Webbplatser

Webbplatser ikon

Psykiatrin Halland startar OCD-team för vuxna

− Det är väldigt roligt att jobba med detta då det är en behandling som har stor effekt i människors liv, säger Per Svalander som är specialistpsykolog och samordnare för teamet.

Publicerad: 2024-04-11 (uppdaterad 2024-05-28)
En person lägger bland annat pennor och gem i perfekta rader på ett bord.

OCD, eller tvångssyndrom, innebär att man måste tänka eller göra på ett visst sätt, annars får man ångest eller upplever att något hemskt kan hända. Sedan tidigare finns det ett OCD-team för barn och unga i Region Halland, men nu startar alltså ett team som vänder sig till patienter över 18 år.

− Det finns många personer som lider mycket av OCD och samtidigt finns det psykologiska behandlingar som har stor effekt och kan hjälpa patienter mycket. Den behandlingen som Socialstyrelsen i första hand rekommenderar för detta är KBT. Dessa behandlingar kan i vissa fall vara ganska speciella och kräva en hel del träning av behandlaren för att göra bra, förklarar Per Svalander.

Nya och mer effektiva behandlingsmetoder

− Det har kommit fram nya behandlingsmetoder som gjort dem mer effektiva och som behandlare har man större möjlighet att sätta sig in i detta om man kan få fokusera mycket på det. Det kan vara svårt att genomföra i allmänpsykiatrin då behandlare där ofta måste fokusera på många olika saker, säger han.

För patienten finns det flera fördelar med att man nu inför ett OCD-team, enligt Per Svalander.

− Behandlingen blir mer effektiv och lättare att klara av som patient om man kan ha en intensiv behandlingsperiod. Exempelvis med längre sessioner och möjlighet att behandla det i grupp. Möjligheten till att regelbundet samla grupper ökar om man samlar hela regionen. Med en gruppbehandling kan man så att säga ge patienterna en ”högre dos” av behandlingen och det är gynnsamt. Tidigare har en del patienter fått åka till andra regioner för att få specialiserad behandling för detta. Att ha det i Halland gör detta betydligt mer tillgängligt.

Tar emot patienter från hela regionen

OCD-teamet består i nuläget av tre personer, två psykologer och en specialistsjuksköterska. Man tar emot patienter som har kontakt med en specialistpsykiatrisk mottagning och som därigenom fått en remiss till teamet.

− Det är ett område där det utvecklas mycket och där många nya behandlingsmetoder kommer fram. Att kunna få ta in det i regionens psykiatri är väldigt roligt och givande och jag hoppas att vi kan dela med oss av det vi lär oss så att det kommer många till del så småningom, säger Per Svalander.

Lyssna på Psykiatripodden

I avsnitt 16 av Psykiatripodden kan du höra mer om hur behandling av OCD går till. Där medverkar Per Svalander och Maria Wedell, psykolog och psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin i Region Halland.