maria Ryberg Mo.

Nytt system för självprovtagningen har tagits emot väl
Från denna vecka hämtar och lämnar invånare själva sina covid-19-test i särskilda lådor på cirka 50 platser i Halland. Lådorna står utanför vårdcentraler, sjukhus och vid Halmstad arena. Det går bra att hämta självtest i en låda och lämna i en annan. Många har använt provtagningen och det nya systemet fungerar väl. Cirka 10 000 tester genomfördes v 49, vilket var en ökning med cirka 700 från veckan innan. Medskicken till invånare utifrån det vi har sett hittills är att det är viktigt att personer med symtom inte går in på vårdcentralerna om man har frågor om provtagningen. Det är också viktigt att endast ta ett självtest covid-19 till varje person och att inte lämna kvar provtagningspinnen i röret.

Snart kan fler boka tid för dos 3
Imorgon torsdag öppnar bokningen för dos tre för alla över 18. Men detta innebär inte att alla kan boka tid direkt. Det måste gå minst sex månader mellan andra och tredje dos för personer 18-64 år och du kan inte se dina bokningsbara tider i systemet förrän fyra månader efter dos 2.

Vi gör detta för att vi ser att vi har en god tillgång på bokningsbara tider i Halland och vi vill att så många som möjligt ska kunna vaccinera sig med dos tre, säger Bibi Estev.

Satsning på drop-in fortsätter
De senaste veckornas möjlighet till drop-in vaccination på Halmstad Arena har varit en lyckad satsning. Stora ytor på arenan som gör det möjligt att hålla avstånd och en stor volym lediga tider gör att man väljer att fortsätta erbjuda drop-in som ett komplement till bokade tider på Halmstad Arena.

Många är intresserade av drop-in och därför fortsätter vi att ha den möjligheten på Halmstad Arena, där vi fortsatt har gott om lediga tider. Om förutsättningarna finns kommer vi att se över möjligheten för drop-in även på andra orter, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag, Region Halland.

Kontakt:
För intervjuer med smittskydd kontakta:
Charlotta Tarenius, kommunikatör, Region Halland
Telefon: 0738-67 30 38

Bibi Estev, chef område pandemi, Region Halland
Telefon: 0790-66 15 45

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.