Webbplatser

Webbplatser ikon

Blir barn sjuka av sociala medier?

Gör sociala medier barn sjuka? Kan för mycket tid vid skärmen leda till depression? Eller kan sociala medier rent av ha en positiv effekt på ungas mående? Överläkare Anna Santesson reder ut vad vi egentligen vet och inte vet om sociala mediers påverkan på barns och ungas psykiska hälsa.

Publicerad: 2024-04-29 (uppdaterad 2024-04-30)
En ung flicka sitter i en soffa med en mobiltelefon i handen.

Barn och unga ägnar så mycket tid åt sociala medier att de blir sjuka, det slår socialpsykologen Jonathan Haidt fast i den omtalade boken ”The Anxious Generation”. Enligt Haidt har mindre fri lek och mer tid vid mobiltelefoner och andra skärmar lett till att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Men stämmer verkligen det? Vad vet vi egentligen om sociala mediers påverkan på ungas psykiska hälsa?

– Ämnet är inte tillräckligt studerat för att säga om det finns något som talar för att mycket tid på sociala medier gör att man mår dåligt, men man kan heller inte säga tvärtom, säger Anna Santesson, överläkare på Bup Halland.

Den forskning som har gjorts och som finns tillgänglig i dag ger inget entydigt svar på vilken påverkan sociala medier har på barn och ungas psykiska mående.

– Men de som säger att det finns ett starkt samband mellan sociala medier och psykisk ohälsa hos barn ljuger. När det kommer till psykiska sjukdomar och psykiska symptom är det många saker som samverkar. Vad är hönan och vad är ägget? Använder man sociala medier för att man mår dåligt eller mår man dåligt för att man använder dem?

Dessutom kan man inte helt slå fast att den psykiska ohälsan hos barn faktiskt har ökat.

– Det är fler som söker vård men det behöver inte betyda att det har ökat. Det kan ha andra orsaker såsom att det funnits ett stigma som gjort att människor tidigare inte sökt vård, säger Anna Santesson.

Inte bra med för mycket sociala medier

Men det finns anledningar att trots det se över barns användning av sociala medier och tid framför skärmarna. För, som med mycket annat, är sociala medier i för stor mängd inte bra. Framför allt inte om det innebär att andra aktiviteter som är bra för en eller som man borde göra får stå tillbaka. Hur mycket sociala medier som är för mycket är dock individuellt.

– Det finns inget stöd för några generella rekommendationer när det kommer till användning av sociala medier. Men det är bra att känna sitt barn och ha koll på hur hen mår och vad hen gör. Uppfattar man att det är ett problem ska man stötta barnet i att lägga ifrån sig mobilen och göra något annat, säger Anna Santesson.

Det är också bra att hålla koll så att användandet av sociala medier inte går ut över sömnen.

– Om man scrollar på mobilen i stället för att gå lägga sig så kan det ha en negativ effekt på ens liv, säger Anna Santesson.

Ett porträtt på en kvinna.

Anna Santesson, överläkare. Bild: Emma Edh

Att bilden av att sociala medier gör våra barn sjuka sprids är inte konstigt, enligt Anna Santesson. Den passar in i den allmänna föreställningen om att skärmar och sociala medier är något dåligt och ger samtidigt en tydlig och enkel förklaring på ett komplext problem.

– Det har alltid funnits moralpanik kring olika saker. Förr var det jazzmusik och folkparker som var dåliga men så visade det sig att det inte stämde. Har man bara en enda förklaring till ett problem så brukar det vara fel, säger Santesson.

Dessutom finns det en fara i att låsa fast sig vid en lösning.

– Det gör att man riktar blicken åt fel håll. Det finns andra, starkare samband i forskningen till att unga mår dåligt och det allra tydligaste är att man har dåliga livsomständigheter.

Det kan handla om att man har det tufft ekonomiskt, att ens föräldrar inte mår bra eller att man har det jobbigt i skolan. Ofta är det inte bara en orsak utan flera, och dessa skiljer sig från person till person.

Kan sociala medier tvärtom vara bra för barn och unga?

– Det är ett sätt att hålla kontakt med folk och det kan vara bra. Det gör att de som är ensamma och utsatt på ett enkelt sätt kan hålla kontakt med andra i samma situation i en annan stad till exempel, säger Anna Santesson.

Om du som förälder är orolig för ditt barns mående eller om du som ung känner dig ledsen och nere finns hemsidorna www.ungochdeppig.se Länk till annan webbplats. och www.sovadåligt.se Länk till annan webbplats.. På ungochdeppig.se kan ungdomar och föräldrar få information samt tips och råd vad man kan göra om man mår dåligt och på sovadåligt.se kan ungdomar få skräddasydda tips på hur de kan förbättra sin sömn.