Direkt till innehållet

Vårdcentralsfilial i Varberg blir egen vårdcentral

Publicerad: 2022-11-02 Senast ändrad:

Ökad tillgänglighet, stärkt kontinuitet och hållbar arbetsmiljö. Det är några av de effekter som möjliggörs genom dagens beslut av Driftnämnden Närsjukvård om att omforma Vårdcentralen Västra Valls filial Breared till egen vårdcentral.

Hallands största vårdcentral finns i Varberg. Vårdcentralen Västra Vall har idag nästan 15 000 listade. Lokalerna börjar bli trångbodda. Samtidigt växer Varberg.  För att fortsatt kunna ta emot både befintliga och nya invånare, och för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö, har verksamheten arbetat fram ett förslag om att omforma filialen i Breared till en egen vårdcentral.

– Vi ser mycket positivt på det här, konstaterar Axel Storckenfeldt (M) ordförande Driftnämnden Närsjukvård. Vi ser att det stärker kvalitén, och möjliggör både ökad tillgänglighet och kontinuitet för invånarna.

– Genom att göra om det från filial till självständig vårdcentral ställs också alla de krav som finns utifrån vårdvalet och att det blir mer långsiktigt, fortsätter Axel. En fullvärdig vårdcentral har ett eget självständigt ansvar på annat sätt än en filial.

– Det här blir ett bra och naturligt steg för en utökad tillgänglighet till vården för boende i Varberg, säger Patrik Thorsson Nilsson (S) 2:e vice ordförande. Det blir också ett bra exempel på hur vi som offentlig utövare kan möta kommande behov i takt med befolkningsökning även i andra delar av Halland.

Idag delar en del av medarbetarna sin arbetstid mellan de båda enheterna. Inte bara invånarna får det enklare utan två enheter i mer lagom storlek skapar positiva effekter för arbetsmiljön.

– Idag kan det ibland finnas en otydlighet för våra patienter var de har sitt inbokade besök då vår personal delar sin tid mellan de båda enheterna, säger Emma Pihl, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Vi ser att två självständiga vårdcentraler kommer göra det både tydligare, enklare och bidra till ökad tillgänglighet.

– Dessutom är Vårdcentralen Västra Vall-Breared så pass stor idag att en uppdelning till två enheter kommer att underlätta beslutsvägar och teamarbete, fortsätter Emma Pihl. Genom två enheter, i stället för en, ökar möjligheten för delaktighet, mer närvarande chefer vilket bidrar till att stärka arbetsmiljön.

De båda vårdcentralerna kommer under en övergångsperiod fortsatt att ha ett nära samarbete och alla mottagningar kommer inte att finns på den nya vårdcentralen i Breared direkt från start. Till exempel behövs lokalförändringar för att en träningslokal för fysioterapi ska komma på plats.

Planering görs för start av Vårdcentralen Breared senast den 1 mars 2023. Mer information kommer att publiceras på vårdcentralernas webbsidor på Region Halland när arbetet med delning kommit i gång.

Länk till handlingar: Länk till handlingarna