Direkt till innehållet

Vårdcentralsfilial Kungsäter stänger

Vid onsdagens möte fattade Driftnämnd Närsjukvård enhälligt beslut om att avveckla en av Vårdcentralen Hallands mindre filialer – filialen i Kungsäter. Verksamheten har idag enbart öppet cirka 6 timmar per vecka och står inför ett omfattande renoveringsbehov.

Publicerad: 2022-12-22 Senast ändrad:

– Vi ser att genom det här beslutet så förbättrar vi den totala tillgängligheten i hela upptagningsområdet, säger Axel Storckenfeldt, (M) ordförande Driftnämnd Närsjukvård. Det här innebär att vi får ut så mycket vård som möjligt med de resurser vi har.

Sammantaget möjliggörs cirka 25 fler besök per vecka till läkare, sjuksköterska och undersköterska, till gagn för hela verksamhetsområdet, när medarbetare inte reser på arbetstid. Under året har också nya möjligheter till digital kontakt och vård införts på samtliga vårdcentraler inom Vårdcentralen Halland. Nu kan invånare chatta och/eller genomföra videobesök med sin vårdcentral. Det här ökar tillgängligheten när det av olika anledningar kan vara svårt att ta sig till vårdcentralen.

Bakgrund:
Driftnämnden Närsjukvård gav sommaren 2020 förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av Vårdcentralen Hallands mindre utbudspunkter (filialer). Utgångspunkten för analysen var att kunna erbjuda invånarna en säker, jämlik och effektiv vård till god kvalitet och tillgänglighet.

Olika faktorer beaktades i utredningen. Bland annat vilket utbud av vård som erbjuds, möjlighet att uppnå en god, säker och jämlik vårdkvalitet, öppettider, lokalernas och utrustningens skick, närheten till annan vårdcentral, antal besök och arbetsmiljö. Beslut om nedläggning av tre mindre filialer togs i maj 2021 och samtidigt gavs förvaltningen i uppdrag att för filialen i Kungsäter återkomma med förslag på nödvändiga åtgärder för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet anpassad efter ortens behov.

 

Arbetet med ny vårdcentral i Breared rullar vidare

Vid mötet fastställde Driftnämnden Närsjukvård även kommande års verksamhetsplan och budget. Ledamöterna fick också en nulägesbeskrivning av utvecklingen av filialen Breared i Varberg, som blir självständig vårdcentral med start 1 mars kommande år.

 

Länk till handlingar: Driftnämnd Närsjukvård 2022-12-21

För mer information, vänligen kontakta:
Axel Storckenfeldt (M), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-085 61 06
Patrik Thorsson Nilsson (S), 2:e vice ordförande Driftnämnden Närsjukvård, 070-878 73 90
Emma Pihl, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 0767-23 28 63