Direkt till innehållet

Välkommen till EU-konferensen ”Ett nytt Europa”!

Publicerad: 2022-05-09 Senast ändrad:

Den 1213 maj hålls en stor EU-konferens i Falkenberg. Konferensen lyfter aktuella och framtida EU-frågor, finansieringsmöjligheter 20212027, tillsammans med ett EU-perspektiv kring stad och land. Många experter finns på plats för att ge svar.

Konferensen belyser bland annat EU-dimensionen i höstens riksdagsval vilka politikområden och sakfrågor har EU-koppling och EU-samarbetets framtidsutsikter i en tid präglad av stora utmaningar.

En panel, av lokala politiker och tjänstepersoner samtalar om: Hur ser verkligheten ut på lokal och regional nivå när storpolitik står i fokus i EU?

Dessa och fler intressanta frågor kommer att stå i fokus under konferensen här kan du ta del av hela EU-konferensprogram 1213 maj.

Press och media är varmt välkomna att närvara.

Datum: 1213 maj 2022
Tid: 12 maj klockan 1316, 13 maj klockan 8.3012
Plats: Grand Hotel Falkenberg/Tryckhallen

I samband med konferensen erbjuds också tre studiebesök på eftermiddagen den 12 maj: 1. Skrea matbruk Falkenbergs skafferi 2. Hertingforsen 3. Berte Qvarn. Media hälsas välkommen även till dessa.

Konferensen syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring aktuella EU-frågor, till att öka erfarenhetsutbyte kring det lokala och regionala EU-arbetet samt att ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som EU-samarbetet erbjuder.

EU-konferensen riktar sig till beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med lokal och regional utveckling.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Region Halland, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Falkenbergs kommun, Småland Blekinge Halland South Sweden och Europa direkt Halland.

För mer information, välkommen att kontakta
Lena Neinhardt, internationell strateg, Region Halland
lena.neinhardt@regionhalland.se, 035-17 98 48
Stina Lindgren, projektledare Europa Direkt Halland,
stina.lindgren@halmstad.se, 035-13 95 71

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling

Ingela Richardson

Ingela.richardson@regionhalland.se