Webbplatser

Webbplatser ikon

"En väg in" gör stor skillnad

”En väg in, det här är Matilda!” Matilda Ahlberg jobbar sedan tre år tillbaka på En väg in – kontaktcenter, dit föräldrar och vårdnadshavare i Halland kan ringa när deras barn inte mår bra psykiskt. Här får de som ringer in, råd och stöttning i stunden eller hjälp vidare till rätt vårdinstans.

Publicerad: 2024-04-08 (uppdaterad 2024-06-25)
Ung kvinna tittar in i kameran och ler, har headset på huvudet för att kunna svara i telefon

Matilda Ahlberg.

– Det känns fint att vi har ”En väg in” i Halland. Jag upplever att vi, som jobbar här, tar den oro som man som förälder känner för sitt barn och osäkerheten kring var man ska vända sig för att få hjälp – vi tar den, i stället för att föräldrarna ska bära den. Vi vet vilka vägar till vård eller till stöd och hjälp som finns att få och många föräldrar känner lättnad över att komma i kontakt med oss, berättar Matilda.

På En väg in – kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa Halland, arbetar åtta sjuksköterskor, en beteendevetare och en ledningsansvarig psykolog, förutom administrativ personal. Från kl. 8 på morgonen sitter de redo att ta emot samtal och ringa upp redan förbokade samtal. Varje timme har samtliga sjuksköterskor ett förbokat samtal men det är inte ovanligt att det blir uppemot 10 samtal per dag, ibland fler.

– För oss är det viktigt att de som ringer till oss ska känna att de får tid att förklara sin oro eller beskriva hur barnet mår och kunna prata till punkt. Vi frågar alltid i slutet om det är något mer man vill ha sagt eller något mer man undrar över och allt som oftast får vi feedbacken att det varit skönt att bli lyssnad på och fint att vi har tagit oss tiden, det är kanske inte alltid så i vården idag, säger Matilda.

Särskild intervjuteknik

”En väg in” har en särskild intervjuteknik för att ringa in barnets eller den ungas mående och behov av vård, en teknik som samtliga sjuksköterskor där använder. Det handlar om ett skattningsformulär, som ger en grundlig beskrivning kring hur barnet har haft det, hur sömn och matvanor ser ut och så vidare.

– Under eller efter samtalet får ofta föräldern en tydligare bild av sitt barns mående, orsaker som kan öka förståelsen kring varför barnet eller den unga mår som den gör. Med hjälp av vår intervjuteknik kan vi också ringa in vårdbehovet, ska vi exempelvis boka in barnet hos vårt ADHD-team eller handlar det om djupare oro eller depression, då kan vi boka in en tid på barn- och ungdomspsykiatrin. Ibland räcker det med ett samtal med oss, det kan då handla om oro eller frågor kring tics eller kring lindriga tvång, säger Matilda.

Vanligaste samtalsämnet

Det vanligaste samtalsämnet är koncentrationssvårigheter och här finns ett stort spektrum. Det finns lindriga koncentrationssvårigheter som kan bottna sig i saker som barnet har varit med om och som alla kan få i livet, det kan till exempel vara stress över en händelse eller oro för någon anhörig. Men det kan också vara svårare koncentrationssvårigheter där barnet behöver hjälp att komma vidare. Samtalen till ”En väg in” handlar också mycket om oro och depression och om olika tvångssyndrom. Efter pandemin var det en del barn som fastnade i olika renlighetstvång som de behövde hjälp med.

– Jag tycker väldigt mycket om mitt jobb och när någon frågar om jag inte saknar patientkontakten så svarar jag att jag aldrig haft så mycket kvalitetstid med patienter som nu, även om det är på telefon, berättar Matilda.
Det är inte enbart föräldrar och närstående till barn och unga som ringer till ”En väg in” även yngre.

– Det händer att unga i 16-17-årsåldern också ringer till oss när de inte mår riktigt bra och det känns riktigt fint att vi kan göra stor skillnad – vi finns alltid här, tar ansvar och kan hjälpa till, säger Matilda.

Mer information och telefonnummer

Vill du ta del av mer information och telefonnummer till En väg in – kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa Halland hittar du det på webbplatsen 1177.

En väg in - kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa - 1177 Länk till annan webbplats.