Direkt till innehållet

Tio konstnärer får arbetsstipendium av Region Halland

Publicerad: 2022-02-07 Senast ändrad:

Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 3 februari att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Ã…rets stipendiater är bosatta i kommunerna Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland.
Konstnärerna får 75 000 kr var.

Budgeten för arbetsstipendier har nästintill dubblerats i år och det är med stor glädje vi kan dela ut en större stipendiesumma än tidigare till respektive konstnär. Intentionen är att ge bättre förutsättningar till konstnärlig fördjupning och utveckling, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Förslaget utifrån vilket driftnämnden beslutade, har tagits fram av en jury som utsetts av Kultur i Halland. Juryn har valt ut tio stipendiater från de 97 ansökningar som inkommit och föreslagit att de ska tilldelas 75 000 kr vardera. För 2022 års arbetsstipendier bestod juryn av Jesper Brygger (litteratur), Joanna Karlberg (film), Lis Hellström Sveningson (scenkonst), Jonas Burman (musik) och Charlotta Eidenskog (bild och form, konsthantverk och slöjd). Jurymedlemmarna är sakkunniga och bosatta utanför Halland.

Arbetsstipendium utlyses en gång per år och kan sökas av yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare inom alla konstformer, som är bosatta och verksamma i Halland eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland.

Stipendiaterna imponerar stort och det är glädjande att se vilken bredd som finns bland konstnärerna i Halland. Det är viktigt att lyfta fram att det finns kvalificerade sökande som inte kom med i urvalet denna gång och jag ser fram emot att vi kan lyfta fram fler halländska konstnärer och kulturskapare framöver, säger Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Juryns motiveringar

Anette Wallin, bosatt i Varberg, är riksspelman, sångerska och violinist med rötter i den halländska visan och folkmusiken. Anette Wallin tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt utsökta konstnärskap som förmedlare av både egen musik och halländsk folklig tradition samt för sin musikaliskt breda och utåtriktade verksamhet som når många människor, både genom de ensembler hon medverkar i och genom hennes verk bestående av sånger, mässmusik och körstycken.

Fia Forslund, bosatt i Unnaryd, Hylte, är frilansande slagverkare som med lätthet och elegans rör sig över olika musikstilar och uttryck i allt från nutida konstmusik till tango, jazz, folk- och världsmusik. Fia Forslund spelar framförallt marimba och vibrafon men arrangerar och komponerar också musik för sina ensembler och för olika scenföreställningar. Fia Forslund tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt expressivt virtuosa, mångsidiga och gränsöverskridande konstnärskap. Med sitt personliga uttryck inspirerar hon säkerligen både nya och unga lyssnare och den initierade konsertpubliken.

Julia Lööf. 19 år och i början av sin karriär är Julia Lööf med artistnamnet Juli von Lou redan en stigande stjärna. Julia Lööf bosatt i Ã…sa, Kungsbacka kommun, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för att med en helt egen röst skapa popmusik av konstnärligt och artistiskt hög kvalitet. Hennes musik har en stark retrokoppling fast med ett eget uppdaterat uttryck som känns tidlöst och internationellt relevant. Julia visar på stark integritet, unika kvaliteter som artist och låtskrivare med en imponerande konstnärlig vision och kapacitet.

Översättaren Niclas Hval från Kungsbacka tilldelas arbetsstipendium från Region Halland för sin produktiva och högkvalitativa kulturgärning: att uppsöka, översätta, introducera och tillgängliggöra väsentliga verk från den engelskspråkiga samtidslitteraturen på svenska och för att på det sättet synliggöra nödvändigheten av den litterära översättningen som en avgörande och känslig men oftast osynliggjord del av litteraturen.

Anders Teglund. 2021 publicerades Anders Teglunds debutbok, Cykelbudet. En både personlig och dokumentär resa in i den växande gig-ekonomin. Cykelbudet är en bok som står ut både genom sitt motiv och formen där den personliga erfarenheten varvas med den kritiska analysen. Anders Teglund, som är bosatt i Kungsbacka, är inte ny på det litterära fältet. Sedan 2010 driver han tillsammans med Jonas Teglund förlaget och skivbolaget Teg Publishing som är en liten men högkvalitativ aktör. För denna gärning och för ett nytt och löftesrikt författarskap tilldelas Anders Teglund arbetsstipendium från Region Halland.

Konstnären Krystallia Sakellariou, bosatt i Halmstad, tilldelas ett arbetsstipendium för sitt utforskande konstnärskap. Med utgångspunkt i sina personliga reflektioner och erfarenheter belyser hon frågor som är allmängiltiga men angelägna. Hennes konstnärskap berör livet nutiden och dåtiden, döden och att vara människa. Det finns en röd tråd i Krystallia Sakellarious konstnärliga verk och de gestaltas i olika former såsom installation, video, performance och text.

Helga Holmén är verksam bildkonstnär och har sin ateljé hemma på gården i Glommen, utanför Falkenberg. Hon tilldelas arbetsstipendiet för sitt konstnärskap som har ett starkt eget bildspråk. Genom måleriet undersöker hon den mänskliga psykologin med utgångspunkt från hennes egna erfarenheter. Hennes målningar blir som collage då hon använder sig av olika tecknings- och målningstekniker, vilket förstärker den surrealistiska känslan av att befinna sig i en värld mellan verklighet och fantasi.

Kristina Matousch, boende i Långasand, är konstnär verksam både nationellt och internationellt. I sitt konstnärskap undersöker hon fenomen som erotik, våld, matsmältning och transformation. Hennes utgångspunkt är mötet mellan människokroppen och de vardagsföremål som omger den. Ett möte som skapar vilja och begär men också avsky och avståndstagande. Det gestaltas i installationer, skulpturer, måleri och performance. Förutom utställningar har Kristina Matousch gjort en rad offentliga konstprojekt.

Karolin Kent, Vessigebro, som med ett konstnärskap i stark utveckling presenterar en verksamhet och idéer med hög konstnärlig kvalitet. Både i sitt eget arbete som dansare, koreograf och som samarbetspartner i olika projekt, ofta av tvärdisciplinär art, skapar hon flerdimensionella och framåtsyftande verk med drag av performance. Hennes arbete i Wu ArtSpace Sjönevad är en tillgång för utvecklingen av samtida danskonst i Halland.

Mandi Gavois, bosatt i Falkenberg, är en konstnär som främst genom fotografi och skulpturala verk skiftar perspektiv i tid och rum. Han tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt idérika konstnärskap som får tankarna att flyga. Genom gedigen och tidskrävande research och estetiskt tilltalande kompositioner skapar han komplexa verk som belyser hur begrepps innebörd kan skifta från en generation till en annan.

Kontakt

För kontaktuppgifter till stipendiaterna, kontakta:
Anders T Carlsson, utvecklingsledare kultur, tel. 035 17 98 28, e-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se

Vid övriga frågor, kontakta:
Lovisa Aldrin (L), ordförande driftnämnd Kultur och skola
Tel. 070 749 00 55, e-post: lovisa.aldrin@regionhalland.se

Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordf. driftnämnd Kultur och skola
Tel. 072 228 78 72, e-post: Gustaf.Kristensson@regionhalland.se

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola
Tel. 035 17 98 89, e-post: Eva.Nyhammar@regionhalland.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Relaterad media